Автор Тема: Заверка на осигурителна книжка  (Прочетена 11486 пъти)

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Заверка на осигурителна книжка
« -: 29 Януари 2011, 13:40 »
Напоследък този въпрос разбуди доста страсти. John предвиди, че това ще се случи веднага, след като НОИ публикува писмото, което Ели качи в библиотеката. И веднага посочи, че  това указание нарушава разпоредби на КСО и НООСЛБРЧМЛ.
В най-масовия случай - когато лицето получава доходи от самоосигуряване само от дейността, въз основа на която е регистриран като самоосигуряващо се лице, това писмо не казва нищо ново. Когато СОЛ получава само доходи от упражняване на трудова дейност като едноличен търговец няма за какво да се чете писмото.
Когато съдружник получава само доходи от положения личен труд в дружеството, няма място за страсти.
Когато упражняващ свободна професия няма други доходи от самоосигуряване освен тези, от упражняването на свободната професия, също няма проблеми.
Какво става обаче, когато един съдружник получава лични доходи по извънтрудово правоотношение от друго дружество? John ни обърна внимание, че отговор на този въпрос дава НООСЛБГРЧМЛ - чл. 11 ал. 2, която препраща уреждането на осигуряването в тези случаи по реда на чл. 6 ал. 8 от КСО.
Ще цитирам ал. 8:
Цитат
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

Съгласно този член общите доходите от личния труд се делят на месеците, през които е упражнявана дейност като.... СОЛ - да речем цялата година. По същата логика следва всички доходи като СОЛ да се делят на същия период - цялата година, включително и доходите, получени по извънтрудово правоотношение, щом са получени в качеството на СОЛ. В самата ГДД за 2010 обаче в указанията за попълване на таблици 1 и 2 този продължава да стои изискването доходът да се вписва в месеца (месеците) през които е осъществявана дейността. Това все още нищо не значи, защото указанията биха могли да визират случаи, когато самоосигуряването е продължавало не през цялата година, а през отделен месец (месеци). Може и да не визират точно това. Може наистина да искат да вписваме дохода точно през месеца, в който е свършена конкретната работа. Ако е така, това е в нарушение на чл. 6 ал. 8 от КСО.
Освен това как се доказва в ГДД този период - точно никак. Лицето няма служебна бележка. Сигурно има копие от ГД, но то не се прилага към ГДД. ГДД, в т.ч. талица 1 и 2 се приема от НАП така, както лицето ги е попълнило. Ако лицето реши да се съобрази с текста от КСО, ще раздели дохода на 12. При това нищо не пречи ГД да е съставен така, както е угодно на лицето: кеф му за 1 месец, кеф му за цялата година. Кога какво ще ви е кеф, е ясно. Ако се получава доход до 6720 лв, е най-добре да се разхвърля на 12, ако това са единствените доходи на лицето. На годишен доход от 6720 лв след приспадане на НПР 25% облагаемият доход е 5040 - по 420 лв на месец - точно толкова, върху колкото се е осигурявало авансово.
Ако получи по-голям доход и има интерес да плаща по-малко осигуровки, тогава ще му е изгодно този доход да се отнася за 1 месец - може да доплаща (може и да не доплаща), но само за 1 месец и то до 2000 лв.
След като лицето си е попълнило ГДД по избрания от него начин, определило е окончателния си размер на ОД и е подало Д6, му остава да се завери ОК.
В новия модел книжки има специална колонка (колона 10) за окончателен размер на осигурителния доход, в която данните се нанасят помесечно. В ОК на моите хора няма такава колона. Та както и да е. Отиваш в НОИ за заверка. Големият въпрос е ще ти искат ли копие от гражданския договор, за да видят правилно ли си го разнесъл помесечно или ще се доверят на попълването на таблици 1 и 2. Както вече казах, не е никакъв проблем лицето да избере какъв срок на изпълнение да се напише в ГД. Ето защо страстите са излишни. Ако му е изгодно да включи тези суми в един месец, ще ги включи и още как - нищо че евентуално съзнава, че нарушава КСО. Щом в указанията на НАП и на НОИ се иска включване в определен месец, така да бъде. В крайна сметка никой не е чак толкова съвестен.

Вторият голям проблем (при това много по-голям), по който спорихме тези дни, беше за въпросните 420, върху които плащаме авансово осигурителни вноски, но които реално не получаваме. Те трябва ли да се включват в окончателния размер на осигурителния доход?
Според опонента ми - ДА!!!!! Никой не му се върза. Дори и тези, които бяха съгласни с него за всичко друго, казаха, че това не е вярно. Той писа някакви разработки - копирах ги на 4 странаци формат А4 на уърд, в които се опитваше да изведе това положение като законово.
Идеята, която защитаваше беше: Осигурявал си се в качеството на съдружник върху 5040 лв, получил си 0 лева от држеството си и 1000 лв от друго място, ще довнасяш осигуровки върху тези 1000.
Срамно е дори да се пробваме да опровергаваме това безумство. Него хич не го беше срам.
В същност казано си е в прав текст именно в указанието на НОИ:
Цитат
В окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, който се вписва в осигурителната книжка, не се включват доходите, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски на основание чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО.


