Автор Тема: Промените в ЗКПО  (Прочетена 3053 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Промените в ЗКПО
« -: 30 Септември 2016, 08:37 »
И така - облагането на личните нужди вече са ясни и в ЗКПО и ЗДДФЛ.
Да де, но пак не е като хората


За целите на ЗДДС пресмятайки данъчната основа по чл.27 ал.2 за частта от изхабяването  ще се смята 1/60 за движими вещи и 1/240 за недвижимите имоти, независимо от счетоводните и данъчните амортизации.
За целите на ЗКПО обаче онази данъчна основа от ЗДДС няма как да е същата - тук ще взимаме част от данъчната амортизация. И така всеки месец двойни сметки!
Ха честито !

„83. „Разходи в натура“ за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4 е частта, съответстваща на личното ползване на активите и/или персонала, от счетоводните разходи, които не попадат в чл. 204, ал. 1, т. 1 – 2 и са свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал, използвани както за дейността, така и за лично ползване. Когато активите са данъчни амортизируеми активи, вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации. Не са раз­ходи в натура за целите на чл. 204, ал. 1, т. 4 разходите, извършени в полза на физически лица, които представляват придобит доход по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Не са разходи в натура и разходите, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, когато за използването им се дължи възнаграждение.“

HashFlare

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #1 -: 30 Септември 2016, 11:21 »
не е всеки месец - данъкът върху разходите е за календарна година

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #2 -: 30 Септември 2016, 13:37 »
Права си!

и все пак ако интензивността на ползване на актива е разлина в различните месеци, ще трябва да се преизчислява и за месец

небесна

 • потребител
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #3 -: 30 Септември 2016, 14:13 »
аз нали правилно съм схванала, че ако въпросните активи - коли да кажем, са изцяло данъчно амортизирани, съответно са минали 60 месеца от данъчния кредит, данъчната основа и по двата закона би била само свързаните с употребата разходи?

ако е така, ще чакам да изтекат 5-те години (за амортизациите е по-кратко), където има някакви такива коли, и чак след това ще мисля ефективно дали да се отчита някакво изсмукано лично потребление... тоя вариант с ежемесечните протоколи за ДДС, при които нямаме и законовофиксиран процент употреба  без доказване, може да се прави някъде в големите фирми, където ще си вземат човек специално за това, аз с такива странични административни дейности ако се заема, не трябва да спя изобщо :/

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #4 -: 30 Септември 2016, 15:23 »
и все пак ако интензивността на ползване на актива е разлина в различните месеци, ще трябва да се преизчислява и за месец

ами не, специално за данъка върху разходите е по-просто
вземаш целия обем на разходите за актива за годината, прилагаш един от посочените модели за разпределение и квото се получи облагаш (това най-грубо казано)
интензивността на ползване се отчита в самия модел на разпределение (освен ако не вземеш фиксирания процент за превозните средства) и тя не е помесечна

небесна, ако нямаш близки срещи с "третия вид" - може, обаче данъчните май вече директно си търсят и питат за лично потребление при определени активи

небесна

 • потребител
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #5 -: 30 Септември 2016, 17:42 »
декларирам, че нямам и това е, пътни листове при всяко положение ще трябва да се пишат, защото тия пропорции по ЗКПО са само за неговите цели, не и за ЗДДС
а така или иначе ДДС за лична употреба трябва да се начислява ежемесечно, т.е. трябва да се изчислява данъчната основа, като разликата е само в това, че за ЗКПО взимаме данъчни амортизации, а за ДДС - 1/60 част за пет-годишен период, така че не виждам с какво ни облекчава годишната база по ЗКПО

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #6 -: 30 Септември 2016, 22:22 »
така че не виждам с какво ни облекчава годишната база по ЗКПО

с това, че ако не облагаш личното потребление с данък в/у разходите ще трябва да го обложиш като доход от трудово правоотношение (всеки месец)

небесна

 • потребител
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #7 -: 02 Октомври 2016, 16:18 »
Зациклих на един момент от третирането на лично ползване, ама не по ЗКПО, а по ЗДДС

та, при такава елементарна ситуация - кола, която е била без право на ДК и съответно не е ползван при покупката, както и при последващите разходи за експлоатация - гориво, поддръжка и тн, ако се отчита в най-опростения вариант и лично потребление в пропорция 50:50 без пътен лист, ще трябва ли да се начислява ДДС върху личното ползване, на основание чл.9, ал.3, т.2 ЗДДС, или с цифри - гориво по фактура за 120 лв с ДДС, 60 лв за фирмено ползване, без други данъци и 60 лв за лично ползване, върху които до 31 март дължим 6 лв данък по ЗКПО, следва ли върху вторите 60 лв да се начисли с протокол 20% ДДС и да се внесат още 12 лв?

