Автор Тема: съдружник на трудов договор  (Прочетена 6436 пъти)

Елена

 • Гост
съдружник на трудов договор
« -: 20 Декември 2010, 14:24 »
Колеги имам следния въпрос. Може ли в едно ДЗЗД и двамата съдружника да бъдат на трудови договори?
Става въпрос за едно козметично студио и на практика двете съдружнички си работят едната като фризьорка а другата като козметичка. В момента едната от съружничките е на договор за управление и контрол, а другата на трудов договор, но могат ли и двете да са на трудов договор?


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: съдружник на трудов договор
« Отговор #1 -: 20 Декември 2010, 15:35 »
има различни становища затова дали може ДУК  да е на трудов договор
споделям становището, че трето лице може , макар че има становища, че и вписания съдружник може...

логиката е, че при ООД и лицето на ДУК  имаме две различни лица
а пък ДЗЗД не е лице , въпреки че е работодател ;) трябва да чуем BOGANA какво мисли ;-)

това е за ДУК
за другия - няма проблемЦитат
2_602/ 16.04.2010 г.
            КСО- Чл.4, ал.3, т.2
           Чл.4, ал.1, т.7


ОТНОСНО: осигуряване на самоосигуряващи се лица и управители на търговски дружества
 
            В запитването,  поставяте следните въпроси:
            1. Как следва да се осигуряват управителите на ДЗЗД, като самоосигуряващи се лица или по договори за управление и контрол ?
            2. Собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/, който е съдружник и управител и в други две дружества /ООД/, следва ли да се осигурява  по ДУК и като самоосигуряващ се в случаите в които извършва трудова дейност ?
            3. Съдружници в търговско дружество, които упражняват дейност но не са вписани като управители, като самоосигуряващи се лица ли се осигуряват или по трудов договор ? 

С оглед изложеното от Вас и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип  е изведена в чл.10 от КСО. Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване на трудовата дейност и продължава до нейното  прекратяване.
Съгласно чл.4, ал.1, т.7 от КСО, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
На основание чл.6, ал.3 от КСО, осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
По отношение на дължимите осигурителни вноски върху „неначислени възнаграждения”  указание изх.№ 24-00-10/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на НАП, с което се допълва указание 24-00-7/ 25.02.2010 г. пояснява, че неначислени възнаграждения на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4. ал. 1, т. 7 от КСО са дължими възнаграждения, които не са начислени, с други думи не са отразени по съответния начин в счетоводството на лицето съгласно изискванията на основните принципи за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите, заложени в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството. Същите могат да бъдат изплатени или неизплатени.
В този смисъл за съдружниците/собствениците/ които са вписани и като управители на търговски и неперсонифицирани дружества, но не им е договорено или определено по съответния ред възнаграждение за управление, не възниква  основание  за осигуряване по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, като изпълнители по договори за управление и контрол.
Когато тези лица упражняват дейност с личен труд в дружеството, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, съгласно  чл.4, ал.3, т.2 от КСО, т.е. като самоосигуряващи се лица.
            В хипотезата в която едно лице, упражнява едновременно дейност като самоосигуряващо се лице на няколко основания, намира приложение разпоредбата на чл.2, ал.3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина  и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/, според която, самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.                                               
Въпреки, че осигуряването се извършва на едно от основанията, съгласно чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧ, започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
          Когато  лице извършва дейност  и подлежи на осигуряване  като изпълнител по договор за управление и контрол и като самоосигуряващо се лице,  осигурителните вноски се дължат върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, по реда на чл.6, ал.10 от КСО.
             Начина по който се осъществява осигуряването на съдружниците в търговски дружества, които не са вписани като управители,  зависи от характера на оформените правоотношения. Ако  съдружниците  упражняват трудова дейност в дружеството по изрично сключени трудови договори, осигуряването им се осъществява по реда на чл.4, ал.1, т.1 от КСО, т.е. като работници или служители. Когато упражняват трудова дейност в дружеството без сключени трудови договори или извън правомощията определени с тях, те подлежат на осигуряване като самоосигуряващи се лица /по чл.4, ал.3, т.2 от КСО/.
             


OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: съдружник на трудов договор
« Отговор #2 -: 20 Декември 2010, 16:12 »
Елче, питането май е може ли без ДУК - т.е. едната да си е на трудов договор "фризьор", а другата на трудов договор "козметик"

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: съдружник на трудов договор
« Отговор #3 -: 20 Декември 2010, 16:22 »
Аз не схващам какъв е практическият смисъл, вместо да са самоосигуряващи се. Ще получат защита по КТ в качеството си на работници от самите себе си в качеството си на работодател. Излишен разход ми се вижда заради един Фонд безработица, който не знам дали могат да ползват докато са членове на това ДЗЗД.

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: съдружник на трудов договор
« Отговор #4 -: 20 Декември 2010, 16:24 »
И аз не схващам пректически смисъл, но като гледам как стриктно са си направили ДУК, не смея да се обадя. Приципът "Страх лозе пази" е доста силен аргумент;)

Елена

 • Гост
Re: съдружник на трудов договор
« Отговор #5 -: 22 Декември 2010, 10:15 »
Благодаря, за отговорите. Наистина въпросът ми беше може ли да се мине само на трудов договор, без самоосигуряване. Но сега вече разбрах, че не може. А иначе за тях е по-изгодно да са на трудови договори, праговете за тяхната дейност са ниски, освен това по трудов договор могат да се осигуряват на 4-ри часа, но явно няма да стане