Автор Тема: Обезщетение за безработица на лице което има регистрирана фирма  (Прочетена 22395 пъти)

radonov

 • потребител
Има ли право лице, на чието име има регистрирана фирма да получава обезщетения за безработица. Лицето е било осигурявано по трудов договор, не е внасяло осигуровки като самоосигуряващ се.
п.с. Имам спомени, че няма право и имаше една сериозна дискусия по този въпрос, но като не мога да се сетя къде беше.


Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
КСО чл. 54а ал. 1 т. 3 изисква просто лицето да не упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4. Което ще рече, ако е подало някога окд 5 за започване на дейност, да подаде окд5 за прекъсване, за да има право на обезщетение за безработица

Флора

 • Гост
Барми,
в една друга тема бях писала за член на СД в АД - нямало да има право, да имаш аргументи против ? (че ме чака спешна ликвидация... иначе ):(
Цитат
- лицата, работили в търговски дружества като: изпълнителни директори, управители, контрольори, членове на съвета на директорите, на надзорните и управителните съвети, ликвидатори, синдици, прокуристи подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове, в т.ч. и за риска “Безработица” по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО /предишна т. 6/. Правото на ПОБ за тези лица възниква от датата на вписване освобождаването им в Търговския регистър, след представяне на съдебното решение за промяна в управлението, а не от датата на освобождаването им съгласно протокола от общото събрание на дружеството;
Намерих това отпускане на парично обезщетение за безработица - доста неща пише.


Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Много готини указания. При диагонален прочит, ме устройват за хората, за които се сещам, че ще са им полезни.
Флора, не се сещам за подробности от другата тема. Този твой човек, член на СД на АД, иска да получава обезщетение за безработица, след като е престанал да бъде директор и в качеството му на такъв е бил осигуряван за безработица или след като е престанал да работи по трудов договор, но продължащ да бъде директор?

Флора

 • Гост
Дружеството е недействащо от повече от 10 години. Само член на СД се води, никога не е получавал възн. за това, не е бил по ДУ.
Прекратява си трудов договор от съвсем друго място.
За указанията - старички са, но мисля, че едва ли днес имат по-по-различни процедури.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
племенницата ми не можеше и детски да вземе щото имала ЕТ /бе значение, че никога не е работило/
заличи го и чак тогава я записаха на борсата /без право на обезщетение/
преди това не можело .... 

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Ели, ония помощи не са по КСО-то и за тях не съм сигурна как стояха нещата. Не ми се рови сега. Но за безработицата -  да си гледат работата НОИ. В случая на Флора си трябва обжалване

Флора

 • Гост
Барми, а цитата по-горе?
"от датата на вписване освобождаването им в Търговския регистър" ...
Казусът е предстоящ. И без това ще заличаваме, но ме препират :-)

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Непреодолимо разсеяна съм и не съм в кондиция. Не съм сигурна, че разбрах каква е ситуацията. И какъв точно е въпросът.
Правилно ли разбирам, че човекът работи някъде по трудово правоотношение и в същото време и вписан като член на СД в някакво АД, което съществува само на книга. И не е осигурявано по ДУК? Май точно това казваш.

А цитатът казва, че ако трудовата му дейност беше като директор в това АД, би имал право на обезщетение за безработица, ако прекрати трудовата си дейност като директор, което се удостоверява с вписването в ТР.

Ако никога не е бил осигуряван по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, а му предстои прекратяване на трудовия договор, може без да се притеснява да се бори за обезщетение и да отрича докрай, че вписване като изпълнителен директор (примерно) не означава работа като изпълнителен директор

Флора

 • Гост
Правилно разбираш.
Пише промяна в управлението,
но пък в началото са цитирани и членовете.
Както и да е, хайде оправяй си кондицията;) Аз ще се мобилизирам в заличаване;)
Иначе от две места (едното нои) имам устно потвърждение, че ще откажат обезщетение за безработица само защото се води член.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно

Иначе от две места (едното нои) имам устно потвърждение, че ще откажат обезщетение за безработица само защото се води член.

Оооо, това, ако ме касаеше пряко, тутакси щеше да ме вкара в кондиция :)))))

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
След 2004 самата аз съм била съдружник, неработещ в дружеството ми, а по трудов договор някъде си. И след прекратяване на трудовия договор, се регнах в БТ и си получавах известно време обезщетението - до намиране на нова работа. Не виждам какво се е променило от тогава до сега. Няма значение, че съм била след друго тире в това указание :)))

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Продължавам да не съм в кондиция и да поствам много постове вместо един по-голям. Виж точка 4 от това указание:

Цитат
4. Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, подлежащи на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове на основание чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, които при подаване на заявление за отпускане на ПОБ декларират, че получават месечно възнаграждение за упражняването на тази дейност, нямат право на ПОБ. Когато тези лица декларират, че получават възнаграждение само за участие в заседания в определени дни в месеца, те имат право на ПОБ само за дните, през които не участват в заседания, ако отговарят и на останалите изискващи се условия.

Това се отнася и за членовете на управителните и надзорните съвети на търговските дружества, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО.

Флора

 • Гост
Мерси :) Интересно виждане - за дните, в които не заседават - хихи:)

т. 7 е била "7.  (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества;"

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Егати и тъпите върховни съдии:

Първата инстанция - Административен съд Русе решава като мен, но ВАС порязва яко всяка идея за трудова дейност като основание за провеждане на осигуряване.

