Автор Тема: Осигурителен доход - тема с участието на John  (Прочетена 1129 пъти)

OpaSna TikVa

  • потребител
  • Мои са!
Ведомост Инфо - Дискусии - Клуб Ведомост Инфо
Generated: 2 November, 2010, 12:59
осигурителен доход Posted by severinov - 17 Ян 2010 23:03
_____________________________________
Доходът, върху който се дължат месечните здравноосигурителни вноски не се заявява изрично
чрез заявление, а това става с факта на внасяне на месечните вноски. Той може да бъде
различен от избрания осигурителен доход за ДОО, както и да се променя през отделните
месеци на годината. / Н А Р Ъ Ч Н И К
ПО
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СОЦИАЛНО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Фиш II.4.2 За едноличния търговец, физическото лице, образувало ЕООД, съдружниците в
търговски дружества и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или
занаятчийска дейност и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители/
Според Вас възможно ли е самоосигуряващите се лица да внасят авансовите си осигурителни
вноски в/у различен месечен осигурителен доход за здравно и социално осигуряване?
============================================================================
Отг:осигурителен доход Posted by John - 18 Ян 2010 02:00
_____________________________________
"Според Вас възможно ли е самоосигуряващите се лица да внасят авансовите си
осигурителни вноски в/у различен месечен осигурителен доход за здравно и социално
осигуряване?"
Несъмнено. Това произтича дори от разликата в приоритета на слагаемите в поредността за
натрупването на осигурителния доход за социално и за здравно осигуряване до достигане на
максималния месечен осигурителен доход. Защото при здравното осигуряване на първо място е
размерът на пенсията (ву него бюджетът така или иначе внася здравноосигурителна вноска,
независимо дали лицето е осигурено и на друго основание), докато за социалното той отсъства.
Но каква би могла да бъде целта на занятието, ако не е необходимо да се ограничава
осигурителният дохд за едното или за другото до МАХ??? Усложняване на начина за подаване
на Д1?
Защото все едно при годишното определяне на окончателния размер на осигурителния доход
нещата ще се наместят еднакво.
============================================================================
Отг:осигурителен доход Posted by severinov - 19 Ян 2010 19:11


_____________________________________
Ами някои катогерии лица НЕ определят окончателен размер на осигурителния доход! Та от там
идва и целта.
============================================================================