Автор Тема: Анулиране на КИ  (Прочетена 13850 пъти)

Alisa

 • потребител
Анулиране на КИ
« -: 03 Декември 2011, 10:19 »
Здравейте!
Има неправилно издадено КИ от доставчик и съгл. чл 116 само и единствено анулиране трябва.
Обаче  клиента искат да се пусне ДИ по него....!?
Не съм имала такъв проблем до сега и моля за помощ!
Търсих материали в нета и относно записването в счет. програма при анулирането-КИ се записва със знак + за да се занули.
Бихте ли дали писмо от НАП или някакви наредби по този казус ако има нещо и има някой.
Поздрави!

HashFlare

Ангелов Одитинг

 • потребител
 • http://www.anodit.com
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #1 -: 03 Декември 2011, 12:52 »
Към фактура се пуска -КИ ИЛИ +КИ, ако корективния документ е сгрешен се анулира. Каква е пречката на клиента да направи това?

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #2 -: 03 Декември 2011, 12:55 »
при сбъркан документ анулирането става с издаване на протокол
КИ и ДИ се издава само при промяна на дан.основа или при разваляне на доставката

само където не виждам как ще ги убедите да издадат протокол, ако те са убедени в обратнотоAlisa

 • потребител
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #3 -: 03 Декември 2011, 14:40 »
Нещата стоят така:неправилно е издадено КИ от нас.Искаме да го анулираме с прот. по чл 116.Написан е прот в 2 екземпляра и е пратен на клиента ни за подпис на единия и да го върне.Обаче те отказват и искат да пуснем ДИ по това КИ.Може ли ДИ по КИ....!?Неправилно е издадено от нас КИ защото е написано по авансови фактури а аванса няма да се връща-сделките продължават и клиента взима още продукция от нас.Нещо не ми звучи добре ДИ по КИ.....Как да обяснявам на тия хора че не може така-запънали са се.

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #4 -: 03 Декември 2011, 14:51 »
Принципно не виждам причина да не може. Всъщност ДИ ще бъде към първата фактура, тази която сте издали за аванса както и КИ е към нея. Остава въпросът дали това КИ е правомерно издадено, т.е. имало е уговорка да се върнат парите и сте издали КИ в 5 дневен срок от уговорката. После клиентът решава че не иска връщане, а иска стока и пак имате нова промяна.
Разбира се, всичко това е добре да го има писмено.

Ако не е имало изобщо уговорка за връщане на аванса, то КИ наистина е неправомерно издадено.

Alisa

 • потребител
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #5 -: 03 Декември 2011, 14:57 »
Няма уговорка за връщането.Възможно ли е Ди по КИ..и какво става тогава.Те тези неприспаднати аванси ще се приспадат в последствие.Кка да се разбера сега с колегите от счетоводството на клиента?

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #6 -: 03 Декември 2011, 15:17 »

Alisa

 • потребител
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #7 -: 03 Декември 2011, 15:30 »
Не мога да отворя линка.
А относно анулирането и записването на КИ със знак + категорично отказват.....не знам вече какво да правя.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #8 -: 03 Декември 2011, 15:36 »
Не мога да отворя линка.


странно
а сега

http://gost.bg/index.php?action=dlattach;topic=2144.0;attach=672

ако пак не стане - темата е в раздел Указания

Документиране на аванс и последвала доставка
от 30 Септември 2011, 09:09 »

Alisa

 • потребител
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #9 -: 03 Декември 2011, 15:45 »
Не мога да ги отворя-от браузъра ми е .Явно Маxthon-а не се справя.

Този проблем с това КИ го дъвчем вече 2 месеца и до края на годината трябва да се разберем-ама как...?
Има ли някой поне някакъв материал относно ДИ по КИ.Някой правил ли е такова нещо.

111

 • Гост
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #10 -: 03 Декември 2011, 15:58 »
"Има ли някой поне някакъв материал относно ДИ по КИ.Някой правил ли е такова нещо."

Дебитни и кредитни известия се издават към фактурата. Тоест няма как да издадете дебитно известие към кредитно известие.


Прочетете какво ви е предложила "Abby".

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #11 -: 03 Декември 2011, 16:03 »
няма ДИ към КИ
Аби го написа - има ДИ към фактурата
на мен не ми стана ясно има ли следваща доставка или ще има тепърва ...

