Автор Тема: Окончателен размер на ОД и Д1  (Прочетена 1368 пъти)

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Когато в края на 2014 година приеха промените, касаещи вноските за ОЗМ също да се дължат върху окончателния размер на осигурителния доход за СОЛовете и размера на обезщетението за болнични също да се изчислява на база на окончателния размер, бях сигурна, че задължително ще трябва да се подават някакви помесечни Д1, за да може, от една страна, служителите на НАП да бъдат спокойни и да не подскачат като ужилени при всяко несъответствие между Д1 и годишната Д6, а от друга страна, НОИ да може да преизчислява обезщетенията на база на окончателния размер на ОД.
Ей Богу, не съм била права. Изгубих часове да търся нормативно основание из всички наредби, касаещи някак материята, да подам въпросните Д1 - било коригиращи, било с някакъв нов код - няма и няма. Хеле в сайта на НОИ публикуваха едно указание от 10.03.2016 в, в което "с цел уеднаквяване на практиката" изрично се твърди, че няма основание да се подават нови Д1 при окончателен размер на ОД, различен от авансово избрания.
И сега ме гложди как ще се прилага сравнително новия чл. 54м от КСО - ал. 2
Цитат
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 9. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.

Обаче гледам и алинея 1 на чл. 54м
Цитат
Чл. 54м. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, се преизчисляват служебно въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо.

Значи за осигурените лица е едно (въз основа на данните от Д1), а за самоосигуряващите се - друго. Е да, ама дефиницията за осигурено лице е:
Цитат
3. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) "Осигурено лице" е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 3 и 5. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4а, ал. 1 се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноск

Ами според мен излиза, че по тази дефиниция самоосигуряващите се лица, доколкото са лица по чл. 4, са част от осигурените лица. И не съм сигурна, че за тях не важи алинея 1 на чл. 54м.
И въпреки че с цел уеднаквяване на практиката НОИ няма да издава указания да се подават коригиращи Д1, нещо забранява ли на СОЛовете да си ги подадат? Точно както ги подаваха и досега, когато някой от НАП им кажеше да го направи?

Вие мислите ли, че не е лошо да се подават коригращи Д1, независимо от липсата на нормативно основание?
Ама ако касае вашите собствени персони, а не на клиенти - определено е от значение :)


Флора

  • потребител
Re: Окончателен размер на ОД и Д1
« Отговор #1 -: 04 Май 2016, 00:56 »
Т1 и 2 отиват и в НОИ. Знам, че имаха софтуер с тях, който гледаха при заверяване на книжките.

Барми

  • потребител
  • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Окончателен размер на ОД и Д1
« Отговор #2 -: 04 Май 2016, 06:58 »
НОИ и досега гледаха Т1 и Т2 при заверка на ОК. Лошото е, че само те имат видимост там, а не потребителите на електронните справки. Някъде някой пропищя, че не не можел да изчисли очакваното обезщетение за бременност и раждане на СОЛ в сайта на НОИ, въпреки че още преди повече от месец е подал ГДД с таблици 1 и 2 и Д6 с окончателния размер на осигурителните вноски. Мисля, че и опцията за изчисляване на прогнозен размер на пенсията не взема предвид данните от Т1 и Т2.
А ако игнорираме проблемите с НОИ и случайно се окаже, че имаме осигуровки за възстановяване, съм сигурна, че поне 9 от 10 напъри, на които попаднем по тази процедура, ще ни накарат да подаваме коригиращи Д1. Моят досегашен опит е 3 от 3 напъра, но досега категорично отказвах да ги подавам поради ясни причини - да не бъдат преизчислени обезщетенията от НОИ. Ако пак ми се случи да ми поискат подаване на коригиращи Д1, не виждам причина да се опъвам. Сама по себе си причината за липса на изрично нормативно основание не ме спира.
Още повече, че няма нормативна забрана.
А най вече ми се щеше да се опитам да разбера какво точно казва чл. 54м от КСО.
Отнася ли се алинея 1 за всички осигурени лица (по смисъла на допълнителните разпоредби на КСО), в т.ч. и на самоосигурените. Или само на тези осигурени, които не са СОЛ.

Васко

  • потребител
Re: Окончателен размер на ОД и Д1
« Отговор #3 -: 19 Април 2017, 16:06 »
Имам следният въпрос - чл.54м е в сила от 01/01/2016г.

Имам ли право да искам преизчисление за 2015г?

Лице, осигуряващо се на трудов договор и като самоосигуряващо се излиза по майчинство юни 2016г.

Осигурявало се е на 420лв авансово, но с ГДД за 2015г декларира по-висок окончателен доход и довнася дължимите осигуровки.


Васко

  • потребител
Re: Окончателен размер на ОД и Д1
« Отговор #4 -: 19 Април 2017, 17:07 »
Да си доразвия горното питане - имам отговор от НОИ:

Информираме Ви, че съгласно действащата нормативна уредба - чл,54м ал.2, чл.41 ал.1 и ал.5 от КСО и чл.31 ал.1 от Наредбата няма основание паричните обезщетения  на самоосигуряващите се лица с начало след 31 декември 2015г да се изчисляват, като се взема предвид окочателния осигурителен доход за месеци от 2015г, включени в базовия период, от който се изчисляват обезщетенията.

С две думи от този текст разбирам, че за 2015г новите разпоредби за преизчисление на обезщетенията не важат.

Тръгвам по изброението членове да търся къде точно се казва, че 2015г не попада в новостите.

Реално чл.54м от КСО пише, че е в сила от 01/01/2016г. Няма допълнителни разпоредби за доизясняване какво се случва с 2015г. Само че в ГДД за 2015г с баркод, изтеглена от НАП при посочване на по-висок окончателен доход си ми удържат осигуровки за ОЗМ. Не виждам логика за 2015г да имам задължение да довнасям ОЗМ, но да не мога да ползвам преизчислението. Един вид имам задължение, но нямам права.

чл. 31 ал.1 от Наредбата ми е по-притеснителна. В нея се казва, че дохода, от който се прави преизчислението е дохода, върху който са внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство – за самоосигуряващите се лица. Този текст е в сила от 01/01/2017г. Изменението е, че е изтрита думата "авансови" т.е. в предходния текст се е казвало "върху който са внесени авансови осигурителни вноски..." Може би тук е ключът...че ми взимат само авансово платените осигуровки, а не и окончателното изравняване.

Някой ако е минал по този път и му е ясно за какво иде реч моля да помогне.