Последни публикации

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2
За форума / И пак аз
« Последна публикация от OpaSna TikVa - 07 Август 2019, 14:22 »
Не остарявай, любов! Ето, завесата пада -
кратък поклон и тръгни - гола, нахална и млада.
С нокти и зъби докрай своята чест отстоявай.
Не остарявай, любов, моля те, не остарявай!

И след краткото лирическо отклонение, изразяващо радостта и удовлетворението ми, че ви виждам, моля да помислите за едно разделче - мъничко и тъничко - посветено на новот ми увлечение бюджетът. Ей така да си събирам разни нещица.
3
Счетоводство / Re: Казус с трета страна
« Последна публикация от Abby - 21 Май 2019, 11:21 »
да, точно така
4
Счетоводство / Казус с трета страна
« Последна публикация от jendo - 20 Май 2019, 16:33 »
Здравейте, въпроса ми е: Фирма Извън ЕС с невалиден ват номер в ЕС купува от бг фирма регистрирана по зддс стока, която се  транспортира  във Франция. Издавам си ф-рата с ддс 20%. на фирмата извън ЕС. Правилно ли разсъждавам според вас?
5
Разни / Re: Срокове и указания от ДАНС към ЗМИП и ППЗМИП
« Последна публикация от Ели - 16 Май 2019, 12:06 »
http://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/fid-saobstenia-mitem-bg

Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май
С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) са направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

С тях се удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се прецизира изискването за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.

С промените се изменят ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП, като се удължава срокът за привеждане на вътрешните правила, изготвяни от лицата по чл. 4 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на закона и се осигурява възможност за отразяване на заключенията от националната оценка на риска.

Задължените лица следва да имат предвид, че отпада изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г. Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

С промените се прецизира и разпоредбата на ал. 5 на чл. 63 от ЗМИП относно обхвата на действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, които подлежат на вписване:

” Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република Българи
6
ДДС / Re: това не е ВОП, нали?
« Последна публикация от Ели - 10 Април 2019, 17:10 »
Най-вероятно ВОП прави българската фирма доставчик - те купуват стоката от ЕС и насочват транспорта  към Вас като получател /не клиент/. В противен случай, ако придобиваха стоката в ЕС и те я изпращат от там, не биха имали право да начисляват ДДС.

7
ДДС / това не е ВОП, нали?
« Последна публикация от nikolet_84 - 10 Април 2019, 14:36 »
Здравейте. Имам следните случаи - стоките пристигат директно от ЕС, до нашата фирма, като на транспортния документ сме посочени като клиент. Фактурата  е издадена от българска фирма, български ДДС номер,  с начислено 20% ДДС. Принципно сделката ни е с българската фирма. До тук мисля че всичко е точно. Включвам си фактурата от БГ доставчика, тегла си ДК и нищо повече. Нямам  ВОП.
Малко ме обърква това че в транспортния документи никъде на фигурира името на бълг. фирма, която ми фактурира.
8
Данъци / Re: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ
« Последна публикация от Флора - 14 Март 2019, 20:47 »
Здрасти,
имам един чуждестранен преводач. Превеждал на място в чужбина по време на среща.
Мисля, че не трябва да го обявявам в справката по чл. 73?

"По глава шеста от ЗДДФЛ, подлежащи на облагане с окончателен данък, т.е. доходите, посочени в чл. 37 и 38 ЗДДФЛ (т. 2 от чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ). Това означава, че на деклариране подлежат доходите на:
1. чуждестранни физически лица, посочени в чл. 37 и чл. 38 ЗДДФЛ, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 ДОПК"
А доходът не подлежи на облагане с окончателен.
Няма и по кой код да го забия.
Освен в част Част І - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, ама те са си за нашите хора ...

И вие ли смятате така?
9
Преглед на печата / Re: Новините от НАП
« Последна публикация от Ели - 05 Март 2019, 09:54 »
Срокът за ползващите софтуер за управление на продажби се удължава до края на септември


Срокът за всички търговци (регистрирани и нерегистрирани по ДДС), използващи софтуер за управление на продажбите в търговските си обекти (СУПТО), в който трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18, ще бъде удължен до края на септември 2019 г., потвърди министърът на финансите вчера.

Всички търговци, независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, имат срок до края на септември 2019 г., в който трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Те ще могат да продължат да ползват старите си касови апарати до 30.09.2019 г., като от началото на октомври няма да се допуска едновременната употреба в един търговски обект на касов апарат и софтуер за продажбите, ако те не са свързани, допълват от НАП.

За лицата, които не използват софтуер за управление на продажбите, сроковете остават непроменени. Регистрираните по ДДС компании, които не ползват софтуер, а отчитат продажбите си само на касов апарат, са длъжни да го сменят или модифицират до края на март 2019 г. Фирмите без регистрация по ДДС и неползващи софтуер за управление на продажбите трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до края на юни 2019 г.

До 29 март 2019 г. е срокът, в който собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, трябва да подадат информация в НАП за електронните си платформи.

Търговците на горива до края на март 2019 г. трябва да започнат  да отпечатват на всяка касова бележка данни за покупната цена, дължимия акциз, ДДС и продажната цена на горивата, които продават. До края на юни 2019 г. търговците на горива трябва да приведат в съответствие с изискванията и електронните си системи с фискална памет.

В следващите дни предстои да бъде публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба Н-18, в който ще бъдат регламентирани новите срокове. Проектът ще бъде предложен за обществено обсъждане, като междувременно продължават срещите на експерти на НАП и представители на бизнеса за изясняване на спорните моменти в наредбата.

Важни крайни срокове по Наредба Н-18 (след предстоящите промени)

29.03.2019 г.

Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10