Последни публикации

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ДДС / Re: Самооблагане за самолетни билети
« Последна публикация от Флора - 14 Септември 2018, 11:43 »
Полският агент е като нашия.
Действа от и за сметка на авиокомпанията ...
Последно реших - няма да правя протокол.
2
ДДС / Re: Самооблагане за самолетни билети
« Последна публикация от Ели - 14 Септември 2018, 10:05 »
А БГ агент защо не начислява ддс за частта над територията над България?

Агентът издава фактура от името и за сметка на превозвача, а превозвачът ползва нулева ставка или както там се води по чуждия закон.

Ако издаваше фактура от свое име и не като превозвач, щеше да начислява
3
ДДС / Re: Самооблагане за самолетни билети
« Последна публикация от Флора - 13 Септември 2018, 16:34 »
А БГ агент защо не начислява ддс за частта над територията над България?
4
ДДС / Re: Самооблагане за самолетни билети
« Последна публикация от Abby - 13 Септември 2018, 13:54 »
Протоколът и в покупки (колона 9) и в продажби (колона 14)? Основание чл. 82, ал. 2-5?

да
5
ДДС / Re: Самооблагане за самолетни билети
« Последна публикация от Флора - 13 Септември 2018, 11:09 »
Благодаря, момичета!
Аз още не съм сигурна, че ще ги включа. Че са и платени с лич.кред.карта.
Нали вероятността някой някога да види, че е имало такива инвойси, е почти нулева?
Протоколът и в покупки (колона 9) и в продажби (колона 14)? Основание чл. 82, ал. 2-5?
6
ДДС / Re: Самооблагане за самолетни билети
« Последна публикация от Abby - 12 Септември 2018, 23:51 »
аз плющя протокол за цялата сума
не мога да се занимавам с глупости каква била частта над България, нямам приятели в РВД
7
ДДС / Re: Самооблагане за самолетни билети
« Последна публикация от Ели - 12 Септември 2018, 18:51 »

Да се вкарвам ли в приключение с протокол по чл. 117 за билета ....

само за частта над България
по-добре да има отколкото да няма протокол
8
ДДС / Re: Самооблагане за самолетни билети
« Последна публикация от Флора - 12 Септември 2018, 17:17 »
Здравейте,
Имам едни фактури от полски травел агент. Вписан е нашия VAT ...
За хотел - пише Invoice Margin scheme - Travel agents
За самолет - работи от и за сметка на авиокомпанията. VAT rate - NP .
Да се вкарвам ли в приключение с протокол по чл. 117 за билета ....
9
Справки, приложения, програми / БАНКОВИ СМЕТКИ на НАП от 01.08.2018г
« Последна публикация от Ели - 01 Август 2018, 08:21 »
Банковите сметки на НАП

Кодове за вид плащане
Всички плащания за данъци и други плащания към централния бюджет се превеждат по банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 11 00 00.

Всички плащания за социално–осигурителните фондове към НОИ се превеждат по банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 55 11 11.

Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се извършват по банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11.

Всички плащания за ДЗПО се превеждат от лицата по банкови сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 58 11 11.

При превод към банковите сметки за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО на ТД на НАП не е необходимо в платежното нареждане да се попълват следните реквизити:

 "Номер на документа, по който се плаща";
 "Дата (ддммгггг) на документа";
 "Период, за който се плаща".
...

Самоосигуряващите се лица, в това число едноличните търговци, земеделските стопани, тютюнопроизводителите, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентните дирекции и офиси на НАП на самоосигуряващото се лице, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето (съгласно чл.2 от  Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица, (изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010 г. в сила от 01.01.2010 г.)

......
10
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от Флора - 20 Юли 2018, 19:04 »
http://www.minfin.bg/bg/legislation11/186

Проект за промени наредба кас. апарати
За сторно бележката
за онлайн  търговците
И още и още и още.

Цитат
Цитат
II. Промени, свързани с реда за извършване на сторно операции
С предложения проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н18/2006
г. се предлагат промени, които са свързани с реда за извършване на сторно
операции, който към настоящия момент е уреден да се документира чрез издаване на
сторно касови бележки от кочан. Проектът предвижда това да се извършва чрез
фискалното устройство (ФУ)
или интегрираната автоматизирана система за
управление на търговската дейност (ИАСУТД). С предложените промени се
предвижда при рекламация, връщане на стока, при допусната операторска грешка или
намаление на данъчната основа, след приключена сметка на клиента да се извършва
корекция (сторно операция), която да се документира чрез ФУ или ИАСУТД. В тази
връзка се предвижда сторно операцията при операторска грешка да се извършва до 7-
мо число на месеца, следващ месеца, в който е допусната, а по отношение на сторно
операция при връщане/рекламация на стока да се документира в момента на връщане
на сумата на клиента.
Предвижда се при извършване на сторно операция да се
проверява касовата наличност във ФУ/ИАСУТД, като не се допуска извършване на
сторно операция при недостатъчна касова наличност.
Последното изречение е яко просто...
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10