Автор Тема: Самоосигуряване, изравняване, КСО  (Прочетена 6361 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Самоосигуряване, изравняване, КСО
« -: 05 Февруари 2011, 12:59 »
Изх. №. 91-01-77/26.02.10   
ОТНОСНО: определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2009 г.


това е писмото, за което Барми хвърли толкова усилия на едно друго място
но напразно

абзацът  от примера  иска да наложи една практика, която няма нищо общо с истината

Цитат
Декларираният средномесечен облагаем доход от дейността на съдружника е 240 лв. (2880 : 12 = 240,00) и е по-малък от минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се за 2009 г. В осигурителната книжка на лист 1 и 2 в колона 10 (окончателен размер на осигурителния доход) като окончателен месечен размер на осигурителния доход за месеците от І до Х и м. ХІІ се попълва 260 лв. – минималният размер на месечния осигурителен доход за 2009 г. За месец ХІ.2009 г. окончателният размер на осигурителния доход е 760 лв. (260 лв. + 500 лв.= 760 лв. ), който се записва в осигурителната книжка.

Осигурителният доход, върху който се довнасят осигурителни вноски, е в размер на 500 лв. (760 лв. – 260 лв.= 500 лв.).

и като капак
Цитат
Въз основа на гореизложеното Пример № 5 от писмо на ГД “ОВКО” № 91-01-265 от 5 октомври 2005 г. не следва да се прилага

това, което са ни указали през 2005 не било вярно !
а какво да очакваме утре ? 


OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Самоосигуряване, изравняване, КСО
« Отговор #1 -: 05 Февруари 2011, 13:35 »
Не че пример 5 в писмо 91-01-256/05.10.2005 беше много по-читав, но поне признаваше правото да се самосигуряваш авансово на едно основание.
И с двете писма се налага мнението, че ако си се самоосигурявал като ЕТ, то това няма отношение към доходите от граждански договор, съдружник в ООД или свободна професия. Т.е. ако си декларирал, че ще се самоосигуряваш през Булстата на ЕТ-то, то независимо дали предприятието е на загуба или имаш доход от него под МОД, то авансовите ти вноски се отнсят за дейността ти като ЕТ и нощо повече. Ако през годината си изкарал някой лев от нещо различно от дейността, която има ЕТ-то, то този доход е обект на годишно довнасяне на осигурителни вноски, които обаче не са съвсем годиш, а помесечи - за месеците, в които си упражнявал дейността по ГД. Което пък ме навежда на мисълта за декларирането на този перод. С Окд5, в която декларираш, че ще упражняваш дейност като плочкаджия през булстата на възложителя? И в същото време декларираш пред възложителя, че си самоосигуряващо се лице, за да не затрудняваш счетоводството му, но пък това ти самоосигуряване няма да има никакво отношение към дейността ти в неговото предприятие? Интересна логика.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Самоосигуряване, изравняване, КСО
« Отговор #2 -: 05 Февруари 2011, 13:36 »
Ели, един цитат от писмото, който на всичкото отгоре  болдван:

Цитат
В този случай самоосигуряващият се има доход, върху който се довнасят осигурителни вноски само за месец ноември и сумата на ред 1 от Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход не може да се образува по определените в таблицата правила. В конкретния случай в т. 1 от Таблица 1 от справката следва да се впише сумата по гражданския договор, върху която се дължат осигурителни вноски – 500 лв.Аха, не можело по правилата от таблицата. И трябвало да се впише 500 лв вместо появилите се, попълвайки по правилата 260 лв. Не може да се напише 500. Физически не може. 260 се появява автоматично и не подлежи на корекция.
Значи нарушаваме чл. 6 ал. 8, който споменава ей така между другото някаква годишна данъчна декларация, част от която са някакви таблици, но видите ли, те не били верно измислени. Заради егото, а?
При това писмото на НОИ е писано след като образеца на декларациите и таблиците за 2009 е бил утвърден. Да се бяха съобразили с писмото на НОИ и да бяха променили таблицата за 2010 година бе, като дадат възможност да си пишем долу сума по вкуса на НОИ. Да, ама не.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Самоосигуряване, изравняване, КСО
« Отговор #3 -: 05 Февруари 2011, 13:42 »
ми да ги питам аз за какво са им тия таблици, като не може по техните правила ?
за какво са им ? къде отиват и защо ги искат при заверка на ОК ?
абе ...

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Самоосигуряване, изравняване, КСО
« Отговор #4 -: 05 Февруари 2011, 15:04 »
http://www.bsconsult.bg/pages/NORM/norm2.php?normativ_id=234

Изх. № 91-01-326 / 16.01.2003 г.

