GOST.bg - Счетоводство, Данъци, Осигуряване

Библиотека => Бланки и формуляри => Темата е започната от: Ели в 25 Декември 2017, 08:34

Титла: ГДД - 2017 - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Публикувано от: Ели в 25 Декември 2017, 08:34
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лицa (http://nap.bg/document?id=15881)

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г (образец 2001) за доходите на физическите лица (http://www.nap.bg/document?id=15797)

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице (http://www.nap.bg/document?id=15807)

Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения (http://www.nap.bg/document?id=15798)

Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ (http://www.nap.bg/document?id=15799)

Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност (http://www.nap.bg/document?id=15800)
Титла: Re: ГДД - 2017 - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
Публикувано от: Ели в 25 Декември 2017, 08:37
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2017 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (http://www.nap.bg/document?id=15882)


Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г., с приложения (http://www.nap.bg/document?id=15791)

Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия за 2017 г. (http://www.nap.bg/document?id=15793)

Годишна данъчна декларация по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта за 2017 г (http://www.nap.bg/document?id=15794)

Декларация по чл.246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино за 2017 г. (http://www.nap.bg/document?id=15796)

Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за 2017 г. (http://www.nap.bg/document?id=15795)