копвам ти писмото3_2394/15.08.2011г.
ЗДДС, чл.113
ЗДДС, чл.115

Относно: документиране на извършена доставка, за която е получено авансово плащане съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването във връзка с доставка на територията на страната е издадена фактура за полученото авансово плащане за същата. Предвид посоченото се   поставят следните въпроси:
1. При осъществяване на доставката и получаване на стоката какъв документ следва да се издаде – дебитно известие към авансовата фактура или фактура?
2. При издаден грешен документ (дебитно известие или фактура) какъв е начинът за корекция и евентуални последици?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС(обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 10 от 01.02.2011 г.) изразяваме следното  становище:
Съгласно разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице-  доставчик е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или при получено авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол. Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане  - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането предвид разпоредбата на чл.113, ал.4 от закона.
На основание чл. 25, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена. Изключение от това правило е предвидено в разпоредбата на чл.25, ал.7 от закона, съгласно която когато преди да е възникнало данъчно събитие по ал.2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е в размера на извършеното плащане.
Съгласно чл. 79, ал. 8 от ППЗДДС при настъпване на данъчното събитие на доставката може да не се издава фактура в случаите, когато за доставката са извършени авансови плащания за цялата стойност на доставката и за които вече са издадени фактури при получаването им.
С тази разпоредба се въвежда отклонение от общия принцип на чл.113 на ЗДДС, че всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от същия закон, както и че фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
Посочената разпоредба има диспозитивен характер, поради което няма пречка при възникване на данъчното събитие и при наличие на визираните в чл. 79, ал.8 от ППЗДДС условия да бъде издадена  фактура, съдържаща информация за количеството и вида на стоката,  съответно за извършената услуга.
Необходимо е да се има предвид и разпоредбата на чл. 79, ал. 9 от ППЗДДС, съгласно която независимо от разпоредбата на ал.8, в случаите по чл.25, ал.8 от закона, а именно когато нерегистрирано лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по закона, при възникване на данъчното събитие за доставката регистрираното лице задължително издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката.
На основание чл.115, ал.1 от ЗДДС дебитно или кредитно известие към фактура се издава, при изменение на данъчната основа на доставката или при разваляне на доставката, за която е издадена фактура. Съгласно чл.26, ал.1 от закона данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема , или освободена, а по силата на чл.26, ал.2, изр.първо от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо от доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Предвид цитираните разпоредби ако не е налице изменение на данъчната основа или не е налице разваляне на доставката не следва да се издава известие по реда на ЗДДС. Съгласно чл.115, ал.3 от ЗДДС дебитно известие се издава при увеличение на данъчната основа на доставката. Това означава, че когато по повод на възникване на данъчно събитие за доставка е издадена фактура и впоследствие възниква основание за увеличаване на данъчната основа, документирането се извършва с дебитно известие.
Предвид гореизложеното в случай, че на датата на възникване на данъчното събитие за доставката стойността на същата е в размер по-голям от стойността на полученото авансово плащане, за доставчика ще възникне задължение за издаване на фактура в пет дневен срок от датата на възникване на данъчното събитие. В издадената фактура следва да се приспадне полученият аванс, за който е издадена фактура и е начислен ДДС. При положение, че към датата на възникване на данъчното събитие стойността на доставката е в по-малък размер от получения аванс считаме, че е налице основание за намаляване на данъчната основа на доставката. Следователно за доставчика ще възникне задължение за  издаване на  кредитно известие към  фактурата за полученото авансово плащане по реда на чл.115 от закона. 
По съдържание фактурата задължително следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 114, ал. 1 от ЗДДС. По силата на чл.115, ал.4 от закона известието към фактурата  освен реквизитите по чл.114 от закона задължително съдържа и:
-   номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;
-   основанието за издаване на известието.
Тези допълнителни реквизити са обвързани с настъпването на законовото основание за издаването му,  а именно – изменение на данъчната основа или разваляне на доставката. Обстоятелството, че е извършено авансово плащане, а впоследствие е извършена доставката не означава, че е изменено  възнаграждението за последната, формиращо данъчната основа.
Когато за документиране на доставката при възникване на данъчното събитие е издадено дебитно известие, а не фактура, считаме, че същото няма да съдържа  предвидените в чл.114 и чл.115, ал.4 от закона реквизити, и по-точно основание за издаване на известието. Освен това в случая не са налице материалните предпоставки, предвидени в разпоредбата на чл.115 от ЗДДС  - няма изменение (увеличение) на данъчната основа на доставката. Поради това считаме, че дебитното известие се явява издадено без основание. Съгласно разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗДДС поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават, като погрешно съставените или поправените документи се анулират и се издават нови. Поради това считаме, че същото следва да бъде анулирано. Редът и начинът за анулиране на фактури и известия  е уреден в разпоредбата на чл.116 от ЗДДС.       
   

Alisa

 • потребител
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #12 -: 03 Декември 2011, 16:25 »
Оххххххх  сладури-това го знам.Как да убедя колегите да го анулираме това КИ/то си е издадено неправомерно/ а не както те искат ДИ по него.Стряскат се и от записа с + за да се занули.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #13 -: 03 Декември 2011, 16:26 »
обясни ми причината за издаване на КИ

и не разбирам защо трябва да ги убеждаваш в нещо
пращаш им протокола, а те са длъжни да го отразят
два месеца да не може да се разберете ..... да бяхте върнали парите като не можете да се разберете

Alisa

 • потребител
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #14 -: 03 Декември 2011, 16:32 »
Ние издаваме  авансови фактури на клиент.Те се приспадат после във фактурите за реализация когато клиента дойде да взима  продукция от нас.Обаче има няколко авансови фактури които не са приспаднати.Пуска се КИ за тези неприспаднати авансови фактури неправилно-защото няма уговорики аванса да се връща.Сделките продължават и сега и ще има още.

Alisa

 • потребител
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #15 -: 03 Декември 2011, 16:34 »
Написан е протокол и изпратен за подпис при тях но те отказват да го подпишат и върнат.....ами сега

Alisa

 • потребител
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #16 -: 03 Декември 2011, 16:35 »
Не може да върнем парите защото има още сделки а  и уговорка за това няма-то и без това те ни дължат пари  и не плащат та и аванса да им върнем

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #17 -: 03 Декември 2011, 16:41 »
не знам какво би ги убедило да приемат протокол за анулиране
освен закона, друго не се сещам


Alisa

 • потребител
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #18 -: 03 Декември 2011, 16:53 »
Ели
Global Moderator

Re: Анулиране на КИ
« Отговор #13 -: Днес в 16:26 »
Цитат
обясни ми причината за издаване на КИ

Ели-колега е решил да поразчисти салда и е напраскал КИ......е това е.

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Анулиране на КИ
« Отговор #19 -: 03 Декември 2011, 16:56 »
дори и да издадеш ДИ към тая фактура, щом няма основание за него данъчните най-вероятно ще откажат данъчен кредит на клиента ти по това ДИ, а вашият данък ще си остане внесен на основание чл. 85
така че никой от вас няма интерес от погрешното документиране

доп: приблизително същото би трябвало да важи и за неоснователното КИ