Автор Тема: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО  (Прочетена 25458 пъти)

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« -: 20 Август 2012, 08:14 »
От 01.08.2012 г. е в сила новата алинея 4 на чл. 9 от КСО, според която съпрузите на лицата по ал. 3, т. 1 и 4, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по ал. 1 и/или ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а.

Т.е говорим за съпрузите на упражняващите свободна професия и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.

Лично аз останах неприятно изненадана, когато разбрах, че тази възможност не важи за съзпрузите на едноличните търговци. Вече бях измислила схемата, при която ще се откажа от всички трудови договори на ЕТ-тата с техните съпрузи, които ТД продължавам да намирам за проформа, фалшиви дискриминиращи в една или друга посока. Но както и да е.

При тази редакция ми възниква питанката: Ако една съпруга на лице по чл. 4 ал. 3 т. 1 и 4 е осигурена на основание ал. 1 и/или ал. 3, т. 1, 2 и 4, но участва със съгласие на съпруга си в упражняваната от него трудова дейност, как ще бъде погледнато на тази помощ от ИТ, НАП и НОИ?


Изречение второ на алинея 4 гласи: Осигурителните вноски за съпрузите на лицата по ал. 3, т. 1 се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а за съпрузите на лицата по ал. 3, т. 4 - върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Т.е от качеството на съпруга зависи не само правото на съпругата да се осигурява по собствено желание, но и размера, върху който може да се осигурява.


Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #1 -: 20 Август 2012, 08:15 »
С новата алинея 9 възникват някои въпроси във връзка с практическото и осъществяване.

На пръво място имаме декларирането на възникването на осигуряването на лицата. Алинея 10 ни препраща към НООСОЛ.....
В тази наредба засега не са отразени промените в чл. 4 на КСО в сила от 01.08.2012, така че въпреки теоритечната възможност, на практика по-добре е да се изчака.

Друг въпрос, който трябва да се реши, е въпросът с осигурителните книжки на тази категория лица. Не мисля, че в НОИ има нещо публикувано по въпроса, но не изключвам просто аз да съм пропуснала.

Следващ въпрос е: кой ще подава Д1 за тези лица. В сайта на МФ има проект за изменение и допълнение на Наредба Н-8. Ако искате го зачетете и вижте дали ще разберете кой подава Д1 – дали лицето, на което се помага или самото лице по чл. 4 ал. 9.
Все още чакаме промяната, която ще упомене под кой код за вид осигурен ще подават Д1 тези лица..

Ако в кръга на лицата по чл. 4 ал. 9 попадаха и съпрузите на ЕТ, за мен щеше да е изключителен интересен въпроса за данъчното третиране на техните доходи, получавани от предприятията на съпрузите им. Сега интересът ми е само теоретичен, но не чак толкова голям в този конкретен момент.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #2 -: 20 Август 2012, 09:42 »
Добро...много бързаш според мен обаче.
Кой подава Д1 ? ами този през чийто ЕИК минават осигуровките според мен ...лаховам си иначе ( не съм го зачитала и затова де) .

( аз пък си намерих логика да не се вкл.ЕТ в агитката ...ама по после за това)

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #3 -: 20 Август 2012, 10:06 »
Добро...много бързаш според мен обаче.


Не бързам аз. Бързат законотворците да кажат, че промените са в сила от 01.08.2012, като за да се осъществят на практика, трябва да се променят няколко наредби, с което отговорните лица не са се справили


( аз пък си намерих логика да не се вкл.ЕТ в агитката ...ама по после за това)

Ще почакам до после и с удоволствие ще те прочета. Айде да кажа и моите мотиви защо смятам, че трябва да важи и за ЕТ-тата. ЕТ на патент - дюкянче, в което продава туй-онуй. Стои зад щанда и продава. Обаче много често (но не в точно определен предварително момент) му трябва помощ, за да може да иде да обядва, да зареди, да се срещне със счети, да иде до банка. Не е ясно в кой точно момент за колко точно време му трябва помощник, който или ще стои зад щанда, или ще свърши някоя-друга от посочените по-горе (без обядването, разбира се) дейности. Жена му така и така му помага. От съображения за безопасност сме я турили на осем часов трудов договор. Но от тези 8 часа тя е заета с магазина не повече от 2-3. В някои дни е заета и 10 часа. Дори и в събота и неделя. КТ е бутнат тотално и не може да бъде другояче.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #4 -: 20 Август 2012, 10:25 »
ама твоето не са мотиви - а ситуация ( макар и реално всякак да съществува такава).
И "моето" (доколкото е мотив)   е в ТЗ - чл.1 и чл.2.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #5 -: 20 Август 2012, 11:02 »
зачетох го - д1 си се подава -твърдо от човека със свободната  и т.н
лично аз съм абсолютно против за ОК за тези лица- ще стане страшно безумие и ще се опорочи идеята.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #6 -: 20 Август 2012, 13:26 »
извинявам се , не бях чела мотивите аз лично :
МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита от дискриминация


Законопроектът е изготвен във връзка с необходимостта от привеждане на българското законодателство в съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз – Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО. Директива 2010/41/ЕС е обнародвана в „Официален вестник” на Европейския съюз L 180 от 15 юли 2010 г.
..................................................................

