Автор Тема: Понятието "Оборот"  (Прочетена 17137 пъти)

небесна

 • потребител
Понятието "Оборот"
« -: 13 Декември 2011, 12:55 »
по разни обществени поръчки и търгове, финансирани от ЕС, има една декларация за попълване - Общ оборот от дейността и оборот за конкретната дейност

никъде не намирам указания какво се има предвид под Оборот - отчетените приходи за годината или нещо равностойно на "облагаемия оборот" по ЗДДС (сумата на данъчните основи)? някакви мнения? :)

HashFlare

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Понятието "Оборот"
« Отговор #1 -: 13 Декември 2011, 13:31 »
по-скоро приходите

легални дефиниции е имало само в отпаднали актове - ЗОДФЛ и някаква наредба за земеделие


небесна

 • потребител
Re: Понятието "Оборот"
« Отговор #2 -: 13 Декември 2011, 14:00 »
намерих едно актуално определение :)
2. "Годишен оборот" е нетният размер на приходите от обичайната дейност на предприятието.

от Закона за малките и средни предприятия

беше ми важно, понеже не всички проекти се приключват в рамките на година, и остават отложени за следващата, под формата на аванси или приходи за бъдещи периоди

иначе си мислех, ако не намеря някакво подобно определение, да си смятам оборота точно като текущите приходи за годината... това се доказва лесно с ОПР, иначе трябваше да разчитам разни комисии да ръчкат в баланса и да го осмислят, което не ми вдъхна голям оптимизъм :)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Понятието "Оборот"
« Отговор #3 -: 13 Декември 2011, 14:08 »

иначе си мислех, ако не намеря някакво подобно определение, да си смятам оборота точно като текущите приходи за годината... това се доказва лесно с ОПР, иначе трябваше да разчитам разни комисии да ръчкат в баланса и да го осмислят, което не ми вдъхна голям оптимизъм :)

и с право !

Bane

 • потребител
Re: Понятието "Оборот"
« Отговор #4 -: 24 Октомври 2013, 13:49 »
Ще поизтупам прахта от тази тема с един въпрос.

Днес получих рецензия за дипломната си работа и в нея ми беше зададен следния въпрос:
"Защо се използва двузначно терминът оборот? По-конкретно:
- на стр. 20 се твърди "Общоприето е под оборот да се разбира: чистите приходи от фирмените продажби на стоки и услуги." В този смисъл е използван терминът при разглеждане на печалбата.
- на същата страница информационното осигуряване за оборота на фирмата се осъществява от ОПР. В ОПР не фигурира термин оборот и чиста печалба.
- на стр. 21 се говори за коефициент на оборота на капитала, коефициент на обръщение, а по същество става въпрос за обръщаемост, измерена в брой обороти,
тоест скоростта на обръщение."

Предполагам, че рецензентът нещо не е разбрал, когато е чел този откъс от текста, защото ми е трудно да разбера естеството на въпроса му. И тъй като трябва да му отговоря на защитата, исках да си изясня в какво точно ме пита.

Прилагам въпросния откъс от текста за улеснение:

Цитат
Общоприето е под оборот да се разбира: чистите приходи от фирмените продажби на стоки и услуги. От това следва, че величината на оборота е винаги под въздействието на два компонента:
   1. Оборотът е под въздействието на брутните приходи от фирмените продажби, чиято величина е следствие на фирмената дейност на решенията, които взима мениджъра, на пазарната ситуация и т.н.
   2. Оборотът на фирмата се намира под въздействие на оборотните данъци - ДДС и акцизи, които държавата взима от фирмата по пътя на държавното регулиране.
   Ключовата роля на оборота на фирмата извежда на преден план неговото информационно осигуряване. Според Закона за счетоводството оборотът на фирмата се съдържа в отчета на приходите и разходите.
9 Пак там, стр. 36.
Оборотът на фирмата търпи реалните въздействия на капитала. Същевременно, обаче оборотът има и относително самостоятелна роля по посока на обратната връзка. Самостоятелното разглеждане на капитала и оборота е само временно оправдано. То дава възможност да се осмислят и използват техните възможности,  но това не е достатъчно и мениджърите използват бизнес решения, основаващи се на реалната връзка между капитала и оборота. За целта те изчисляват следния коефициент на обръщаемост на капитала. Първо се изчислява интегрален коефициент на оборота на капитала:
      ИКОК = сумата на оборота/сумата на инвестирания капитал
   Параметрите на този коефициент имат ориентировъчно значение и не позволяват на мениджърите да вземат ефективни решения. Затова те се насочват към т.нар. локални коефициенти за обръщаемост:
      Осн. произв. к-л = сумата на оборота/сумата на осн. произв. капитал
Посредством този коефициент се вземат решения, спрямо функциите на дълготрайните активи.
Изчислява се коефициент на обръщение на оборотния капитал (брой пъти в период):
   КООК = сумата на оборота/сумата на оборотния капитал

небесна

 • потребител
Re: Понятието "Оборот"
« Отговор #5 -: 24 Октомври 2013, 16:00 »
на стр.20 си използвал/а общоприетия счетоводен смисъл на думата "оборот" - приходите, а на стр.21 си използвал думата "оборот" като синоним на обръщаемост - един оборот = едно завъртане на капитала

а на въпроса "защо" обясни, че причината е лингвистична :)

Bane

 • потребител
Re: Понятието "Оборот"
« Отговор #6 -: 24 Октомври 2013, 16:15 »
Много благодаря. ;)