Автор Тема: ТД за пръв път - ДЗПО  (Прочетена 1297 пъти)

Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
ТД за пръв път - ДЗПО
« -: 30 Ноември 2016, 15:57 »
моля помагайте, че не ми се чете, а и времето ми е кът :((

"имам" на ТД детенце 97-ми набор, на което му е пръв ТД, няма ТК

имам някакви бегли спомени за някакви врътки с ДЗПО-то за такива деца, заради напъните на Горанов да вкара парите от частните фондове в НОИ
та  нещо трябваше ли да декларират? че искат НОй, че не искат НОй?

нещо друго да пропускам за такива деца? декларацията по КТ за липсата на ТК я извадих вече, а за друго не се сещам

много, много мерси на всеки помогнал :))


bonou2

  • потребител
  • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: ТД за пръв път - ДЗПО
« Отговор #1 -: 30 Ноември 2016, 16:12 »
ако не подадат за ДЗПО - служебно ги разпределят по Пенсионните дружества.
Промяната става изрично в НОИ, ако искаш да си там.
това си спомням последно.

Флора

  • потребител
Re: ТД за пръв път - ДЗПО
« Отговор #2 -: 30 Ноември 2016, 16:54 »
Abby
Първоначално чл. 4б е звучал така:
"Избор на осигуряване
Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.
(2) В случай че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването е само във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. До тази дата лицата по ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
(5) Редът и начинът на избор по ал. 3 се определят с акт на Министерския съвет."

Избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" (Загл. изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.)

Но в бр. 61/ 2015 е променен така:

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) (1) Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(2) Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 124а.
(3) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.
(4) Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

И е добавен и този член:
Избор за възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 в универсален пенсионен фонд

Чл. 124а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) (1) Лицата по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", могат да изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(2) Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 4б, ал. 1.
(3) Осигуряването по ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.
(4) Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Флора

  • потребител
Re: ТД за пръв път - ДЗПО
« Отговор #3 -: 30 Ноември 2016, 17:05 »
И наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне  ....
http://www.nap.bg/document?id=1469

По сайтовете на фондовете пише:
Лицата, които за първи път постъпват на работа следва в срок до три месеца да изберат Универсален пенсионен фонд. В случай, че лицето не направи избор, то подлежи на служебно разпределение в някой от съществуващите фондове.

Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
Re: ТД за пръв път - ДЗПО
« Отговор #4 -: 30 Ноември 2016, 22:19 »
много ви благодаря :))

ще кажа на детето, ако иска да си избира пенсионен фонд, ако не - където го разпределят

bonou2

  • потребител
  • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: ТД за пръв път - ДЗПО
« Отговор #5 -: 01 Декември 2016, 11:01 »
така :)
а ако иска, може да си смени частния фонд след 1 година /май/, така де -не е во веки веков пак ;)