Последни публикации

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

23 ноември 2017 година(*)

„Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Принципи на данъчен неутралитет и на ефективност — Режим на обратно начисляване — Отказ на правото на получателя по фактурата да приспадне ДДС върху получената доставка — Решение на данъчните органи за начисляване на данък на получателя на стока“

По дело C‑314/17

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Върховен административен съд (България) с акт от 22 май 2017 г., постъпил в Съда на 29 май 2017 г., в рамките на производство по дело

„Джиосайкъл България“ ЕООД

срещу

Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — гр. Велико Търново при Централното управление на Националната агенция за приходите,


Цитат
31      В случая националният закон не дава възможност за коригиране на ДДС след приключило ревизионно производство.

32      В това отношение следва да се напомни, че мерките, които държавите членки могат да приемат, за да осигурят правилното събиране на данъка и да предотвратят измамите, не трябва да надхвърлят необходимото за постигането на тези цели. Следователно тези мерки не могат да бъдат използвани по такъв начин, че да поставят под въпрос неутралитета на ДДС — основен принцип на общата система на ДДС, въведен от правото на Съюза в тази област (решение от 11 април 2013 г., Руседеспред, C‑138/12, EU:C:2013:233, т. 28 и 29 и цитираната съдебна практика).

Цитат
По изложените съображения Съдът (десети състав) реши:

Принципите на данъчен неутралитет и на ефективност на общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат държава членка да откаже на получател по доставка правото да приспадне платения за получената доставка данък върху добавената стойност, когато за една и съща доставка данъкът върху добавената стойност е събран, веднъж от доставчика, при положение че същият го е посочил във фактурата, която е издал, и втори път от получателя, в случай че националното законодателство не предвижда възможност за коригиране на данъка върху добавената стойност при наличие на ревизионен акт.
5
Разни / Re: нещо за електронните подписи
« Последна публикация от Флора - 18 Януари 2018, 09:46 »
Ели, благодаря за споделеното!
И аз днес  с това се занимавам - пускам нови заявления :( Поне банките ми казаха, че няма да се ходи в офис, но докато не пробвам и не стане онлайн, не вярвам.
Принципите на новата директива са, че водещо в КЕП е физическото лице, към него се асоциира фирма, друго физ.лице.
ПИБ така промени - регистрираш се като физ.лице с КЕП и към теб се прикачат колкото искаш фирми, физ.лица.
Аз нямам много управители. Отиваме заедно да потвърдят.
В края на работния ден ги изправяме на нокти - в 17:15, когато са на стартовата линия :-) Но пък няма никой.
10
Разни / Re: нещо за електронните подписи
« Последна публикация от Ели - 17 Януари 2018, 16:35 »
Днес обиколих доста офиси на НАП в София и резултатът е следния:

Ако КЕП е издаден на фирма, а не на ФЛ, в пълномощното трябва да има текст - Упълномощава лицето  Х Х Х  в качеството му на титуляр/управител на фирма У  с булстат .......

Първо изгърмях с това в Младост. В Изток и Център не направиха проблем. Във Витоша пиша текст, че подавам като упълномощено лице дъра-бъра и нося нак.отговорност по чл ... от ЗАНН ....
/Толкова писане на ръка не помня от кога не ми се е случвало! Установих, че вече не го мога! :D /

В Подуяне всичко щеше да е наред, но на последната фирма с променено име се намеси адвоката и мнението му се покрива с това от Младост за професионалните подписи.

Колкото и да се обяснявам, че фирмата упълномощава мен, а не фирмата ми и подписа е на лицето издаден чрез фирмата, номера не мина. Завереното нотариално пълномощно, че мога да подавам всякакви документи в НАП, не е достатъчно за да приемат и заявлението за документ. Лично управителят да ходи или ново пълномощно или нов КЕП.   

Чака се средно по 30 минути навсякъде - няма значение колко са на опашката. В Център бяха 11, но минах по-бързо отколкото в Младост с 5 чакащи.
 
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10