В Заключителните разпоредби на законопроекта се въвеждат изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Те уреждат друга важна част от необходимата регламентация относно уреждането на правото на съпрузите на самостоятелно заетите лица да се ползват от социална закрила и обезщетения за майчинство чрез включване в кръга на осигурените лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Разпоредбата на чл. 2 от директивата очертава нейното приложно поле - лицата, които обхваща. Това са:
- самостоятелно заетите лица, а именно всички лица, които осъществяват дейност срещу възнаграждение за своя сметка в съответствие с условията, предвидени в националното право;
- съпрузите на самостоятелно заети лица или, когато и доколкото са признати от националното законодателство - партньорите на семейни начала на самостоятелно заети лица, когато те не са работници или служители, нито съдружници, а обичайно и в съответствие с условията на националното право участват в дейностите на самостоятелно заетото лице и изпълняват същите или помощни задачи.
Докато лицата, посочени в чл. 2, буква „а” от директивата, са традиционно включени в кръга на осигурените лица по смисъла на КСО, това не е така по отношение на техните съпрузи.
Това наложи създаването на нова ал. 9 в чл. 4 от КСО, с която се предлага  съпрузите на лицата по ал. 3, т. 1 и 4 (лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност или регистрирани земеделски производители, или тютюнопроизводители), когато участват в упражняваната от тях трудова дейност, да могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени на друго основание - по чл. 4, ал. 1, по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 или по чл. 4а. Осигурителните вноски за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а за съпрузите на регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители - върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
Съгласно разпоредбата на чл. 48а от КСО осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
Съгласно чл. 52а от КСО осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
Това означава, че ако съпруг/а на лице, регистрирано като упражняващо свободна професия и/или занаятчийска дейност, или на регистриран земеделски производител, или на тютюнопроизводител е избрал/а да се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство и отговаря на условията по чл. 48а и 52а от КСО, ще има право да получи и съответното парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на дете, каквото е изискването на чл. 8 от директивата.
В Допълнителните разпоредби на КСО се посочва въвеждането на директивата. С оглед възникване на осигуряването от 1-во число на месеца се предлага промените в КСО да влязат в сила от 1 август 2012 г., което е в съответствие и с изискването на чл. 16 от директивата за привеждане на националното законодателство в съответствие с разпоредбите й най-късно до 5 август 2012 г.
Предложените изменения и допълнения допринасят за привеждане на националното законодателство и практика в съответствие с разпоредбите на правото на Европейския съюз за насърчаване на равнопоставеността между мъжете и жените във връзка с извършването на стопанска дейност в качеството на самостоятелно заети лица за по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #7 -: 20 Август 2012, 13:51 »
Цитат
Разпоредбата на чл. 2 от директивата очертава нейното приложно поле - лицата, които обхваща. Това са:
- самостоятелно заетите лица, а именно всички лица, които осъществяват дейност срещу възнаграждение за своя сметка в съответствие с условията, предвидени в националното право;

Не съм чела Директивата и не съм се сбутала с нейната дефиниция за самостоятелно заети лица. Но подозирам, че такива са и лицата, осигурени на основание чл. 4 ал. 3 т. 2 от КСО.
Освен да я потърся пустата Директива и да я прочета. Но дори и дефиницията за самостоятелно заети лица да включва само упражняващите свободна професия и ЗП, ще кажа, че директивата е дискриминираща спрямо съпрузите на ЕТ и полагащите личен труд съдружници.

Все пак, Бону, колкото и да ми е интересен този аспект на темата, основната цел, с която я пуснах, беше друга - да отбележим какво е новото в КСО, а не толкова какво ми се е искало да бъде.
Но нямам нищо против, ако се счете, че основанта цел е постигната, да задълбаем по това направление - стига да ни е взаимно интересно.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #8 -: 20 Август 2012, 13:57 »
признавам си - интересът ми за 'задълбаване'  е нулев :)
но понеже постави и въпроси и хукнах да се зачитам.
благодаря за новината - аз я бях проспала лично.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #9 -: 20 Август 2012, 14:01 »

но понеже постави и въпроси и хукнах да се зачитам.


Искрено и високо оценявам този факт :))))))))))))))))

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #10 -: 20 Август 2012, 14:37 »
Няма дефиниция за самостоятелна заетост във въпросната директива. Не срещнах официална дефиниция. Попаднах на тази публикация:

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/131/bg/1/EF09131BG.pdf

Продължавам да твърдя, че ЕТ са част от самостоятелно заетите лица и промяната в КСО, уж продиктувана от мотива за премахване на дискриминацията, дискриминира съпрузите на ЕТ.

