Автор Тема: Зеем между две ЮЛ едното в BG другото в EС  (Прочетена 543 пъти)

constance

  • потребител
Здравейте,

Става въпрос за даване на заем между две фирми майка (в ЕС) и дъщеря (България). Противно на практиката обаче българския клон отпуска заем на майката. Та, отпускаме такъв заем на майката, лихвата по който съгласно чл. 46 е освободена сделка, ние сме рег по ДДС и основната ни дейност е с облагаеми доставки, сега обаче се появяват и освободени, което автоматично води до частичен данъчен кредит за общите разходи като наем, ток и т.н. Кредита е за над 1 г., лихвите ще се платят на куп с изплащането на последната главница след 4 г. а плащането на главниците ще е на 4 пъти по един за всяка година.

Чета аз  …
Възникване на данъчно събитие и изискуемост на данъка
чл. 25 (4) При доставка с периодично или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. При доставка на стока или услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап.
(5) Алинея 4, изречение първо не се прилага при доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година. За такива доставки се счита, че данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година, като за календарната година на прекратяване на доставките данъчното събитие настъпва на датата на прекратяване на доставките.


и ми идва чуденката, кога трябва да показвам в дневник продажби лихвите като освободена доставка всеки месец или веднъж в края на годината ?

Прочетох и …
Данъчна основа при доставка на територията на страната
Чл. 26 (9) При доставки по чл. 25, ал. 5 данъчната основа се определя пропорционално на броя на месеците, включени в съответната календарна година, спрямо общия брой на месеците на изпълнение на доставката, включително месеца на прекратяване на доставките.


Но тъй като според мен мястото на сделката е в другата страна в ЕС - определено по чл. 21 ал.2 мисля, че този член 26. Ал. 9 не се отнася за мен, тъй като той е за сделки в страната(Бг).

Какво мислите вие по въпроса ?

HashFlare

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Зеем между две ЮЛ едното в BG другото в EС
« Отговор #1 -: 16 Май 2018, 09:20 »
чл.25
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) На датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, или
2. .


Първо се гледа изискуемостта на данъка и след това данъчната основа. След като дан.събитие настъпва в края на календарната година, тогава ще възниква основание за  начисляване или за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната.