GOST.bg - Счетоводство, Данъци, Осигуряване

Дискусии => Преглед на печата => Темата е започната от: Ели в 14 Януари 2016, 06:51

Титла: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 14 Януари 2016, 06:51
НАП проверява 300 души на минимална заплата със скъпо имущество
13 Януари 2016
Национална агенция за приходите проверява 300 души, които в последните години се осигуряват на минималния осигурителен доход, но едновременно с това са купили скъпо имущество като недвижими имоти и автомобили. Сред проверяваните има собственици на къщи в престижни райони и притежатели на луксозни лимузини.

От НАП припомнят, че всеки месец се извършва селекция на рискови физически лица, като анализът обхваща получаваните официални доходи и съпоставката им с данните за недвижимите имоти и превозни средства, които автоматично постъпват в НАП от полицията и общинските власти.

В случаите, в които няма логично обяснение за произхода на средствата за скъпите покупки инспекторите на НАП извършват проверки и ревизии, облагайки недекларирания доход за 5 години назад заедно с лихвите, а в случаите, в които сумата на укритите данъци е значителна, данните се изпращат на прокурор за търсене на наказателна отговорност. За укриване на данъци в особено големи размери Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 8 години.

Вече близо година от НАП ежемесечно търсят по телефона или се срещат лично с работници, чиито заплати са били в размер равен или близък до минималния осигурителен праг за съответната длъжност и са напуснали или са били уволнени. Целта на данъчните е да разберат при какви условия са работили служителите, докато са били наети, били ли са принудени да подпишат договор на по-ниско от реалното възнаграждение, за да се избегне плащане на данъци и осигурителни вноски, както и дали са забелязали при бившия работодател отклонения от данъчно облагане. Често напусналите работници разкриват схеми за укриване на данъци и осигуровки, като тези данни са в основата на  проверки и ревизии със значителни разкрития.

„Луксозните покупки без официални доходи са гарантирано грешен ход. Въпросът е не дали, а кога това ще бъде открито от НАП и ще трябва да се плащат данъци с лихвите за години назад. Разполагаме с надеждна система за оценка на имущество и доходи на гражданите и я използваме постоянно“, коментира по повод на проверките заместник-изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова.

http://www.nap.bg/news?id=2822
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: radonov в 14 Януари 2016, 08:46
Четвъртият абзац е уникален. Дали в НАП има отдел доноси?
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Abby в 14 Януари 2016, 09:44
Четвъртият абзац е уникален.

ти това вЕрваш ли го? аз да го видя с очите си няма да повярвам :))
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: bonou2 в 15 Януари 2016, 14:35
ти това вЕрваш ли го? аз да го видя с очите си няма да повярвам :))


бе чух нещо и аз дето не го повярвах - ама факт било. достоверен ЕМ/Ж/К.
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 23 Януари 2016, 06:45
Променено е искането за издаване на документи
22 Януари 2016
От  4 януари 2016 г. е променено искането за издаване на документи по чл. 87, ал.6 от ДОПК (OKd 51), като е дадена  възможност лицата да декларират пред орган по приходите съгласие, удостоверението да бъде получено от трето лице. За целта е необходим втори подпис на искането за издаване на документи пред орган по приходите в съответната териториална структура на НАП. Съгласието може да се даде само лично от задълженото лице (за физически лица) или представител по закон (за юридическите лица). Упълномощени лица (независимо от вида на пълномощното) не могат да заявяват съгласие за получаване на удостоверението от трето лице.

От 1 януари 2016 г. искането за издаване на удостоверение съгласно чл.87, ал.11 от ДОПК  (Okd 271)  се подава от компетентен орган по Комплексно административно обслужване (КАО), или упълномощено от него лице, в компетентната териториална дирекция на НАП на задълженото лице, за което се иска издаване на удостоверение, на място или по пощата. Искането може да бъде подадено и в свободна писмена форма, но следва да съдържа всички необходими реквизити. Начините на получаване са  лично от лицето, отправило искането, от упълномощено лице, като не е необходима нотариална заверка на пълномощното, по пощата или по електронен път, чрез предоставяне от НАП на сканирано копие на удостоверението. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от получаване на искането, когато е подадено в компетентна териториална структура  НАП или в 14-дневен ако е подадено в друг офис на Агенцията. Когато компетентен орган по КАО заяви получаване на удостоверението по електронен път, органът по приходите, издал удостоверението изпраща на компетентния орган като прикачен файл сканирано копие на удостоверението, посредством електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). При получаването му компетентен орган по КАО следва да потвърди полученото електронното съобщение. Потвърждаването се извършва, чрез изпращане обратно на електронно съобщение със следното съдържание: „Потвърждавам получаването на сканиран документ ……./дата/”.

