Последни публикации

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Флора - 15 Март 2018, 10:08 »
Благодаря, Ели!!!
Така ще се действа. А и няма значение за облагането в ГДД чл. 50.
И никой няма да откаже ДОД върху ДДС :). Ако се налага.
2
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Ели - 14 Март 2018, 14:45 »
за ФЛ, което не е регистрирано по ДДС, доходът ще е цялата сума /според мен/
3
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Флора - 14 Март 2018, 10:49 »
Лицето не е регистрирано по ддс.
Аз си разсъждавам, че стойността на сделката е сумата без ддс ...
4
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Ели - 14 Март 2018, 08:05 »
ако ФЛ е регистрирано по ДДС и е издало фактура за правото на строеж, доходът му е сумата без данъка.
Фирмата посочва в справката по чл.73 сумата без ДДС, а лицето в ГДД  същата сума.

ДДС-то си е на държавата, уви :D
5
Данъци / Re: Облага ли се?
« Последна публикация от Флора - 13 Март 2018, 16:40 »
Пак аз.

Право на строеж - има вече апартаменти/ замяна.
Фирмата коя ст/ст посочва в справката по чл. 73 - без ддс (по издадената фактура)...?
Респ. лицето попълва тази ст.ст в ГДД чл. 50.
6
Разни / Re: Декларацията за неактивност в Търговски регистър
« Последна публикация от Флора - 13 Март 2018, 11:18 »
Ели, аз с тази мисля да действам (прикачвам).
По някакви семинари май са я давали също.
Ето и Указанията:
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

   УКАЗАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД

Във връзка с изменението на разпоредбата на чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството с § 15 от ПЗР на ЗИД на ДОПК, обн. ДВ бр. бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., с което се допуска възможността за изпълнение на задължението за обявяване на годишен финансов отчет за предприятията, които не са извършвали дейност през предходния отчетен период, чрез подаване на декларация и обявяването й в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, се предоставят със следните документи:

1.Заявление по образец – Г2, като заявител може да е управителят или упълномощен от същия адвокат;

2. Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството – примерен образец на Агенция по вписванията или свободен текст от заявителя;

   3. Декларация за истинността по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ.


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО НЕ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД СЕ ОБЯВЯВА БЕЗ ДЪРЖАВНА ТАКСА.


*Последното изречение е яко.
7
Разни / Re: Декларацията за неактивност в Търговски регистър
« Последна публикация от Abby - 12 Март 2018, 22:42 »
дай на управителя бланката от статистиката (само забели телефона отдолу) и да се разходи до ТР, освен ако няма личен подпис
8
Разни / Re: Декларацията за неактивност в Търговски регистър
« Последна публикация от клио - 12 Март 2018, 17:35 »
пък нашия ТР явно не е като вашия щото дават тяхна бланка :)
9
Разни / Re: Декларацията за неактивност в Търговски регистър
« Последна публикация от Ели - 12 Март 2018, 14:45 »
Благодаря!
10
Разни / Re: Декларацията за неактивност в Търговски регистър
« Последна публикация от eellii - 12 Март 2018, 09:19 »
Декларацията се подава от управителя на дружеството, няма формуляр. В ТР се подава с Г2, декларация по чл. 13, ал. 4 от ТЗ и декларация че дружеството не е осъществявало дейност през 2017 г (аз използвах тази, която подадох в НСИ)
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10