Автор Тема: Хубава работа, ама българска  (Прочетена 1639 пъти)

jasta13

  • потребител
Хубава работа, ама българска
« -: 22 Април 2016, 15:41 »
Напоследък имам повод да преглеждам в ТР търговците в процес на регистрация и ми прави впечатление следната тенденция- масово се дават указания на регистриращите се търговци с идентичен смисъл:

"Към подаденото заявление е приложено нотариално заверено съгласие и образец от подпис с рег.
№ от 19.04.2016 г. на нотариус с рег. №  от НК, данни за което не се намират в
информационната система на Нотариалната камара. Към момента на настоящото разглеждане на
заявлението - 22.04.2016 г. длъжностното лице вече е задължено да издаде указание в случаите, в
които са представени документи с нотариално удостоверени подписи, които не се намират в
информационната система на Нотариалната камара.
При така изяснената фактическа обстановка и на основание чл. 92а, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от
14.02.2016 г. за водене, съхранение и достъп до ТР и чл. 22, ал. 5 от ЗТР, указвам на заявителя да
предприеме действия по изправяне на посочената нередовност."

"На следващо място, към подаденото заявление е приложени договор за покупко-продажба на
дружествени дялове от 20.04.2016г. Съгласно чл.91, ал.1 и 2 от Наредба №1 ДЛР при проверката
по чл.21 от Закона за търговския регистър извършва и проверка в информационната система на
Нотариалната камара за установяване и проверка на документи с нотариално удостоверен подпис.
Съгласно чл.92а, ал.1, т.2 от Наредба № 1 (изм., в сила от 13.04.2016г.) когато са представени
документи с нотариално удостоверени подписи, които не се намират в информационната система
на Нотариалната камара, ДЛР дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. При
проверката в нотариалната информационна система "Единство 2" не се установява наличие на
записано вписване на представения договор, съгласно данните на документа. Поради това
следва да се отстрани нередовността."

"Представено е нотариално заверено съгласие с образец от подписа на заявения за вписване
управител съгласно изискванията на чл.141, ал.3 от ТЗ, данни за което не се намират в
информационната система на Нотариалната камара, съобразно изискването на чл. 9а, т. 4 от
НАРЕДБА № 32 ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АРХИВИ НА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНИТЕ КАНТОРИ, в сила от 13.04.2016 г.
Съгласно чл. 9а, т. 4 от посочената наредба, нотариусът е длъжен да въвежда и изпраща незабавно
в информационната система на Нотариалната камара извлечение от документи, които по силата на
закон следва да са с нотариално удостоверен подпис и да се представят при извършване на
вписване, заличаване на вписване или обявяване в търговския регистър или в Централния
регистър на особените залози.
В изпълнение изискванията на чл.141, ал.3 от ТЗ е представено нотариално заверено съгласие с
образец от подписа на управителя, но данни за извършеното нотариално удостоверяване на
документа не се откриват в информационната система на Нотариалната камара."

Очевидно повечето нотариуси засега не въвеждат и изпращат незабавно е Единство 2 извлеченията от документи, което означава, че за да се спестят указания, май ще трябва да се питат нотариусите, кога приблизително смятат да си изпълнят задълженията.