Автор Тема: Нова ОКД-5  (Прочетена 31612 пъти)

небесна

 • потребител
Нова ОКД-5
« -: 02 Януари 2013, 07:53 »
http://www.nap.bg/document?id=1450

премахнали са опцията пенсионерът да декларира изрично, че не желае да се осигурява, и също няма го полето, в което посочваш през кой ЕИК ще се внасят вноските, има само деклариране на БУЛСТАТ най-горе

файлът е бъгав и не мога дори да го разпечатам, камо ли да го попълвам директно - т.е. разпечатва се, но не излиза на преглед преди печат

нещо не ми харесва тоя вариант..


Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #1 -: 02 Януари 2013, 09:50 »
Леле, и не са публикували като новина, че има нов образец!
Браво на тях.
Чудно, пенсионер, който смята да се възползва от правото си да не внася осигуровки, как ще я попълва - ще приключва при датата, от която започва (възобновява дейност) сигурно. В което няма нищо лошо по принцип. Дори е по-логично - защо трябва да декларирарам, че ще прилагам общия случай на закона. Ще декларирам, ако желая да прилагам по-специален ред.
Отпадналото вписването на ЕИК, през който ще се осъществява осигуряването е може би резултат от липсата на нормативно основание по НООСЛ.... да има подобна клетка.
Остава висящ въпросът защо, по дяволите, не променят и наредба Н-8 и не променят реда за подаване на Д1 от съдружниците като изключат вписването на ЕИК на търговеца.

Сега заглеждам пак наредба Н-8. Чета чл. 2

Цитат
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват:
1. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер, издаден от НАП за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството;

Предполага се, че това се отнася за вписването по т. 4 на Д1.

Сега виждам, че в ал. 2 не са посочени изрично СОЛовете - еднолични търговци.

Тъпня!

небесна

 • потребител
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #2 -: 02 Януари 2013, 09:59 »
също интересно как ще става деклариране на прехвърляне на осигуряване през друг БУЛСТАТ, сигурно с подаване на декларация, че започва осигуряване от еди каква си дата, която автоматично трябва да заличава предходния БУЛСТАТ , който е бил деклариран за съответното ЕГН..

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #3 -: 02 Януари 2013, 10:26 »
също интересно как ще става деклариране на прехвърляне на осигуряване през друг БУЛСТАТ, сигурно с подаване на декларация, че започва осигуряване от еди каква си дата, която автоматично трябва да заличава предходния БУЛСТАТ , който е бил деклариран за съответното ЕГН..

Това вече звучи логично и нормално - да се подава Окд5 само при започване на самоосигуряване или при промяна на ЕИК-а, през който се внасят осиг.вноски. Както и при прекратяване на самоосигуряването, а не при всяко съдружие, което е решило да поработи месец-два

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #4 -: 02 Януари 2013, 10:26 »
предлагам да изчакаме до петък - може да излезе нова версия на НООСЛБГРЧ...

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #5 -: 02 Януари 2013, 10:33 »
предлагам да изчакаме до петък - може да излезе нова версия на НООСЛБГРЧ...

За какво? това все пак е декларация за регистрация за самоосигуряващо се лице, а не за "започване на дейност", "деклариране на дейност" или кой каквото се сети да декларира за фирма.

p_lami

 • потребител
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #6 -: 03 Януари 2013, 19:40 »
Колеги ,днес говорих с лице от НАП И то ми каза следното:
чл.1, ал. 6 от НООСЛБГРЧМЛ:
6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред.[/b]
и чл.4,ал.6 от КСО:
(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.
тоест тези разпоредби са в сила още от 01.01.2010 г., просто досега декларацията неправилно е интерпретирала Кодекса и Наредбата
Ако едно самоосигуряващо се лице не избере да се осигурява с тази декларация ОКд-5 в новия й образец, то трябва просто с декларации обр.1 да декларира само задължения за ЗО от датата си на пенсиониране
Лицето не е длъжно да декларира с ОКд-5, че не желае да се осигурява, просто не го прави и така подава и декларации обр.1. Декларира се желанието на лицето, което е пенсионер да се осигурява, а не нежеланието му да не се осигурява.
Чакат се указания в тази връзка,уж до края на седмицата ,но кога ще е никой незнае.

p_lami

 • потребител
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #7 -: 03 Януари 2013, 19:41 »
И внася само здравни осигуровки както до сега

p_lami

 • потребител
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #8 -: 03 Януари 2013, 20:01 »
А за другата промяна  в тази декларация ,а именно премахнатото осигурит.вноски ще внасям през.....,мисля следното ,но не претендирам да е истинно,просто си мисля:)))
Четейки чл.2,ал.3 от КСО:
(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.03.2012 г.) Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. Лицата, регистрирани като земеделски производители или тютюнопроизводители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване. Промяната на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се декларира по реда на чл. 1, ал. 2.
и чл.1,ал.2 пак от КСО:
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално
осигуряване.

