Автор Тема: ГДД - 2013 - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ  (Прочетена 4951 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г. с баркод (образец 2001) за доходите на физически лица с приложения и указания


Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г (образец 2001) за доходите на физическите лица, с приложения и указания и справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. zip

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България;

Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения;

Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ;

Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност;

Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго;

Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество

Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници;

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък;

Приложение 8 (образец 2081) - За притежавани акции..

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им);

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (ОБРАЗЕЦ на документ);

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г, (образец 2001а) за придобити доходи от източници в България и от чужбина;

Нов образец на "Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ"

HashFlare