Автор Тема: Що за животно е самоотлъчката  (Прочетена 19939 пъти)

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Уж всички знаем какво е самоотлъчката. Но думата "самоотлъчка" не само, че не е дефинирана в трудово-осигурителното законодателство, но дори и не се споменава в нормативните документи по прилагането му. Ако някой ме опровергае, ще черпя.

Практически дефинирането на самоотлъчката има значение по отношение на изясняване на статуса на лицето, което се е самоотлъчило, като осигурено или неосигурено лице.

Да започнем с КТ.
Цитат
Видове нарушения на трудовата дисциплина
Чл. 187. Нарушения на трудовата дисциплина са:
1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;

Може би това се разбира под самоотлъчка. Това добре. Но какви са последствията за самоотлъчилия се съгласно КТ:

Цитат
Видове дисциплинарни наказания
Чл. 188. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания са:
1. забележка;
2. предупреждение за уволнение;
3. уволнение.

До момента, до който се стигне до уволнение, самоотлъчилото се лице е осигурено лице по смисъла на КСО.

Цитат
1. (доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по чл. 4а, ал. 1. Лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не се осигуряват за безработица;....

Няма забрана времето на самоотлъчка да се оформи като неплатен отпуск. Няма законов алгоритъм, по който да се оформи като самоотлъчка. Или има? Ако някой го знае, нека да ми каже. Че ми омръзна да се говори за това, че самоотлъчилите се лица не са осигурени лица.
HashFlare

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #2 -: 28 Юли 2011, 09:08 »
А ето и отговор на любимия ми г-н Мирославов:

Уважаема г-жо Георгиева,
“Самоотлъчката” не е законоустановено понятие. Този термин се използва в практиката за ден, в който работникът/служителят не се е явил на работа без уважителна причина за това. Тъй като такъв ден е неработен за работника или служителя, то съответно не му се дължи трудово възнаграждение и не му се признава трудов и осигурителен стаж. Не се дължат осигурителни вноски, тъй като съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения. Има случаи, в които се признава осигурителен стаж и без да се дължат осигурителни вноски, но “самоотлъчката” не е между тях (чл. 9, ал. 2 от КСО). В практиката има случаи, в които поради различни причини “самоотлъчката” се “оформя” като неплатен отпуск. В този случай, следва да се има предвид, че съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО времето на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година се зачита за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски. ЛТ

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #3 -: 28 Юли 2011, 09:11 »
Тук Ямболският административен съд се е улял:

http://yambolas.court-bg.org/uploads/13962810.htm

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #4 -: 28 Юли 2011, 09:19 »
А тук Плевенският съд е на обратното мнение:

http://www.ac-pleven.org/docs/cases/d01_2011/46611011.htm

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #5 -: 28 Юли 2011, 09:23 »
Ето едно актуално мнение на НОИ:
...Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца и др. ...

Въпросът обаче е, как се оформя самоотлъчката. Защото явно това е много важен въпрос за административния съд. И за пореден път доказва, че НОИ си пляска някакви думички, които по никакъв начин не са дефинирани.

А иначе, ако работодателят дотолкова иска да направи мръсно на работника си и не иска да му начисли възнаградително обезщетение (или обратното) за първите три дни от болничния му лист, може да рискува и да води лицето в "самоотлъчка" - каквото и да значи това

bonou2

 • Гост
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #6 -: 28 Юли 2011, 10:25 »
само бутам...че много самотно си пишеш...иначе си е "тъпня" самоотлъчката ....и все гледам( евентуално) да я замажа с отпуск- платен или не....

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #7 -: 28 Юли 2011, 10:32 »
Благодаря за съпорта :)

В интерес на истината се замислих по въпроса по повод на едно съобщение на мишел, която ми каза, че са цитирали името ми в тема от Нувийон вчера. Видях темата и се започнаха размислите и страстите ми. Но тамошния работодател се е запекъл и не иска да оформя самоотлъчката като неплатен отпуск.