промяната на основанието или идентификационния код, по който едно СОЛ провежда самоосигуряването става при подаване на декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност.При започване или възобновяване на трудова дейност заявява промяна на ЕИК на осигуряването си, като той става този на последно декларираната дейност.Излиза че  при прекъсване / прекратяване на трудова дейност, при положение, че осигуряването му се е провеждало в прекъснатия (прекратения) ЕИК и има декларирана трудова дейност в друг(и) ЕИК, СОЛ трябва с втора декларация да посочи ЕИК по който занапред ще провежда осигуряването си

shock

 • Гост
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #9 -: 03 Януари 2013, 20:33 »
Дали връщат ако се отиде със стария вариант?Някои пробвал ли е вече?

небесна

 • потребител
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #10 -: 03 Януари 2013, 20:58 »
----
промяната на основанието или идентификационния код, по който едно СОЛ провежда самоосигуряването става при подаване на декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност.При започване или възобновяване на трудова дейност заявява промяна на ЕИК на осигуряването си, като той става този на последно декларираната дейност.Излиза че  при прекъсване / прекратяване на трудова дейност, при положение, че осигуряването му се е провеждало в прекъснатия (прекратения) ЕИК и има декларирана трудова дейност в друг(и) ЕИК, СОЛ трябва с втора декларация да посочи ЕИК по който занапред ще провежда осигуряването си

само че ако искам да декларирам започване на дейност в друго ЕООД или даже в още две ООД-та, в които съм съдружник, а да си продължа осигуряването в най-първото ЕООД, какво ще се случи?? ще ми заличат най-първия ЕИК, баш през който искам да си внасям осигуровките? или пък ако не е чекнато долу, че ще се започва осигуряване, може би изобщо няма да гледат новите булстати горе... абе ще има да треперим какво е въведено в системата им :/

небесна

 • потребител
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #11 -: 05 Януари 2013, 20:32 »
някой някога подавал ли е ОКД-5 по пощата? теоритично би трябвало да има такава възможност, но практически резултатът ме плаши малко... ако не върнат входящ номер, например?

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #12 -: 05 Януари 2013, 20:35 »
не връщат вх.номер /поне на мен/
само обратна разписка

небесна

 • потребител
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #13 -: 05 Януари 2013, 20:46 »
и после всичко е било наред, така ли? не е имало проблеми?

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #14 -: 05 Януари 2013, 20:58 »
там е работата, че не знам ...

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #15 -: 05 Януари 2013, 21:00 »
любимият ми НАП Център не върна и обратна разписка даже, не знам какво е станало

zorka

 • потребител
 • С времето се разкрива всяка истина.
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #16 -: 05 Януари 2013, 22:08 »
някой някога подавал ли е ОКД-5 по пощата? теоритично би трябвало да има такава възможност, но практически резултатът ме плаши малко... ако не върнат входящ номер, например?

Ами при мен е нямало проблеми - връщат ми вторите екземпляри с вх.№ на адрес. / отнася се за НАП - Благоевград/

p_lami

 • потребител
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #17 -: 05 Януари 2013, 22:09 »
Небесна,преди 2 седмици изпратих 2 обазеца от декларацията и преди дни ми се върна единият екземпляр.Става дума за Варна.Така че няма проблем да е по пощата,но дали ще ти върнат екземпляр, зависи явно от НАП-а

небесна

 • потребител
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #18 -: 05 Януари 2013, 23:15 »
мерси, момичета :) чудя се какво да правя с едни съдружнички с адреси много надалеч, които не могат да си ходят специално заради окд-то, та бях решила да са на трудови договори (осигуровките са съпоставими със самоосигуряването), но сега почнах да размислям дали все пак не е по-добре да са си сол

Ваня

 • Гост
Re: Нова ОКД-5
« Отговор #19 -: 22 Август 2014, 15:38 »
този файл е доста бъгав , но намерих алтернатива която може директно да се попълва и принтира - http://consultbg.weebly.com/105310861074108010851080/dekl-samoosiguriavashto-lice-2013-nap#comment442135947718321902