Последни публикации

Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
71
ДДС / Re: Прилагане на режим в Съюза
« Последна публикация от zombaio - 05 Януари 2018, 12:38 »
Ели, реално погледнато е точно така :) И за двете - и съм забил и клиент ми е ФЛ. Притесняваме, защото при ревизия или проверка, от НАП при всички положения ще искат да видят тези общи условия, с които работим и ще установят, че "Продажбите на Продукти на Продавача са транзакции между Продавача и Купувача, а не с Google". Най-малкото ще ги искат, като допълнително доказателсвто за разхода, който ще призная за комисионната на Гугъл.
Информацията за всяка транзакция ще е налична - профил на клиента, локализиране по страни, дата на транзакцията, сума. Все пак, на база на тези отчети от тяхната платформа ще си получавам и аз парите. Друг е въпросът дали локализирането на ФЛ, което го прави Гугъл, е 100% коректно
72
ДДС / Re: Прилагане на режим в Съюза
« Последна публикация от Ели - 05 Януари 2018, 12:01 »
Виждам, че си забил в хипотезата, че продаваш директно на ФЛ, а Гугъл е само посредник от твое име и за твоя сметка /нещо което не личи от  прикачения документ/.
Ако е така, ще имаш ли информация за всяка продажба - клиент, установяване, дата .... ?
Ако нямаш това инфо, няма как да спазиш закона
73
ДДС / Re: Прилагане на режим в Съюза
« Последна публикация от zombaio - 05 Януари 2018, 11:28 »
От условията извадих следното: "Продажбите на Продукти на Продавача са транзакции между Продавача и Купувача, а не с GPL, Google или нейните свързани лица, освен ако GPL, Google или нейните свързани лица не са изрично обозначени като Продавач или Купувач в транзакцията"
Това за мен означава, че трябва да се регистрирам по специалния режим и да си внасям ДДС-то както си му е реда.
По-натам в условията пише и: "Данъци и други такси. Продавачът ще плати всички приложими данъци, включително данък върху продажбите, данък за ползване, лична собственост, данък добавена стойност, акцизи, митнически такси, мита върху вноса или държавни такси или други такси и данъци, налагани от различни държавни органи и по отношение на транзакциите за услугите, предоставени по Споразумението, включително глоби и лихви, но конкретно без данъци въз основа на нетните приходи на GPL. GPL не носи отговорност за и не е юридическото лице, което събира данъци върху продажбите или приходите или други данъци по отношение на Финансовата транзакция. Когато GPL има правното задължение да събира приложими данъци, съответната сума ще бъде фактурирана на и платена от Продавача нетно 30 (тридесет) дни от датата на издаване на фактурата или друго известие. Продавачът своевременно ще предостави на GPL такава документация, която приложимата държавна структура може да изисква, за да може GPL да обработи плащанията по това Споразумение (включително, без изброяването да е изчерпателно, валидно удостоверение за освобождаване на Продавача от задължението за плащане на данъци, издадено от съответния държавен орган) и GPL може да задържи плащания, които трябва да извърши по това Споразумение, докато Продавачът не предостави тази документация. Продавачът ще предостави на GPL своевременно оригинали или заверени копия на всички плащания на данъци или друго достатъчно доказателство за плащане на данъци в момента, в който Продавачът извърши тези плащания в съответствие със Споразумението."
Излиза, че ако им предоставя доказателства, които те приемат, би трябвало да ми върнат парите за начисленото ДДС от тях
Иначе казано, аз трябва да се регистрирам и след това започва борбата с тях.
74
ДДС / Re: Прилагане на режим в Съюза
« Последна публикация от Abby - 04 Януари 2018, 22:48 »
не ми се чете толкова дълго писание, но в общите условия на гугъл си пише, че те плащат данъка за продажби към ФЛ и явно така са си организирали и платформата
за продажби към ДЗЛ специалните режими не важат
накратко, не се плаща ДДС 2 пъти
75
ДДС / Re: Прилагане на режим в Съюза
« Последна публикация от Ели - 04 Януари 2018, 20:35 »
Ако не търсят фактура от разработчика, изпращат ли някакъв документ когато му плащат ?
Може да си самофактурират от негово име към тях.   
76
ДДС / Re: Прилагане на режим в Съюза
« Последна публикация от zombaio - 04 Януари 2018, 18:11 »
Вариантът да фактурират от наше име отпада (видно от приложения файл). За мен остава единствено възможността Гугъл да ми се окаже клиент, но в такъв случай би трябвало да търсят фактура издадена за тях, а пък те не търсят
77
ДДС / Re: Прилагане на режим в Съюза
« Последна публикация от Ели - 04 Януари 2018, 17:55 »
Ако обаче, разработчикът избере да не се възползва от правото си на регистрация по този член, следва че предоставя услуги на данъчно незадължени лица и следва да се облага с ДДС в България.

чл.21  ал.6. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Мястото на изпълнение при доставка на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където това лице е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване.

Ако разработчикът не се регистрира по чл.154 тогава ще е длъжен да се регистрира в страните, където са установени клиентите - данъчно незадължени лица в ЕС.

Колкото до двойното начисляване на ДДС - има нещо неуточнено - не може една доставка към физ.лице да се извършва едновременно от  двете фирми - Гугъл и БГ-фирмата. Уточнете какво точно предоставяте на Гугъл и дали Гугъл не фактурира от Ваше име.
78
ДДС / Прилагане на режим в Съюза
« Последна публикация от zombaio - 04 Януари 2018, 16:41 »
Здравейте!
Българска фирма създава приложение за мобилни телефони, което има намерение да разпространява чрез платформа на Гугъл. За използването на въпросната платформа фирмата дължи комисионна. Гугъл от своя страна прилагат режима на специална регистрация и начисляват ДДС на физическите лица, в съответствие със страната, в която са идентифицирани. Направих си опит да закупя приложение, което да е собственост на разработчик, различен от Гугъл, и при изискване на фактура от Гугъл ми изпращат такава, в която те са посочени като доставчик. В общите условия за работа с тяхната платформа не се посочва да се извършва някакво прехвърляне на права, съответно приложението си остава собственост на разработчика.
Ако трябва да следвам нашето ЗДДС, от чл. 156 би следвало и българската фирма да има право да се регистрира по този специален режим. Така погледнато за една и съща сделка, ДДС-то би следвало да бъде платено 2 пъти - веднъж от Гугъл, веднъж от разработчика на приложението. Ако обаче, разработчикът избере да не се възползва от правото си на регистрация по този член, следва че предоставя услуги на данъчно незадължени лица и следва да се облага с ДДС в България. Тук се получава, че веднъж ДДС се плаща в БГ и втори път в друга страна от ЕС, която може да се окаже и България отново, ако крайният потребител е локализиран на територията на страната.
Вижда ми се малко странно за една сделка да се плаща 2 пъти ДДС независимо от това, в коя/кои страни от ЕС е платено и затова ви моля за помощ - къде не разсъждавам правилно в цялата ситуация?
Още повече, не е изгодно за разработчика да внася ДДС, което вече е платено, но няма и как да се докаже, че Гугъл са внесли за моя сметка и от тяхно име.
Благодаря предварително!
Страници: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »