Автор Тема: НОИ -2016 - Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство  (Прочетена 3338 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Приложение № 1 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 2 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 3 - Заявление-декларация за за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 4 - Заявление-декларация за за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 5 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 6 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 7 - Заявление-декларация за за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 8 - Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 9 - Удостоверение - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 10 - Удостоверение - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 11 - Удостоверение - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 12 - Придружително писмо - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 13 - Заявление за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 14 - Справка за приети и върнати документи, представени с придружително писмо в ТП на НОИ или по електронен път - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 15 - Заявление за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя - в сила от 01.01.2016 г.


Приложение № 16 - Заявление-декларация за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 17 - Заявление-декларация за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 18 - Заявление-декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи - в сила от 01.01.2016 г.


Приложение № 19 - Придружително писмо - в сила от 01.01.2016 г.

Приложение № 20 - Заявление-декларация за промяна на "съответното ТП на НОИ" - в сила от 01.01.2016 г.