Съдът (първоинстанционният - бел. моя) въз основа на тези доказателства е приел, че административният орган е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствени правила като не е установил надлежно по смисъла на чл.35 от АПК обстоятелствата по чл.54а, ал.1, т.3 от КСО. По делото нямало данни за упражняване на такава дейност, тъй като сама по себе си регистрацията на ООД в търговския регистър не е упражняване на трудова дейност.
Тези правни доводи на съда са необосновани и противоречат на разпоредбите на чл.54а, ал.1, т.3 и на чл.4 от КСО. Регистрация на едно дружество се извършва с цел бъдещо осъществяване на дейност, от която работещите в дружеството да получават доходи. Обратното предполага заличаването на неработещо и безперспективно регистрирано дружество. Поради това съгласно чл.4, ал.3 от КСО - задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: т.1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; т.2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) - лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества. В цитираната разпоредба законодателят е въвел като задължително условие за регистрираните съдружници в търговски дружества да внасят съответните осигурителни вноски, без значение дали осъществяват някаква дейност.
С оглед на така изложеното становище, Върховният административен съд намира, че обжалваното решение е постановено в противоречие с материалния закон и на основание чл.209, т.3 от АПК следва да бъде отменено, а делото решено по същество, като жалбата на Юрий Христов Йорданов бъде отхвърлена като неоснователна.Само се чудя защо при това положение НОИ пък отказва да завери осигурителната книжка на човека на Каскадьорка с мотива, че няма осъществявана дейност.

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
В цитираната разпоредба законодателят е въвел като задължително условие за регистрираните съдружници в търговски дружества да внасят съответните осигурителни вноски, без значение дали осъществяват някаква дейност.

Ами защото законодателят е въвел задължително условие да внасят, а не да ползват.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Хихи, в другата тема реших да използвам думата "джабула". Не бях сигурна дали я изписвам вярно, и я пуснах в Google. Но попаднах на нещо много, много ценно:
http://www.odit.info/?s=6&i=223185&f=3

Цитат
RE: Моля за помощ! John  29.06.2010 15:37

Отговор на лила(29.06.2010 15:31):
лила каза:
Към мише (гост): От Бюрото по труда и от НОИО ми казаха, че не мога да се регистрирам, защото имам фирма, на която съм собственик на капитала, но аз лично не упражнявам дейност, а има назначен прокурист, който движи фирмата. Дала съм възможност на приятел да упражнява дейност през фирмата, за да не открива той. Затова трябва да си плащам здравните осигуровки сама
.

А стига бе! Тия да не са заспали още преди 10 години? И 100 фирми да имаш, след като не упражняваш трудова дейност и не се самоосигуряваш, трябва да те регистрират в БТ, а ТП на НОИ да ти плаща обезщетение за безработица. Що не им дигнеш малка джабула по въпроса - да покажат основанието си за откази.

Цитат
RE: Моля за помощ! John  29.06.2010 16:43

Повтарям. Първо - искайте от БТ да извършат регистрацията като на човек с прекратен ТД, а не да препращат към НОИ. Ако започнат да отказват, поискайте нормативното основание за това. В крайна сметка се обърнете към вишестоящия им орган.
Второ - с тази регистрация отивате в ТП на НОИ и си подавате заявлението за отпускане на обезщетение. Няма къде да мърдат. Или ще издадат разпореждане за обезщетение, или разпореждане за отказ. А разпореждането за отказ веднага го обжалвате по реда на 117 КСО.
Нямат право да искат да осъществявате трудова дейност във фирмата, след като сте си уредили функционирането й по друг начин.

Все пак при ЕООД или не трябва еоод-то да функционира, или трябва да се уреди функционирането по начин, изключващ трудовата дейност на собственика

иван донев

 • Гост
Регистриран съм като управител на ООД.Никога не съм упражнявал дейност в тази фирма ,а управлението се извършва от другият управляващ управител.В същото време аз работя на трудов договор в друга фирма.На01.08.2013г. ме съкратиха и отидох на борсата за безработни.В БТ се регистрирах без проблем,но след това в НОИ ми излезе, че имам фирма ООД на която съм управител и ми поискаха ОКД-2 от НАП  и сл.бележка от Аг. по вписвания ,че не съм вече управител на фирмата.С протокол от общо събрание ще се залича като управител, ноОКД-5 няма как да извадя от НАП, тъй като не съм упражнявал никаква дейност във фирмата и не съм се самоосигорявал,а съм се осигорявал от друга фирма.Кажете ми какво да правя?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
http://www.odit.info/?s=6&i=223185&f=3#

Виж пак поста на John от 29.06.2010 16:43:

Цитат
Повтарям. Първо - искайте от БТ да извършат регистрацията като на човек с прекратен ТД, а не да препращат към НОИ (заб. във вашия случай към НАП). Ако започнат да отказват, поискайте нормативното основание за това. В крайна сметка се обърнете към вишестоящия им орган.
Второ - с тази регистрация отивате в ТП на НОИ и си подавате заявлението за отпускане на обезщетение. Няма къде да мърдат. Или ще издадат разпореждане за обезщетение, или разпореждане за отказ. А разпореждането за отказ веднага го обжалвате по реда на 117 КСО.
Нямат право да искат да осъществявате трудова дейност във фирмата, след като сте си уредили функционирането й по друг начин

Няма никаква нормативна причина да се заличавате като управител, при условие, че те не могат да докажат, че извършвате дейност като такъв

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Барми :
"Регистриран съм като управител на ООД."

в цитирания от теб случай става дума за горд собственик на "2 лв"

в този случай -като се 'води управител' не виждам как ще стане ситуацията
а може и да  бъркам
пп
спесимен в банката с положен подпис - дейност ли е ?