Направена е промяна и в искането за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 10 от ДОПК, което се подава от възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Промяната касае възможността удостоверението да бъде получено лично от лицето, отправило искането, от упълномощено да получи удостоверението лице (не е необходима нотариална заверка), по пощата или по електронен път, чрез предоставяне на сканирано копие на удостоверението. Когато възложител по ЗОП  заяви получаване на удостоверението по електронен път, органът по приходите, издал удостоверението изпраща на заявителя като прикачен файл сканирано копие на удостоверението, посредством електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). При получаването му заявител по ЗОП следва да потвърди полученото електронното съобщение. Потвърждаването се извършва, чрез изпращане обратно на електронно съобщение със следното съдържание: „Потвърждавам получаването на сканиран документ ……./дата/”. Искането може да бъде подадено и в свободна писмена форма съдържащо необходимите реквизити.
http://nap.bg/news?id=2833
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 26 Януари 2016, 15:25
По НАП - ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди Указание.
Това не е ли безумен пример
Например данъчно задължено лице е закупило сграда, етаж от която е включен в активите му, а другият етаж – не. В случай, че невключеният в активите на данъчно задълженото лице етаж се ползва за лични нужди, това ползване е извън приложното поле на системата на данъка върху добавената стойност, не се третира като доставка и данък върху добавената стойност не следва да се начислява.
Това обичайно са твърде редки случаи, доколкото това е възможно единствено относно активи, които имат обособими и разграничими части, каквито по правило са недвижимите имоти.

Как ли ще изглежда това невключване и в общината ...

Тръгваме да продаваме имота. Дето бил ползван и за (нощувки с лИбовн.) - да начислим частичен ддс при продажбата тогава ...

Какви ЕС  практики мотаят, там и касови бележки признават.
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 02 Февруари 2016, 07:15
Публикувана е обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2016 г. и ръководство на потребителя за ползване на продукта.
http://nap.bg/news?id=2840
Публикувана е обновена версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и ръководство за инсталация.

Рубрика Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6
http://nap.bg/news?id=2841
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 10 Февруари 2016, 15:32
Как да се води ДДС :)
http://www.nap.bg/news?id=2848
Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди
10 Февруари 2016
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 10 Февруари 2016, 22:38
озадачена съм ...

Преди години НАП се хващаха за запетайките по всяка предвидена процедура - кога се издавало КИ, пък кога се анулирало .... и други такива, та и ДК режеха за това. Сега вече няма значение кой как ще коригира - в дневник покупки с минус или в дневник продажби с плюс ...
Ма много ларж са станали ? 

Цитат
Когато данъчно задължено лице до началото на 2016 г. е упражнило данъчен кредит както за стока, която до този момент е ползвало за стопанска дейност и за лични нужди, така и за извършените преки разходи, свързани с използването й, и не е начислявало данък върху добавената стойност за доставката за лични нужди, може, съобразно посочените по-горе възможности, и след 01 януари 2016 г.:

- да направи корекция на упражненото право на данъчен кредит за стока и разходите, свързани с използването й, като приложи съответната пропорция на ползването за стопанската дейност и за личните нужди. Протоколът се включва в дневника за покупките като се посочва в колона 10 “Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС, вносът, както и данъчна основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит” стойността на данъчната основа и в колона 11 “ДДС с право на пълен данъчен кредит” размера на данъка върху добавената стойност за частта съответстваща на ползването за лични нужди с отрицателен знак, съответно в клетка 31 и в клетка 41 от справка-декларацията за ДДС, или
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 23 Февруари 2016, 17:31
Цъкнах в онлайна на Искане за издаване на документ.

Но - няма новият текст от хартията:

"Изразявам своето изрично писмено съгласие …………………….…………………………., с ЕГН……….……….…..., да получи заявения от мен в настоящото искане документ."
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 23 Февруари 2016, 18:25
Цитат
Упълномощени лица (независимо от вида на пълномощното) не могат да заявяват съгласие за получаване на удостоверението от трето лице

това го пише в новините по тази услуга
да не би от тук да е проблема ?
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 23 Февруари 2016, 18:37
Ели, тъкмо реших, че е заради това. Бях влязла като упълномощен.
Но не, дори с подписи на Титуляр е същата бланка...
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 23 Февруари 2016, 19:52
Ами това е НАП ....
Гледам, че ръчкат пак по справките .. Мине не мине време и хоп нещо се променило ...
По някое време ще го оправят, но нерви да имаш
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 23 Февруари 2016, 20:04
Да, това си помислих - ще я коригират. Само отпреди месец е промяната.
Засега не ми трябва;) Случайно се пъхнах вътре. Де и на нас да ни отпускаха повечко време...
Мерси, Ели!
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 08 Март 2016, 07:21
Здравноосигурителният статус се формира по нови правила
07 Март 2016
За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се лица и без платени здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, в края на 2015 г. бяха приети допълнения в Закона за здравното осигуряване. Тези допълнения изрично регламентират начина за формиране на здравноосигурителния статус на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса. Съгласно новата разпоредба на чл. 39, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване:„Здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права на лицата по чл. 33, се формира въз основа на данните за здравно осигуряване от заявления и декларации по този закон, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства, предоставени от лицата, и внесените или дължимите здравноосигурителни вноски“.

Това означава, че всякакви други декларации, документи и уведомления, подадени на основание на друг нормативен акт (например Кодекс на труда), вече няма да оказват влияние при определяне на здравноосигурителния статус на лицата. Така например, информацията от регистъра на уведомленията за сключени и прекратени трудови договори вече няма да служи като основание за определяне на даден месец като месец с или без данни за здравно осигуряване.

Промяна има и в начина, по който се определя здравноосигурителният статус за работещите без трудови правоотношения. Тоест, това са лицата, за които има подадена осигурителна декларация образец 1 с вид осигурен 14 - за работещи без трудови правоотношения. Според новите правила, когато дадено лице за конкретен месец получава единствено възнаграждение по без трудово правоотношение, месецът ще се отчита като месец със здравно осигуряване само, ако е изпълнено условието сумата от осигурителния доход (от всички осигурителни декларации образец 1 за съответния период, подадени с вид осигурен 14) да е по-голяма или равна на минималната работна заплата или 420 лв. на месец за 2016 г.

От НАП предупреждават, че при прилагането на новите правила за формиране на здравноосигурителния статус има опасност от април  някои граждани, които до този момент са ползвали права на здравноосигурени, без да са подадени съответните осигурителни декларации и да са платени вноски за тях, да се окажат с прекъснати здравноосигурителни права. От приходната агенция съветват своите клиенти да проверяват своя здравноосигурителен статус редовно и да внасят дължимите здравни вноски, за да могат да се възползват от безплатна медицинска помощ.

Повече информация, както и при възникнали въпроси относно промените в здравноосигурителното законодателство, клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор за стационарни телефони и според тарифните планове за абонати на мобилни телефони, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.
http://nap.bg/news?id=2869
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Барми в 08 Март 2016, 07:53
Нищо конкретно не разбрах от това писание на НАП. В прегледа на печата (май докато четоха "Стандарт") в един от сутрешните блокове споменаха, че правилата влизат в сила от началото на април. Беше ми важно това уточнение, щото аз още вчера се залетях да видя какво става със СОЛовете, на които е подадена Д1, но "данък здраве" (ужас! - как го измислиха това словосъчетание) не е плащан от години - все още си стоят като лица с непрекъснато ЗОС
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: небесна в 08 Март 2016, 12:27
ами време беше, да му се не види! аз лично познавам няколко човека с перфектен здравен статус, заради неотразени уведомления за прекратяване на трудовия договор, както и СОЛ-ове с изрядно подадени (от мен) Д1 и нула стотинка внесено, и тотално не ми е кеф, че имат същите права както останалите, които се набутваме всеки месец
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 09 Март 2016, 15:57
небесна, +1
От бързото ми четене - достатъчно ще е да е подадена декл.1  - за ТД, нали? Ако има известно забавяне в плащането няма да ощетяват лицата?
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 12 Април 2016, 20:17
Аз, че спА, спА.
Покрай декл. чл. 55 видях, че имало чисто нов член 44а ЗДДФЛ за Вече авансово облагане на Други доходи.
И покрай една нюню лихвичка от ИП в ГДД.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Паричните доходи по чл. 35 се облагат авансово с данък, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице. Размерът на данъка се изчислява, като облагаемият доход по чл. 35 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(2) Данъкът по ал. 1 се определя и удържа от платеца на дохода при изплащането му.
(3) Когато получател на дохода по чл. 35 е лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, данък по ал. 1 се дължи, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. В тези случаи лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.
(4) Данъкът по ал. 1 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 и 66.
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Барми в 13 Април 2016, 06:52
Ако това означава и доходи от участие в тв игри, мога да потвърдя, че вече се спазва от една игра. Мои познати играха тези дни и спечелиха 6 хил.лв. Казали им, че през юли ще преведат по сметката на единият член от отбора нетната сума от 5400 лв. И явно трябва да си туря бележка на монитора или кой знае къде, че чакам да изпълнят и задълженията по алинея 7 на чл. 45:

Цитат
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на доходи от други източници по чл. 35, издава за изплатените доходи и удържания данък (това е новото в тази редакция) служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода.

Гледам, че я има като образец в сайта на НАП (от 22.12.2015). Дано като са научили за авансовото облагане, са научили и за новия образец.

Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 14 Април 2016, 00:22
Мисля, че означава.
Иначе бележка си имаше и досега.
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: jasta13 в 14 Април 2016, 15:56
Ако това означава и доходи от участие в тв игри, мога да потвърдя, че вече се спазва от една игра. Мои познати играха тези дни и спечелиха 6 хил.лв. Казали им, че през юли ще преведат по сметката на единият член от отбора нетната сума от 5400 лв. И явно трябва да си туря бележка на монитора или кой знае къде, че чакам да изпълнят и задълженията по алинея 7 на чл. 45:

Гледам, че я има като образец в сайта на НАП (от 22.12.2015). Дано като са научили за авансовото облагане, са научили и за новия образец.
Офтопик
Гледахме ги, много бяха готини :))))
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 14 Април 2016, 17:36
Ние не сме гледали :( Дайте архив ;)

Миналата година НАП търсиха изравняване на здравни и върху едни 20 лв от тв игра ...
Явно са им спуснали процедура от де що може да събират здравни, ако лицето никак не е внасяло.
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: bonou2 в 08 Юни 2016, 14:42
тук ли му беше мястото? :)

Oбновена е версията на програмен продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 -07 юни  2016
Новото във версия 8.05 е:
1. Отстранени са грешки от предходната версия.


Актуализиран е програмният продукт "Трудови договори"-02 Юни 2016

Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 27 Юли 2016, 09:58
Схема за манипулация на оборотите разкриха ДАНС, НАП и МВР (http://nap.bg/news?id=2995)
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: gera_r в 02 Август 2016, 13:05
http://nap.bg/news?id=2998

Удостоверенията за местно лице по СИДДО ще се издават в офисите на НАП

Не ме вълнува, ама пък за някого може да е интересно.
Свят голям, хора всякакви....

Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 18 Септември 2016, 06:58
Проверяват 1900 фирми с персонал на минимална работна заплата
17 Септември 2016
Националната агенция за приходите започва проверки на 1900 работодатели в София, при които значителна част от заетите на пълен работен ден получават минималната работна заплата. Сред селектираните фирми има и такива, при които повече от половината от работниците вземат минималната заплата. По предварителни данни на приходната агенция в над 80% от случаите има значителен риск възнаграждението да е такова само по документи, а в действителност разликата да се плаща „на ръка“. Предишни проверки на НАП са показали, че често в случаите на укриване на действителните възнаграждения, работодателят крие  и приходите си от продажби, за да осигури средства за т.нар. черна каса, а средните възнаграждения в столицата значително надвишават минималната работна заплата.

Технологията на проверките включва искане всеки служител да посочи с  писмена декларация действителния размер на възнаграждението си, като паралелно с това инспекторите на НАП ще проверяват касовите апарати, отчитането на оборотите и спазването на осигурителното законодателство. Осигуряването на по-ниска от реалната заплата води и до невъзможност работниците да докажат произхода на доходите си, като е възможно да бъдат проверени и работници за съответствие на имуществото и доходите им, допълват от НАП. Ако при проверките бъдат открити данъчни и осигурителни нарушения, на некоректните работодатели ще бъдат съставени ревизионни актове за укритите суми за последните 5  години, заедно с дължимите лихви.

„Осигуряването на по-нисък от реалния доход е сериозен проблем. Често това е в резултат на договореност и взаимен интерес на работодателя и работника, но в много от случаите ситуацията е такава заради натиск на работодателя и тук държавата може да помогне на работника, ако той честно посочи реалната си заплата. Съгласието да работите на минимална заплата, а да получавате повече на ръка е грешен избор в дългосрочен план“, каза по повод на започващите проверки директорът на „Контрол“ в НАП Васил Панов.

НАП приема сигнали за данъчни и осигурителни нарушения на единния си телефон за цялата страна 0700 18 700 или на електронна поща

http://nap.bg/news?id=3041 (http://nap.bg/news?id=3041)
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: клио в 26 Октомври 2016, 11:07
10 офиса на НАП с нови сметки от 1 ноември
26 Октомври 2016
Уважаеми клиенти,

Десет териториални структури на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 ноември 2016 г. Става въпрос за офисите на НАП в Бургас, Разград, Търговище, Шумен, Видин, Враца, Пазарджик, Хасково, Благоевград и София област.

От 1 ноември всички плащания от дружества, регистрирани на територията на тези офиси, както и от физически лица с постоянен адрес там, трябва да стават по новите сметки.

В случай на превод по закрита банкова сметка на НАП, наредените средства ще бъдат върнати на платеца от неговия доставчик на платежни услуги.

Промяната на банковите сметки на офисите на НАП се налага поради прекратяване на договора за обслужването им по желание на „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД. За това, както и за да се осигури безпроблемното преминаване към обслужване от новата финансова институция, на 31 октомври банковите гишета в тези структури на НАП няма да работят. Плащанията към сметки на същите структури на НАП на 31 октомври могат да се извършват от всеки доставчик на платежни услуги до крайния час, определен от него за приемане на платежни нареждания за изпълнение през същия работен ден.

Повече информация за новите сметки очаквайте на 1 ноември на интернет страницата на НАП www.nap.bg в рубриката "Плащане", подрубрика "Банкови сметки".
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 02 Ноември 2016, 08:18
НАП пуска нови е-услуги от 1 ноември
01 Ноември 2016
От 01. 11. 2016 г. Национална агенция за приходите предоставя на клиентите си нови електронни услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), позволяващи  подаване по електронен път на искане за издаване на удостоверение съгласно чл. 87, ал. 10 от ДОПК от възложител по ЗОП и на искане за издаване на удостоверение съгласно чл. 87, ал.11 от ДОПК от компетентен орган по комплексно административно обслужване (КАО), както и заявяване на начините на получаване на издадените удостоверения.

Услугите са достъпни през Портала на НАП за електронни услуги.

Новите електронни услуги целят значително облекчаване на обмена на информация между административните органи в страната и като очакван резултат по-бързо и качествено обслужване на граждани и фирми  и са предназначени за всички администрации, в качеството им на възложители по ЗОП или на компетентни органи по КАО.

За да бъдат използвани електронни услуги от възложителите по ЗОП и от компетентните органи по КАО, следва да е подадено Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или заявление за ползване на електронните услуги на НАП от упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до групата "Подаване на искане от възложители по ЗОП/компетентни органи по КАО".

Лицата, притежаващи качество на възложители по ЗОП/компетентни органи по КАО и имащи към момента на стартиране на услугата пълен достъп до електронните услуги на НАП с КЕП на задължено лице, предоставен в резултат на еднозначното им определяне като собственици, представляващи и управляващи субекта, получават автоматично достъп и до новата група.

В случаите, в които лицето заявител няма достъп до новите електронни услуги, е необходимо да подаде Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги предоставяни от НАП с КЕП на задължено съответно упълномощено лице.


http://nap.bg/news?id=3102
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 03 Ноември 2016, 08:05
Офис Овча купел се вля в офис Витоша на НАП София
02 Ноември 2016
 
От 1 ноември офисът на НАП София в Овча купел се вля в офис Витоша. Клиентите на НАП от Овча купел вече обслужват задълженията си на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” 215, офис Витоша, ТД на НАП София.
Банковите сметки, по които се заплащат дължимите осигурителни вноски, остават същите. Дължимите данъци трябва да се плащат по съществуващата банкова сметка на офис Витоша. Банковите сметки на офис Витоша са публикувани в раздел "Плащане", подраздел "Банкови сметки".
Освен това и за улеснение на клиентите на НАП в офис Витоша на НАП София от 07. 11. 2016 г. ще бъде разкрито банково гише, където физическите лица ще могат да плащат дължимите данъци и осигурителни вноски без банкова такса.
http://nap.bg/news?id=3106
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 04 Ноември 2016, 08:27
НАП вече получава по-бързо информация за глобите от КАТ
03 Ноември 2016
Двете институции обменят данни само по електронен път

Стартира електронен обмен на данни между системата за събиране на публичните вземания на НАП и системата за наложените санкции при нарушения на правилата за движение по пътищата на МВР. От октомври НАП получава автоматизирано данни за нови просрочени задължения и плащания, направени по сметки на МВР за фишове и наказателни постановления, издадени от органи на Министерството за нарушения по Закона за движение по пътищата.

НАП обръща внимание на своите клиенти, че при заплащане на наложена глоба трябва да се спазват указанията на МВР за попълване на платежно нареждане, за да може плащането да се отрази коректно в системите и да не се стига до действия по принудително събиране от страна на приходната агенция.

Обменът между електронните системи на двете институции ще осигури идентичност на данните за задълженията и плащанията по актовете и ще спести много ръчни операции на служителите им.

Очаква се електронната система да подобри взаимодействието между НАП и МВР  за по-бързо и ефективно събиране на просрочените задължения към бюджета.
http://nap.bg/news?id=3109
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 12 Януари 2017, 09:06
Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона
11 Януари 2017
За заварените случаи срокът изтича в края на януари

Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, регистриран по ДДС, също трябва да се регистрира по закона, гласят последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, които влязоха в сила от началото на годината. Това трябва да стане в 14-дневен срок от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружества, която се смята за дата на регистрация на дружеството по ЗДДС. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в компетентен офис на НАП или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Промените в законодателството гласят още, че за всички заварени случаи, има едномесечен срок, в който трябва да се подаде заявление за регистрация. Така всички неперсонифицирани дружества, които имат съдружник, регистриран по ЗДДС, трябва да подадат в НАП заявление за регистрация по закона до края на януари 2017 г. , като за тях за дата на регистрация се счита датата на връчване на акта за регистрация. По данни на НАП новата разпоредба ще засегне около 7000 заварени случаи на неперсонифицирани дружества в страната.

Неперсонифицираните дружества се регламентират от Закона за задълженията и договорите и представляват граждански дружества , създадени с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел, т. е. за извършване на съвместна дейност.

http://nap.bg/news?id=3179
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 15 Февруари 2017, 08:32
Гражданите и фирмите могат да коригират еднократно годишните си данъчни декларации след срока за подаването им

От тази година гражданите и фирмите имат още една възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Запазва се и досега съществуващата възможност за корекции до изтичане на срока за подаване на декларациите, за доходите – 30 април и на декларациите за корпоративен данък – 31 март, както и възможността да се извършват корекции на данъчния финансов резултат и дължимия данък от фирмите след уведомяване на орган по приходите.

Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 г. (30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден). Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път - с електронен подпис или с ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2017 г., физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 г.

Срокът за фирмените декларации е 31 март 2017 г. Ако бъдат подадени по електронен път, може да се ползва 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията - 31 март 2017 г.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП.   

http://nap.bg/news?id=3199
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 08 Март 2017, 18:45
ГДД Физ.лица чл. 50
Има версия с баркод от 28.02.2017
В предишната от 03.02.2017 даваше грешка при доход от наем със стотинки!
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 09 Март 2017, 16:19
И при версията от 28.02.2017 не с всички числа харесва :(
Грешка:  В Приложение 4 сумата на доходите за код 401 в част III не може да се различава от сумата на доходите за код 401 в част I.
Има въведени данни само в Част ІІІ - Данни за доходите по Част І от източници в България
Сами се сумират за част I.
Но  при различни числа - един път няма грешки при Провери; друг път - грешката по-горе.

Някой да се е сблъсквал? Нещо не е попълнено където трябва?
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 01 Април 2017, 06:02
До края на октомври работодателите трябва да подадат в НАП код на населено място за всеки служител
31 Март 2017
За всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г. работодателите следва да декларират код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на всяко наето лице. Срокът за деклариране е 31.10.2017 г. Не се изпращат уведомления за трудови договори, които към датата на изпращането са прекратени. В случаите, при които до 31.10.2017 г. е налице обстоятелство, водещо до подаване на уведомление за промяна на сключен преди 01.04.2017 г. трудов договор и работодателят все още не е декларирал код по ЕКАТТЕ, може да го направи едновременно, с подаването на едно уведомление.
http://nap.bg/news?id=3239
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 03 Април 2017, 12:29
Хайде, честита Нова счетоводна година :(
Не че съвсем е свършила старата, докатО не мине 30 юни поне;)))
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Флора в 03 Юли 2017, 17:47
Нова е-услуга "Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период" от НАП
03 Юли 2017

http://www.nap.bg/news?id=3310

Т.е. вече можем да виждаме кой какви фактури ни е обявил и без кръгли папки?:)
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 16 Ноември 2017, 09:31
На 28 номеври 2017 г. НАП предвижда обновяване на платформата за подписване на документи и файлове в НАП, така че да позволява безпроблемна работа с актуалните версии на всички популярни уеб браузъри - Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox за Windows, Linux и MacOS. Актуализирането касае всички документи и данни, подавани по е-път в НАП, с изключение на данните, подавани по реда на ЗДДС, чиято актуализация ще бъде извършена на следващ етап.

Може да тествате платформата през секция „Тестови услуги“, достъпна в Портала на НАП за е-услуги или директно от следния линк: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/login_cert.home?caller=selectService:6,151,rep.SignTest.home_new (https://inetdec.nra.bg/pls/pub/login_cert.home?caller=selectService:6,151,rep.SignTest.home_new).

http://nap.bg/news?id=3440
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 17 Ноември 2017, 08:11
НАП напомня на своите клиенти за липсващи данни в данъчните декларации, свързани със съставителите на годишния финансов отчет

От 15 ноември 2017 г. Национална агенция за приходите започна изпращането на близо 18 хил. електронни и хартиени писма до клиенти, подали годишни данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и по чл. 50 ЗДДФЛ, в които при проверка са открити липсващи данни, грешен идентификационен номер за съставителя на годишния финансов отчет или неуточнен вид на правоотношението със задълженото лице (трудово или облигационно). Приходната администрация обръща внимание на клиентите си, че е необходимо да коригират данните в годишните декларации, като в 14-дневен срок от получаване на електронните писма, подадат нова декларация в компетентната структура на НАП.
http://nap.bg/news?id=3443
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 15 Декември 2017, 07:42
НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

Национална агенция за приходите организира семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2018 г. Семинарът ще се излъчва на живо на 15 декември (петък) от 10 до 16,00 ч.  в канала на приходната агенция в YouTube на адрес https://www.youtube.com/user/NRAChannel/live (https://www.youtube.com/user/NRAChannel/live). Запис от семинара ще бъде публикуван в официалния канал на НАП в YouTube.

Ще бъдат представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното законодателство и практиката по прилагането му, особеностите на автоматичния обмен на отчети по държави и перспективите пред електронните услуги на НАП.

В събитието участие ще вземат Милена Кръстанова, заместник-изпълнителен директор на НАП, Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология“, водещи експерти по преки и косвени данъци и осигуряване и Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в НАП.
http://nap.bg/news?id=3473
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 29 Декември 2017, 07:19
http://nap.bg/news?id=3488

Цитат
Годишно приключване в НАП в периода от 01.01.2018 г. до 07.01.2018 г.

Уважаеми клиенти,

в периода от 01.012018 г. до 07.01.2018 г. в НАП ще се извършват дейности по годишно приключване на информационните системи, което ще доведе до промяна в достъпите на част от е-услуги и офисите на Агенцията.

