Последни публикации

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Счетоводство / Re: наложен платеж
« Последна публикация от Ели - 29 Февруари 2020, 10:01 »
Логиката е, че на Еконт  за нищо няма да му послужи твоята бележка. Той не е клиент и нищо не купува от теб.
Наредбата изисква да се  регистрират и отчитат извършваните  продажби на стоки или услуги с ФУ, а между теб и Еконт няма такава.
2
Счетоводство / Re: наложен платеж
« Последна публикация от nikolet_84 - 27 Януари 2020, 09:14 »
Да подновим темата. Еконт е лицензиран пощенски оператор. Има изменение в ЗПУ относно услугата пощенски паричен превод - най-общо приемат се пари в брой и се изплащат в брой. Въпросите са два:
1. Аз съм доставчик и ползвам услугата ППП на Еконт. Еконт обаче ще ми изплаща в брой.Трябва ли доставчика на стоката /т.е аз/  да  пуска касов бон?
2. Ако отговора на първия въпрос е ДА. Може ли да се сключи договор с Еконт да превежда сумите на доставчика по банков път.
От всичко изчетено, този момент не ми е ясен. 
3
Съдебна практика / платец на доходи
« Последна публикация от OpaSna TikVa - 23 Януари 2020, 16:44 »
Не е точно съдебна практика, но се рових по въпроса, защото тукашните гении...........бе не е за приказка
Та изрових това и може да му свърши работа на някого

данъчният закон има предвид юридическите платци на дохода, а не фактическите такива


https://www.challengingthelaw.com/danachno-pravo/platec-na-dohoda/
5
За форума / И пак аз
« Последна публикация от OpaSna TikVa - 07 Август 2019, 14:22 »
Не остарявай, любов! Ето, завесата пада -
кратък поклон и тръгни - гола, нахална и млада.
С нокти и зъби докрай своята чест отстоявай.
Не остарявай, любов, моля те, не остарявай!

И след краткото лирическо отклонение, изразяващо радостта и удовлетворението ми, че ви виждам, моля да помислите за едно разделче - мъничко и тъничко - посветено на новот ми увлечение бюджетът. Ей така да си събирам разни нещица.
6
Счетоводство / Re: Казус с трета страна
« Последна публикация от Abby - 21 Май 2019, 11:21 »
да, точно така
7
Счетоводство / Казус с трета страна
« Последна публикация от jendo - 20 Май 2019, 16:33 »
Здравейте, въпроса ми е: Фирма Извън ЕС с невалиден ват номер в ЕС купува от бг фирма регистрирана по зддс стока, която се  транспортира  във Франция. Издавам си ф-рата с ддс 20%. на фирмата извън ЕС. Правилно ли разсъждавам според вас?
8
Разни / Re: Срокове и указания от ДАНС към ЗМИП и ППЗМИП
« Последна публикация от Ели - 16 Май 2019, 12:06 »
http://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/fid-saobstenia-mitem-bg

Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май
С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) са направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

С тях се удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се прецизира изискването за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.

С промените се изменят ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП, като се удължава срокът за привеждане на вътрешните правила, изготвяни от лицата по чл. 4 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на закона и се осигурява възможност за отразяване на заключенията от националната оценка на риска.

Задължените лица следва да имат предвид, че отпада изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г. Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

С промените се прецизира и разпоредбата на ал. 5 на чл. 63 от ЗМИП относно обхвата на действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, които подлежат на вписване:

” Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република Българи
9
ДДС / Re: това не е ВОП, нали?
« Последна публикация от Ели - 10 Април 2019, 17:10 »
Най-вероятно ВОП прави българската фирма доставчик - те купуват стоката от ЕС и насочват транспорта  към Вас като получател /не клиент/. В противен случай, ако придобиваха стоката в ЕС и те я изпращат от там, не биха имали право да начисляват ДДС.

10
ДДС / това не е ВОП, нали?
« Последна публикация от nikolet_84 - 10 Април 2019, 14:36 »
Здравейте. Имам следните случаи - стоките пристигат директно от ЕС, до нашата фирма, като на транспортния документ сме посочени като клиент. Фактурата  е издадена от българска фирма, български ДДС номер,  с начислено 20% ДДС. Принципно сделката ни е с българската фирма. До тук мисля че всичко е точно. Включвам си фактурата от БГ доставчика, тегла си ДК и нищо повече. Нямам  ВОП.
Малко ме обърква това че в транспортния документи никъде на фигурира името на бълг. фирма, която ми фактурира.
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10