Та язък за страстите. За мен несъобразяването на указанията на НАП в частта им за периода, в който се включват доходите на СОЛ от извънтрудови правоотношения в таблици 1 и 2 и ОК, са добре дошли за самите лица. Те могат да варират и могат да изберат най-добрия за тях период. Точно аз няма да ритам срещу това

HashFlare

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #1 -: 29 Януари 2011, 22:36 »
Барми, на едно друго място писах, че залагам на КСО. А писмата - ми............мащабите на догановите хонорари за единица време не са най-обичйното нещо в българската действителност. Поне не и извън политическия ни елит. Та така де - няколко души може и да имат сметка от писмата.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #2 -: 29 Януари 2011, 22:56 »
Цитат
Идеята, която защитаваше беше: Осигурявал си се в качеството на съдружник върху 5040 лв, получил си 0 лева от држеството си и 1000 лв от друго място, ще довнасяш осигуровки върху тези 1000.
Срамно е дори да се пробваме да опровергаваме това безумство. Него хич не го беше срам.

нали знаеш -  надява се, че нещо погрешно, повторено 100 пъти  ще стане вярно

понеже пишело осигурителен доход, а не облагаем доход, решил нашия човек, че получил или не - да си ! Без изобщо да се съобразява, че  СОЛ  може да избере само една дейност, за която да внася МОД, но тази осигуровка се отнася за всяка от дейностите, които извършва като СОЛ. На всичкото отгоре изобщо не си прави труда  да прочете думичката "получил" 

трябва да си безумец, за да спориш с безумци

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #3 -: 29 Януари 2011, 23:01 »
Кам Опасна:
Всъщност и аз като тебе залагам на КСО, но КСО не дефинира "периода, през който е упражнявана трудова дейност ". Ето защо писачите на писмата също твърдят, че се съобразяват с КСО.

Към Ели:
Всички знаят, че съм безумец - и аз си го знам :(
Но това, което е писал човекът, не е станало истина. Дори напротив, в прав текст е опровергано в самите указания, като е подчертано, че доходът, върху който са внесени авансово осигурителни вноски, не се включва в окончателния доход на СОЛ.

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #4 -: 29 Януари 2011, 23:05 »
Цитат
но КСО не дефинира "периода, през който е упражнявана трудова дейност "

Сигурно не го дефинира, но сигурно и не е нужно. Значи ако съм се самоосигурявал 12 месеца, а съм упражнявал дейност само 1 един месец, да бъдат такак любезни да ми върнат осигуровките за периода от 11 месеца, през който съм се самоосигурявала без основание - неупражняването на дейност не е основание за осигуряване. Закупуването на осигурителен стаж е възможно само в разписаните от кодекса случаи, а този не е сред изброените.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #5 -: 29 Януари 2011, 23:13 »
Е не е точно така за съжаление. Те няма как да знаят упражняваш ли дейност, не упражняваш ли. Дефиницията липсва и на тях. Липсата на доход не е доказателство, че дейност не е упражнявана. Но това е за дейността, за която си регната като СОЛ. А за тази, за която не си регната, а избираш само да да получаваш доходите като СОЛ (щото можеш и да не го избереш). Разбирам аргументите на опозицията. И както вече писах, не ми е изгодно да споря по този въпрос. Защото на практика мога да избера какъв период да пиша в гражданския договор. Ако държа да разхвърлям на 12, за да нямам проблеми със заверката и с довнасянето, ще пиша, че ГД е от януари 2010. Ако не ми харесва (щото сумата е големичка), ще пиша в ГД, че е за 1 месец. Печеля: Лесна безпролемна заверка на ОК, недовнасяне на осигуровки и маааалко гузна съвест, че не съм чак такъв инат, когато ми отърва да не бъда :)

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #6 -: 29 Януари 2011, 23:21 »
Цитат
периода, през който е упражнявана трудова дейност

За този период подаваш Окд5 и го дефинираш декларирайки някакви данни. Имах предвид нещо друго - ако те (техни величества заверяващите ОК-и) решат и се подпишат под акт, удостоверяващ, че аз не съм упражнявала дейността, аз с акта под мишница ще си искам авансовите вноски.

да пишеш нещо по договорите без участието на другата старана, едва ли можеш да си позволиш, а тези, които изплащат заслужаващи упражнението възнаграждения, не са склонни да си играят по правилата на СОЛ-а. И пак подчертавам - догановите хонорари не участват в обсъждането!