Достъп до електронните услуги на НАП

От 1 януари 2018 г. временно няма да бъдат достъпни част от е-услуги за подаване на данни и документи от задължените лица.

В периода от 01.01.2018 г до 08.01.2018 г. е възможно да има забавяне в получаването на резултатите от обработката на подадените по е-път декларации и документи от клиентите на НАП чрез услугите за подаване на:

декларации и документи, касаещи осигурителни вноски (декларации обр. 1, 3, 5, 6 и 7), вкл. уведомления за трудови договори;
справки-декларации, описи на наличните активи по ЗДДС и дневници по ЗДДС и VIES декларация;
декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2017 г.;
декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвърто тримесечие на 2017 г. и м.декември 2017 г.
В същия период е-услугите, предоставящи информация от данъчно-осигурителната сметка на задължените лица („Справка за задълженията, с възможност за извършване на плащане“, „Справка за задълженията и плащанията“ и „Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях“) ще работят с данни, актуални към 31.12.2017 г.

Обслужване на клиенти в офисите на НАП

Всички декларации, искания и заявления в периода от 02.01.2018 г. до 05.01.2018 г., продавани  в офисите за обслужване на НАП, ще бъдат приемани. Издаването на документи от страна на НАП ще бъде възобновено след финализиране на дейностите по годишното приключване.

Плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения, принудително събирани от НАП

Към 01.01.2018 г. няма промяна в реда за плащане, банковите сметки и образците за плащане на дължимите данъци, осигурителни вноски и публични задължения, принудително събирани от НАП.

Благодарим за разбирането и се извиняваме се за причиненото неудобство.
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 29 Декември 2017, 07:23
Цитат
Всички декларации, искания и заявления в периода от 02.01.2018 г. до 05.01.2018 г., продавани  в офисите за обслужване на НАП, ще бъдат приемани
.

Нещо съм пропуснала ...
За колко ги продавате тия декларации !?!

Весели празници! :)
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: Ели в 30 Декември 2017, 07:55
http://nap.bg/news?id=3490 (http://nap.bg/news?id=3490)
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2017
29 Декември 2017
Уважаеми дами и господа,

През 2018 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:

Нефинансови предприятия

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс

Финансови предприятия

3. Застрахователи

4. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел

5. Пенсионноосигурителни дружества

6. Пенсионни фондове

Предприятия с нестопанска цел

7. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.

Бюджетни предприятия и банки

8. Бюджетни предприятия

9. Банки

Предприятия в ликвидация или несъстоятелност

10. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност

Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност

11. Предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност

Лицата, които са осъществявали дейност през отчетната 2017 г., но приходите и разходите за дейността са под 500 лева и не могат да попълнят годишен отчет за дейността, подават декларация (Приложение № 11) в информационната система на НСИ или заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител (за лицата по ЗДДФЛ) в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

Годишен отчет за дейността може да бъде подаден по един от следните начини:

По електронен път, чрез квалифициран електронен подпис /КЕП/, в Информационна система /ИС/ „Бизнес статистика” на адрес - https://isbs.nsi.bg. (Данъчно задължените по ЗКПО лица подават ГОД задължително по електронен път с КЕП).
По електронен път, чрез персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от НАП, в ИС „Бизнес статистика” на адрес - https://isbs.nsi.bg. (ГОД с ПИК може да бъде подаден единствено от лица - нефинансови предприятия, несъставящи баланс – ЕТ.)
На хартиен носител
ГОД на хартиен носител се подава единствено с годишната данъчна декларация на хартиен носител, в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка /обратна разписка/ или в пощенска станция.
ГОД на хартиен носител може да бъде подаден единствено от лица - нефинансови предприятия, несъставящи баланс – ЕТ.
Издаденият входящ номер на годишната данъчна декларация се записва задължително като входящ номер и на ГОД/декларация Приложение №11.
Формулярите на годишни отчети на лицата и статистическите справки могат да бъдат изтеглени и разпечатани от официалните Интернет страници на НСИ и НАП: www.nsi.bg и www.nap.bg или да бъдат закупени от НСИ.
Титла: Re: Новините от НАП - 2016
Публикувано от: OpaSna TikVa в 02 Януари 2018, 11:39
ЧНГ
като начало
и като продължение - Елче, да подкараш и новините от търговския регистър, а?