Мотивите на НАП и на НОИ са, че лицето е неосигурено. Да де, ама както отпуската за болест (оформена с болниче лист) прекъсва всякакви други отпуски на осигуреното лице, така би трябвало да прекъсва и неплатения отпуск без стаж и ... самоотлъчката. Дори и лицето да се води в самоотлъчка, то продължва да бъде наето лице, което по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО е повод на първия ден от болничния лист да се води лице, чието осигуряване се подновява, дори и да е било прекъснато... така си мисля

bonou2

 • Гост
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #8 -: 28 Юли 2011, 10:33 »
"В интерес на истината се замислих по въпроса по повод на едно съобщение на мишел, която ми каза, че са цитираи името ми в тема от Нувийон вчера. " ....боже , де ме Фърли ...............? ;)

болничния , не прекъсва автоматично....нали?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #9 -: 28 Юли 2011, 10:36 »
Е, сигурно не съвсем автоматично. КТ не го ли казваще по някакъв начин?

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #10 -: 28 Юли 2011, 10:38 »
Цитат
Да де, ама както отпуската за болест (оформена с болниче лист) прекъсва всякакви други отпуски на осигуреното лице

Барми, това много много сигурно и задължително ли е?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #11 -: 28 Юли 2011, 10:38 »
Цитат
Прекъсване на ползуването
Чл. 175. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Когато през време на ползуването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползуването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува допълнително по съгласие между него и работодателя.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Извън случаите по предходната алинея отпускът на работника или служителя може да бъде прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

Това сигурно отговаря на въпроса

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #12 -: 28 Юли 2011, 10:43 »
Цитат
неплатения отпуск без стаж и ... самоотлъчката

Не мисля, че имат нещо общо. Изключая непоучаването на пари де.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #13 -: 28 Юли 2011, 10:48 »
Езоп!

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #14 -: 28 Юли 2011, 10:51 »
Като погледнах развитието на темата там, докторът са го кандардисали да си сложи главата в торбата. Ако мацката е борбена, ще осъди и доктора, и работодателя, и НОИ.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #15 -: 28 Юли 2011, 11:02 »
А относно самоотлъчката... Как следва да се оформи. Тя е нарушение на трудовата дисциплина Факт. Следва да се наложи дисциплинарно наказание. Как се налага дисциплинарно наказание:

Цитат
Задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание
Чл. 193. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

Работата винаги може да стигне до съд. И ако работодателят не си е вързал кошницата, НОИ и той самият ще трябва да духат супата, ако си позволят да третират дадено отсъствие като самоотлъчка, а не като неплатен отпуск

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #16 -: 28 Юли 2011, 11:11 »
Нека горното бъде изречено по-професионално от самото МТСП:

Според чл. 195 от КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка

Което според мен, идва да рече, че за съответния месец, ако лицето е донесло болничен лист след "самоотлъчка" и до датата на изготвянето на ведомостите и на Д1 не е връчена заповед за налагане на дисциплинарно наказание, няма друг начин, освен лицето да се води в неплатен отпуск и болничният да се представи на НОИ. А ако в давностния срок се наложи дисциплинарно наказание, може да се стигне до корекция на Д1 впоследствие и НОИ да си искат обезщетението обратно барабар с лихвите

bonou2

 • Гост
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #17 -: 28 Юли 2011, 11:28 »
"лицето да се води в неплатен отпуск "...ей това винаги ми е било странно как става ? .....да не е в разрез с КТ де...

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #18 -: 28 Юли 2011, 11:36 »
Ами със заповед от работодателя бе. Иначе как? Естествено, че след молба на служителя.
Добре. В конкретния случай на емилия, нека не е оформено като неплатена отпуска, ако има намерение по-късно да му налага дисциплинарно наказание. Но просто да попълни Д1 без прекъсване на осигуряването.

А аз пък се чудя как се анулира болничен лист, ако лицето, което е получило болничния лист възроптае? Трябва ли този болничен да се заведе в дневника с болничния.

тониЛ

 • потребител
 • Чушката люта, пак люта и ти си, Тонке ле, кат нея!
Re: Що за животно е самоотлъчката
« Отговор #19 -: 28 Юли 2011, 11:37 »


Което според мен, идва да рече, че за съответния месец, ако лицето е донесло болничен лист след "самоотлъчка" и до датата на изготвянето на ведомостите и на Д1 не е връчена заповед за налагане на дисциплинарно наказание, няма друг начин, освен лицето да се води в неплатен отпуск и болничният да се представи на НОИ. А ако в давностния срок се наложи дисциплинарно наказание, може да се стигне до корекция на Д1 впоследствие и НОИ да си искат обезщетението обратно барабар с лихвите

Пак не става, Барми. Не може в този случай работодателят по собствена самоинициатива да води лицето в неплатен отпуск. Отделно пък, ако работникът подаде такава за задна дата, то Работодателят изобщо не е задължен да се съгласи.