Цитат
Чл. 9. (1) Доставка на услуга е всяко извършване на услуга.
(3) За възмездна доставка на услуга се смята и:
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице;

Ако колата все още се амортизира за целите на ЗКПО е ясно, че ще трябва да се внася данък и върху данъчната амортизация, но за целите на ДДС как ще седи въпросът, след като няма петгодишен период от ползването на данъчен кредит, поради това, че фирмата не е имала право на такъв?

В такъв случай може ли да се приложи чл.50, ал.1, т..2 от ЗДДС и да не се начислява ДДС върху такова лично ползване?

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #8 -: 03 Октомври 2016, 10:10 »
след като не е ползван ДК за актива и за последващите разходи - няма да попадне в чл.9 ал.3, затова нищо не се прави за целите на ЗДДС. Остава само данъка по ЗКПО

небесна

 • потребител
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #9 -: 03 Октомври 2016, 11:51 »
проблемът ми беше, че едва правя разлика между услугите, описани в т.1 и в т.2 - т.е. бях го схванала навремето и после пак забравих тънкия момент между двете, та снощи си го припомних

дефакто въпросното "лично ползване на вещи/активи" попада в т.1, и за третирането му има значение дали е ползван данъчен кредит или не; докато при т.2, когато са оказани някакви безвъзмездни услуги, без участието на вещи/активи, няма никакво значение дали е ползван данъчен кредит - при нея винаги ще се начислява ДДС

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #10 -: 03 Октомври 2016, 12:10 »
Да - така е
Ако изпратиш служителите си да правят ремонт безвъзмездно на лично жилище, ще попаднеш в т.2
Телефонните разговори за лични цели също трябва да попаднат тук

небесна

 • потребител
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #11 -: 03 Октомври 2016, 12:37 »
тоест според теб телефонните сметки не са услуга, свързана с ползване на фирмен актив (телефонен апарат) по т.1, а такива по т.2, така ли? защото ако е така, за тях няма да може да се приложи новото облагане по ЗКПО, тъй като там се говори само ползване на активи/персонал...

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #12 -: 03 Октомври 2016, 12:46 »
Според мен - да
Предоставянето на актива е едно, а телефонната услуга друго
Няма как телефонните разговори да зависят от ползването на ДК на актива, а и в много случаи се раздават само служебни карти без апарати.

Логиката би следвало да ни доведе до сравнение на едно физ лице, което си плаща апарата и сметките като физ.лице  барабар с ДДС. То за държавата е крайното лице и тя /държавата/ си прибира данъка

При фирмен телефон и сметка ползвани за лични нужди държавата ще се прецака и по двата параграфа, затова следва корекцията да засегне и двете доставки
 

небесна

 • потребител
Re: Промените в ЗКПО
« Отговор #13 -: 03 Октомври 2016, 14:34 »
с това, което си написала съм съгласна, мисълта ми беше, че евентуално телефонните сметки да могат да се третират като свързани с ползването на актива (то пък едни активи телефоните...), за да се приложи и към тях базата 20% без друга документална обоснованост, защото ако иначе се третират като отделни услуги по ЗДДС, трябва да им се доказва документално някаква пропорция за целите на ЗКПО - т.е. да нищим сметка по сметка в колко часа какви разговори е имало

другото, което ме дразни, е че за момента тази опростената пропорция 50:50 за мпс без пътни листове, ще е приложима само за коли, по които няма данъчен кредит, защото ако искам да ползвам примерно 50% от данъчния кредит трябва все някак да обоснова, че горивото и тн ще се използват на 50% за облагаема дейност, а това трудно ще стане без пътен лист