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #7 -: 29 Януари 2011, 23:26 »
Догановите само като размер :))))

Всъщност трябва ли да има граждански договор, за да се признае разходът на дружеството? ЗКПО май не го изисква задължително. Искат това:

Цитат
Документална обоснованост
Чл. 10. (1) Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.
(2) Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.
(3) Извън случаите по ал. 2, счетоводен разход се признава и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството и в документа липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.


OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #8 -: 29 Януари 2011, 23:26 »
И освен това знаеш ли колко хич не ми пука за заверката на осигурителните книжки? Ама точно колкото и за УП-тата - имам си законово основание да се позова на данните от персоналния регистър при пенсиониране, та съм на път да увелича безработица с една тълпа завераващи!

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #9 -: 29 Януари 2011, 23:27 »
Догановите само като размер :))))

Всъщност трябва ли да има граждански договор, за да се признае разходът на дружеството? ЗКПО май не го изисква задължително. Искат това:Сорри, но животът не е само счетоводно отчитане и предназначението на договорите и писмената им форма не е за задоволяване капризите на счетито!

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #10 -: 29 Януари 2011, 23:34 »
Да, така е, животът е всеки гледа да те прецака.
А най-много гледа да те прецака НАП.
Писмената форма не е задължителна. Дори и да имаш писмен договор, не си длъжен да го пазиш след като договорът е приключен и всичко по него е уредено. Другото е предпазливост.
Мир. Спирам по този въпрос.

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #11 -: 29 Януари 2011, 23:39 »
ааа не - няма как да спреш, защото темата си е интересна. Не в частта заверка, а в другата - съществената.
Та ако все пак и изпълня лютите си закани и направя безработни заверяващите, ще трябва да се оправям с персоналния и супата. Къде в Д1 пише от каква дейност колко съм получил?  И много, ужасно много ще го загазя с извънтрудовите, защото в Д1 няма годишно изравняване, няма корекции на Д1 във връзка с годишното изравнявне. Ще си увисна с декларираното в месеца на получаване на голямото възнаграждение и тва е! И едно висящо задължение по д6-13.
Значи при "големите пари" си е необходимо и заверка. Язък! Ще бачкат!

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #12 -: 29 Януари 2011, 23:41 »
защо пък да увиснеш

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #13 -: 29 Януари 2011, 23:42 »
ами защото ако ги пратя да си дирят данните в персоналния, там няма изравняването - т.е. по-високия осигурителен доход.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #14 -: 29 Януари 2011, 23:45 »
ми то затова ОК се заверява с Т1
но в Д6 задълженията ще са по Т1 и няма да увиснат като ги платиш :)

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #15 -: 29 Януари 2011, 23:47 »
Ако ги платя:))))))))))
ама за кво да ги плащам, ако няма да ги ползвам при пенсиониране?
Ама това си беше оборване на неустоимото ми желание да не се занимавам в никакъв случай с осигурителни книжки

небесна

 • потребител
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #16 -: 02 Февруари 2011, 15:40 »
кога най-рано би могло да се завери ОС за 2010г? ГДД-то с таблиците е подадено, също и годишната декларация 6, ама не ми е ясно НАП след колко време правят трансфер на данните към НОИ?

митко

 • Гост
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #17 -: 08 Март 2011, 16:51 »
pozitron: Моля за помощ чрез мненията Ви по следният случай: Имам регистрирано ЕТ което е работило само през 2001г. и за което притежавам разписки за внесени осигуровки за ЗО и СО. Притежавам и удостоверение от НАП че фирмата е работила само посочената 2001г. Проблема е че нямам заверена осигурителна книжка и трябва да бъде заверена такава със задна дата.Това е необходимо защото навърших 63 г. и трябва да представя документи за пенсиониране. Този стаж не ми е необходим но не мога и да го откажа защото подобен опит се тълкува от НОИ като опит за прикриване на стаж с ниезгодни за мен осигуровки. Така попадам в" капан" : Не мога да заверя осигурителна книжка със задна дата от една страна, а от друга без заверена книжка не мога да направя набор от документи необходими за пенсиониране.Не искам да бъда неправилно разбран: молбата ми за помощ не е опит да получа безплатна услуга. Ще бъда доволен ако узная чрез Вас фирма , която на приемлива цена ми помогне.Предварително БЛАГОДАРЯ за отзивчивоста.

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #18 -: 08 Март 2011, 17:20 »
Цитат
Не мога да заверя осигурителна книжка със задна дата от една страна,

Защо?

небесна

 • потребител
Re: Заверка на осигурителна книжка
« Отговор #19 -: 27 Юни 2011, 10:14 »
тая сутрин трябваше да ставам супер рано и реших пътем да свърша нещо полезно (за себе си) и цъфнах да си заверявам книжката за 2010.. е не можело :D най-рано след септември щели да заверяват, сега текущо САМО при пенсиониране или доказано належаща нужда
мен ми стана неудобно да лъжа, че ми е доказано належащо днес да си я заверя и си тръгнах, ама викам поне паркинг-смс-а да не иде на вятъра и да ви споделя да не си губите времето като мен :)