Автор Тема: МСС - Международни счетоводни стандарти  (Прочетена 6101 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: МСС - Международни счетоводни стандарти
« Отговор #1 -: 10 Декември 2010, 10:50 »
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1260/2008 НА КОМИСИЯТА
от 10 декември 2008 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни
стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета
във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1261/2008 НА КОМИСИЯТА
от 16 декември 2008 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни
стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета
във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1262/2008 НА КОМИСИЯТА
от 16 декември 2008 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с Разяснение 13 на Комитета за разяснения по международните стандарти
за финансово отчитане (КРМСФО)РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1263/2008 НА КОМИСИЯТА
от 16 декември 2008 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с Разяснение 14 на Комитета за разяснения по Международните стандарти
за финансово отчитане (КРМСФО)РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1274/2008 НА КОМИСИЯТА
от 17 декември 2008 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни
стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета
във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 1
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 53/2009 НА КОМИСИЯТА
от 21 януари 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 и МСС 1РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 69/2009 НА КОМИСИЯТА
от 23 януари 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с измененията на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО)
1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 27РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 70/2009 НА КОМИСИЯТА
от 23 януари 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с Подобренията на международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО)РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 254/2009 НА КОМИСИЯТА
от 25 март 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с разяснение 12 на Комитета за разяснения на международните стандарти
за финансово отчитане (КРМСФО)РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 460/2009 НА КОМИСИЯТА
от 4 юни 2009 година,
изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 16 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО)РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 494/2009 НА КОМИСИЯТА
от 3 юни 2009 година
изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 27РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 495/2009 НА КОМИСИЯТА
от 3 юни 2009 година
изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 636/2009 на Комисията
от 22 юли 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 15 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО)РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 824/2009 НА КОМИСИЯТА
от 9 септември 2009 година
изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 и Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 839/2009 НА КОМИСИЯТА
от 15 септември 2009 година,
изменящ Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 39РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1136/2009 НА КОМИСИЯТА
от 25 ноември 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1142/2009 НА КОМИСИЯТА
от 26 ноември 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разяснение 17 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО)РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1164/2009 НА КОМИСИЯТА
от 27 ноември 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разяснение 18 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО)РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1165/2009 НА КОМИСИЯТА
от 27 ноември 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 и МСФО 7РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1171/2009 НА КОМИСИЯТА
от 30 ноември 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Разяснение 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) и на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1293/2009 НА КОМИСИЯТА
от 23 декември 2009 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 32РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 243/2010 НА КОМИСИЯТА
от 23 март 2010 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с подобренията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 244/2010 НА КОМИСИЯТА
от 23 март 2010
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 550/2010 НА КОМИСИЯТА
от 23 юни 2010 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 574/2010 НА КОМИСИЯТА
от 30 юни 2010 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 и МСФО 7РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 632/2010 НА КОМИСИЯТА
от 19 юли 2010 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 24 и Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 633/2010 НА КОМИСИЯТА
от 19 юли 2010 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разяснение 14 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО)РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 662/2010 НА КОМИСИЯТА
от 23 юли 2010 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разяснение 19 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) и с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: МСС - Международни счетоводни стандарти
« Отговор #4 -: 29 Декември 2012, 15:23 »
Регламент (ЕС) № 1254/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен стандарт за финансово отчитане 10, Международен стандарт за финансово отчитане 11, Международен стандарт за финансово отчитане 12, Международен счетоводен стандарт 27 (2011 г.) и Международен счетоводен стандарт 28 (2011 г.)

Регламент (ЕС) № 1255/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 12, Международни стандарти за финансово отчитане 1 и 13 и Разяснение 20 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане

Регламент (ЕС) № 1256/2012 на Комисията от 13 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 32

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: МСС - Международни счетоводни стандарти
« Отговор #5 -: 30 Март 2013, 12:46 »


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: МСС - Международни счетоводни стандарти
« Отговор #7 -: 22 Декември 2013, 08:39 »
32015R0029: Регламент (ЕС) 2015/29 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 19 Текст от значение за ЕИП

32015R0028: Регламент (ЕС) 2015/28 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международни стандарти за финансово отчитане 2, 3 и 8 и Международни счетоводни стандарти 16, 24 и 38 Текст от значение за ЕИП
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1374/2013 НА КОМИСИЯТА
от 19 декември 2013 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 36

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1375/2013 НА КОМИСИЯТА
от 19 декември 2013 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39