Автор Тема: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014  (Прочетена 68890 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« -: 06 Декември 2010, 23:20 »
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 2011


Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #1 -: 07 Декември 2010, 10:42 »
ЗДДС 2010

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #2 -: 07 Декември 2010, 10:43 »
ЗДДС 2009

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #3 -: 07 Декември 2010, 10:43 »
ЗДДС 2008

Abby

 • Don't drink and fly ;)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #4 -: 07 Декември 2010, 12:07 »
ЗДДС 2007

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #5 -: 09 Март 2011, 08:37 »
Промени  в   ДВ  Брой: 19, от дата 08.03.2011 г.

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #6 -: 04 Октомври 2011, 11:27 »
от днес има дребна промяна в чл.46 ал.1

Цитат
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.) управлението на дейността на колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества от затворен тип и пенсионни фондове и предоставянето на инвестиционни консултации по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и Закона за пазарите на финансови инструменти;


Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #7 -: 17 Декември 2011, 13:19 »
 ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  2012

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #8 -: 04 Декември 2012, 10:18 »
ЗДДС 2013

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #10 -: 27 Март 2013, 18:35 »
промяна чрез Закона за туризма

§1

45. (нова - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) "Настаняване" са основни туристически услуги по смисъла на т. 70 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма с изключение на доставка на обща туристическа услуга от туроператор към пътуващо лице.

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #12 -: 03 Декември 2013, 10:03 »
Промяна в ДВ брой: 104, от дата 3.12.2013 г.

няма начин да не цитирам закона, с който се прави промяната  ;-)))

Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове§ 5. В Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 98 от 2013 г.) в § 10 накрая се добавя „с изключение на § 7, т. 1, 2, 3, 4, 5, т. 6 – относно част втора на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“, и т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.“.

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #13 -: 21 Декември 2013, 11:45 »
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 2014

Ели

 • Global Moderator
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ЗДДС - Архиви 2007 - 2014
« Отговор #14 -: 03 Януари 2014, 19:42 »
ДВ 1 от 2014г 
промяната е в чл.118 ал.3