По отношение на дадените указания с писмо на НОИ № 91-01-326 от 29 декември 2002 г., Ви даваме следните допълнителни пояснения :
1. Съгласно чл. 11 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г./ за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КЗОО при изплащане на възнаграждения за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.
Тези лица внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от КЗОО, като определят окончателен размер на осигурителния си доход. В тази връзка е създадена колона 5.6 в Таблица 1 от Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2002 г. В колона 5.6 от Таблица 1 лицата, получили суми за работа без трудово правоотношение върху които не са са внесени осигурителни вноски от възложителя вписват тези възнаграждения само за месеците, за които се отнасят. В тези случаи годишният осигурителен доход за дейността се формира като на ред 13, колона 5.6 от Таблица 1 се вписва облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, ред 4 от данъчната декларация. Месечният осигурителен доход се определя като тази сума се разделя на броя на месеците, за които е упражнявана дейността без трудово правоотношение.
2. Когато върху изплатените възнаграждения за работа без трудово правоотношение са удържани здравноосигурителни вноски се попълва колона 3 от Таблица 2 от Справката. При положение, че върху тези суми не са удържани здравноосигурителни вноски, лицата следва да впишат получените възнаграждения в колона 5.4 от Таблица 2 от Справката.
3. Самоосигуряващите се лица, извършващи таксиметрови превози с леки автомобили, обложени с окончателен годишен /патентен/ данък, определят окончателния размер на осигурителния си доход за 2002 г., по начина, посочен в точка 5.5 от Указанията за попълване на Таблица 1 от Справката.


Коя промяна на КСО или на наредбата доведе до тълкуването от 2010?

Цитат
В този случай самоосигуряващият се има доход, върху който се довнасят осигурителни вноски само за месец ноември и сумата на ред 1 от Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход не може да се образува по определените в таблицата правила.
OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Самоосигуряване, изравняване, КСО
« Отговор #5 -: 05 Февруари 2011, 19:46 »
КЗОО - 2003
чл. 6 (8) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на доходите, декларирани в годишната данъчна декларация по Закона за облагане доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
КСО - 2010
(8) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)  Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.

Ми някоя друга промяна ще да е

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Самоосигуряване, изравняване, КСО
« Отговор #6 -: 05 Февруари 2011, 19:50 »
И освен това промяната, каквато и да е и независимо дали я има или не, тихомълком ни е обяснена с прословутия пример 5 още в писмото от 05.10.2005, който после (2010) ни се казва, че не следва да прилагаме таман от 2002.
А КСО следва ли да прилагаме?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Самоосигуряване, изравняване, КСО
« Отговор #7 -: 05 Февруари 2011, 23:09 »
Хъм, оправдават се с някаква промяна на чл. 2 ал. 4 НООСЛБГРЧМЛ
Да видим:

Най-нов текст в Наредбата към датата на писмото на НОИ от 2010 година:

Цитат
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от самоосигуряващите се лица в срока за подаване на декларацията върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Годишният осигурителен доход, върху който се дължи окончателната осигурителна вноска, се определя като разлика между сбора от средномесечния деклариран или определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които помесечно са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или при определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година. Коригиращата справка се подава в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година.

Малко по-стар текст (от 2007 година):

Цитат
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Окончателният размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се определя по данъчната декларация. Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

И най-старата (първа) редакция:

Цитат
(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 19 от 2002 г.) Окончателният размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица се определя по данъчната декларация.  Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване най-късно в 30-дневен срок от датата на подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година
.


Един курс по основи на математиката да проведем на шефовете от НОИ, за да разберат какво значи средномесечен осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността?

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Самоосигуряване, изравняване, КСО
« Отговор #8 -: 06 Февруари 2011, 07:16 »
Още малко по темата за окончателния (годишен) осигурителен доход:
НЕВДВКПОВ(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
чл.3
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишният осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност от самоосигуряващите се лица през предходната година, като разлика между декларирания в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. При определяне на годишния осигурителен доход се вземат предвид:1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност - облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски, размерът на пренесената данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества или като членове на неперсонифицирани дружества - възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти, след приспадане на разходите за съответната дейност по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) за самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност - облагаемият доход, получен от упражняването на съответната дейност, след намаляването му с разходите за дейността по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
4. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) за самоосигуряващите се лица, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по реда на Закона за местните данъци и такси - еднолични търговци или регистрирани като упражняващи свободна професия, или занаятчийска дейност - доходът, получен от упражняването на съответната дейност, определен по условията на т. 1 и 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Самоосигуряващо се лице, което с данъчна декларация за предходната година декларира доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години или има определен по-висок или по-нисък облагаем доход с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, формира с коригиращата справка по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване нов размер на окончателния осигурителен доход за съответната минала година.