Автор Тема: НАП - Д1 на лице с граждански договор и осигурен на макс.ОД на друго основание  (Прочетена 4048 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
КСО –  чл. 5, ал. 4, т. 1; чл. 7, ал. 6; чл. 9, ал. 8;
Наредба № Н-8 – чл. 3, ал. 1, т. 3; чл. 3, ал. 7

            ОТНОСНО: Деклариране на данни с Декларация образец № 1 ”Данни за осигуреното лице”


Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – гр. …. с вх. № …….   от 12.10.2011 г., Ви уведомяваме за следното:
            Според изложената фактическа обстановка, през м. март 2011 г. във фирмата Ви работи лице по граждански договор, за което не внасяте осигурителни вноски, тъй като е осигурено на друго основание върху максималния месечен размер на осигурителния доход. Декларация образец № 1 за това лице подавате с попълнен код 14 в т. 12 „Вид осигурен” и отработени дни в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”. От ТД на НАП Х – офис Х са Ви поискали да подадете коригираща декларация образец № 1, с която да промените кода за „Вид осигурен” от код 14, който се попълва за лица, работещи без трудово правоотношение, на код 21 - за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 от КСО.
            Въпросът Ви е, кой от двата кода за „Вид осигурен” е правилно да се посочи в декларацията  – 14 или 21?