Но както се разбрахме, това малко встрани от темата

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #11 -: 20 Август 2012, 14:40 »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:BG:PDF

Член 2
Приложно поле
Настоящата директива обхваща:
а) самостоятелно заетите лица, а именно всички лица, които осъществяват дейност срещу възнаграждение за своя сметка в съответствие с условията, предвидени в националното право;
б) съпрузите на самостоятелно заети лица или, когато и доколкото са признати от националното законодателство — партньорите на семейни начала на самостоятелно заети лица, когато те не са работници или служители, нито съдружници, а обичайно и в съответствие с условията на националното право участват в дейностите на самостоятелно заетото лице и изпълняват същите или помощни задачи.

в страни е ...ама ме "закрасти" :)

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #12 -: 20 Август 2012, 14:47 »
Амииии хубаво ще те почеша :))))

Ако ЗП са лица, които осъществяват дейност срещу възнаграждение за своя сметка в съответствие с условията, предвидени в националното право, по какъв критерий се опитваш да туриш ЕТ в друга група лица?
Дейност има ли ЕТ? Има?
Възнаграждение има ли - точно толкова, колкото има ЗП
извън националното право ли е дейността на ЕТ или на ЗП?
Няма място позоваването на ТЗ в случая.

Критерият за упражняване на самостоятелна заетост не е ТЗ и това дали съответните лица са търговци или не са търговци.
Самостоятелно заетите лица в бг законодателството са всички лица, които се наричат самоосигуряващи се лица.


bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #13 -: 20 Август 2012, 14:51 »
сорри в моят прочит :
"самостоятелно заетите лица, а именно всички лица, които осъществяват дейност срещу възнаграждение за своя сметка в съответствие с условията, предвидени в националното право;"
ЕТ не фигурират.
ЕТ си е търговец и в тази си визия получава доходи- а не възнаграждения на самостоятелно заети лица.
пп
( съвсем леко ми е притеснително , че само двете си пишем...ама леко де ;)


"Самостоятелно заетите лица в бг законодателството са всички лица, които се наричат самоосигуряващи се лица."
Значи и съдружниците в ООД -евентуално ...гордия ЕСК на на ЕООД - пак евентуално...?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #14 -: 20 Август 2012, 15:03 »

( съвсем леко ми е притеснително , че само двете си пишем...ама леко де ;)

Не сме попаднали на чукчи, явно :)

ЕТ си е търговец и в тази си визия получава доходи- а не възнаграждения на самостоятелно заети лица.


Опаааа, сега ще търсим дефиниция за доход и отликата на дохода от възнаграждението.
А ЗП получава възнаграждение, без да получава доход?
А доходите на упражняващите свободни професии са възнаграждения, а не доходи?
Не знам. Виж там как ще се оправиш със ЗДДФЛ

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #15 -: 20 Август 2012, 15:09 »
всеки един "термин"  се "моделира" за нуждите на съотвения закон знаеш.
ЗДДФЛ не ми е на дневен ред.
На дневен ред са ми - дефиниция за "самостоятелно заето" в светлината на директивата и от там - съобразно националното законодателство.

( е това, че не сме попаднали на чукчи - яко ме притесни ;)

пп
не напоследно място ,четейки директивата - се говори , че съпругата/ът , могат да участват в дружество без проблем, но идеята ( доколкото я сцепвам) е да НЕ се формира такова.


примерно :
"(16) Необходимо е да се гарантира, че условията за учредяване на дружество между съпрузи или между партньори на семейни начала, когато и доколкото последните са признати от националното право, не са по-ограничителни от условията за учредяване на дружество между други лица."

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #16 -: 20 Август 2012, 15:14 »
ми то във всички случаи ще е по-изгодно за ЕТ да назначи съпругата на ТД отколкото да се плащат осигуровките на МОД 420 през Булстата на ЕТ и нищо друго

сигурно законодателят е предвидил находчивостта на българина и решил да не пише празна норма ;)

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #17 -: 20 Август 2012, 15:16 »
Само не казвай, че не те чета. Чета те, но логиката ти не е моята. В този случай де. И в поне още един - оня за възнаградителното обезщетение. Но в това е красотата на форумите, мисля си.

Абе всички ли чукчи са Дим да ги няма, егати.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #18 -: 20 Август 2012, 15:17 »
Я, елииии :))))))

Ели, стига бе. МОД по ТД на продавач е петстотин и кусур лева. Като туриш процентите за безработица и трудова злополука, незадължителните ОЗМ и най-вече ДОД, какво говориш ти за изгодата.


сигурно законодателят е предвидил находчивостта на българина и решил да не пише празна норма ;)

Ако находчивият българин страшно държи да осигурява съпруга си, и досега можеше да го осигурява заради сключен трудов договор и без да е търговец.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новата алинея 9 на чл. 4 от КСО
« Отговор #19 -: 20 Август 2012, 15:19 »
Я, елииии :))))))

Ели, стига бе. МОД по ТД на продавач е петстотин и кусур лева. Като туриш процентите за безработица и трудова злополука, незадължителните ОЗМ и най-вече ДОД, какво говориш ти за изгодата.

а бе  МОД..да се гърчи на 290 РЗ ;Р