Автор Тема: НСФОМСП  (Прочетена 15400 пъти)

Toni

 • потребител
НСФОМСП
« -: 11 Януари 2011, 23:32 »
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октoмври 2007г.

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
СС № 2 - ОТЧИТАНЕ НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
СС № 4 - ОТЧИТАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИТЕ


Toni

 • потребител
Re: НСФОМСП
« Отговор #1 -: 11 Януари 2011, 23:33 »
прод.

СС № 7 - ОТЧЕТИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
СС № 8 - НЕТНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА ПЕРИОДА, ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
СС № 9 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
СС № 10 - СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Toni

 • потребител
Re: НСФОМСП
« Отговор #2 -: 11 Януари 2011, 23:33 »
прод.

СС № 11 - ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО
СС № 12 - ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА
СС № 13 - ОТЧИТАНЕ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
СС № 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Toni

 • потребител
Re: НСФОМСП
« Отговор #3 -: 11 Януари 2011, 23:34 »
прод.

СС № 17 - ЛИЗИНГ
СС № 18 - ПРИХОДИ
СС № 19 - ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА
СС № 20 - ОТЧИТАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПОМОЩ

Toni

 • потребител
Re: НСФОМСП
« Отговор #4 -: 11 Януари 2011, 23:34 »
прод.

СС 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ
СС 24 - ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА
СС 27 - КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СС 28 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Toni

 • потребител
Re: НСФОМСП
« Отговор #5 -: 11 Януари 2011, 23:35 »
прод.

СС № 31 - ОТЧИТАНЕ НА ДЯЛОВЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
СС № 32 - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
СС № 34 - МЕЖДИННО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
СС № 36 - ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ

Toni

 • потребител
Re: НСФОМСП
« Отговор #6 -: 11 Януари 2011, 23:35 »
прод.

СС № 37 - ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ
СС № 38 - НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
СС № 40 - ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ
СС № 41 - СЕЛСКО СТОПАНСТВО


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: НСФОМСП
« Отговор #8 -: 13 Януари 2016, 13:40 »
НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)
В сила от 01.01.2005 г.
Приет с ПМС № 46 от 21.03.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.


СС № 24 - ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА
В сила от 01.01.2005 г.
Приет с ПМС № 46 от 21.03.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.

СС № 1 - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
В сила от 01.01.2005 г.
Приет с ПМС № 46 от 21.03.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.


СС № 27 - КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯВ сила от 01.01.2005 г.
Приет с ПМС № 46 от 21.03.2005 г.
Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.СС № 42 - ПРИЛАГАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
В сила от 01.01.2016 г.
Приет с ПМС № 349 от 30.12.2015 г.
Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2016г.