Автор Тема: Новините от НОИ  (Прочетена 8914 пъти)

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #20 -: 08 Юни 2016, 14:43 »
От 31.05.2016 г. е публикувана нова версия 1.5. на самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за подаване на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО.

HashFlare

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #21 -: 09 Юни 2016, 07:09 »
Цитат
и техните министри на финансите имат маниакална нужда да сложат ръка върху пенсионните фондовепродължавам да се чудя къде се краде по-трудно - в частния или в държавния сектор - и везните на Темида все още си стоят в пълно равновесие и баланс по темата - еднакво лесно им е да приберат едни милиони, независимо къде са се натрупали

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #22 -: 09 Юни 2016, 08:44 »
продължавам да се чудя къде се краде по-трудно - в частния или в държавния сектор - и везните на Темида все още си стоят в пълно равновесие и баланс по темата - еднакво лесно им е да приберат едни милиони, независимо къде са се натрупали

Права си! Но истината е, че едните без другите не могат....
И ако трябва да се изправят нещата, е ясно от къде трябва да се почне
Кой? .... няма кой 

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #23 -: 09 Юни 2016, 18:19 »
Отказите от втора пенсия са по-малко от 1%, но се ускоряват

http://www.portaltrznormativi.bg/otkazite-ot-vtora-pensiya-sa-po-malko-ot-1procente-no-se-uskoryavat-3931.htm

От таблицата става видно, че близо 37 хил. души са прехвърлили своите пари в солидарния стълб.
Няма таблица;)

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #24 -: 20 Февруари 2017, 17:08 »
http://noi.bg/newsbg/4383-nsprominanaredbi
Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове
На свое заседание, проведено на 15 февруари 2017 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на осем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

С промените се цели привеждане в съответствие на текстове от подзаконовите актове с влезлите в сила от 1 януари 2017 г. изменения и допълнения на кодекса, както и намаляване на административната тежест.
В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж във връзка с отпускането на пенсиите и добавките към тях се конкретизират формите на подаване на заявления и документи по електронен път, като се уточнява, че това може да става с квалифициран електронен подпис или чрез въвеждането на предварително издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК). Във връзка с нарастването на процента, който в пенсионната формула определя тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на размера на пенсиите, свързани с трудова дейност (определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.), в наредбата се дефинират пропорционалните части от процента, приложими за месеците осигурителен стаж. Създадена е и нова разпоредба, в която се посочват стойностите на коефициентите, използвани при определяне размера на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, за които КСО предвижда нарастване от първо число на всяка календарна година.
В областта на изплащането на пенсиите се облекчава процедурата за удостоверяване статута на учащ за лицата, получаващи наследствена пенсия. За учащите в България се предвижда възможност да не представят в НОИ документ от съответното училище, тъй като след сключено споразумение с Министерството на образованието и науката, осигурителният институт може директно да извършва справки в регистрите, водени от министерството. За учащите във учебни заведения в рамките на Европейския съюз и още няколко европейски държави отпада изискването за легализация на документите, удостоверяващи факта и срока на обучението.
С промяна в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица за лицата с прекратено осигуряване след края на 2016 г. срокът за изплащане на обезщетението за безработици се определя единствено от осигурителния им принос след 2001 г. По този начин отпада необходимостта лицата да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж, а за преценка на правото и определяне размера на обезщетението се използват данните от информационната система на НОИ.
С наредбата се дава възможност от 1 юли 2017 г. заявленията за отпускане на обезщетение за безработица да се подават по електронен път, за което е необходимо лицата да имат електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК). Също така в заявлението лицата могат да посочат и начина, по който желаят НОИ да комуникира с тях във връзка с уведомяване за нередности и връчване на разпореждания – на гише в офисите на НОИ, по пощата или по електронен път.
С Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО се въвежда нов образец Приложение № 2а за изплащане на обезщетение за бременност и раждане в размер 50 на сто за майките, които са се върнали на работа в периода между 135-я и 410 ден и не ползват отпуск за бременност и раждане.
Във връзка с измененията и допълненията в Кодекса на труда по отношение на отпуските за майчинството и съответните обезщетения в КСО, са променени всички останали образци за изплащане на парични обезщетения. Новите образци влизат в сила от 1 юни 2017 г.
Предстои проектите за изменение и допълнение на наредбите да бъдат обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за приемане от Министерския съвет.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2017
« Отговор #25 -: 08 Март 2017, 15:45 »
http://www.noi.bg/images/bg/legislation/ukazania/Ukazanie_naredba-H-8.pdf


ако го мернеш това, небесна :)

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #26 -: 08 Март 2017, 16:55 »
bonou2, за нетното ли?
Ако е за него - аз засилих една д1 за 01. без нетно.
Щото после реших да си обновя програмата. Чакам ако/ да ми я върнат ...
Отделно, че бяха заложили нетно - ограничено до МАКС 2600. Сега и това са коригирали - колкото е. НОИ сами си ограничавали.
Всяка година се чудят какво да променят :(

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #27 -: 09 Март 2017, 15:31 »
за нетното, и за данъка ако имаш обезщетение чл.224 , да не го намаляш от нетното.
иначе гледам, че моята програма си ограничава до 2600 и си минават ест.д1.
твоята д1 - би трябвало да е минала- или?

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #28 -: 09 Март 2017, 15:58 »
Да, данъка при чл. 224 - мерси!

Да, моята д1 за 01.2017 мина с нетно 0 в т. 34.

Четох по диагонал  - но останах с впечатлението да се ограничава до 2600 ?!

Не разбрах в писмото на НОИ защо препращат към чл. 6, ал. 15 КСО ...
"(15) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Справката по ал. 9 в годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица се утвърждава от министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт."

Да не би да не е коригиран номера?
"(16) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време."


bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #29 -: 09 Март 2017, 16:13 »
Защото за сумираното може да е над макс.од -2600 в някакъв месец - стига за периода - да не е.

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #30 -: 09 Март 2017, 16:27 »
Да, за сумираното. Отговаря ал. 16 в момента. Както и да е.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #31 -: 09 Март 2017, 16:45 »
ноЙ е малко в машина на времето, щото това трябваше още миналата година да го цъкнат.
Затова и изрещението започва:
"От 1 януари 2016...."

луда работа, луда...днес цял ден се хиля на тъпотиите, поне не ме ядосват ;)))

Флора

 • потребител
Re: КСО 2018
« Отговор #32 -: 15 Декември 2017, 10:53 »
По промените в КСО.
Какво се случва с отпадането на текстовете ...
"Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 4."
Изпуснала съм идеята.

За СОЛ промяна - лично внасят осигуровките си??? Няма да може през фирмите?

чл. 7 (4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Осигурителните вноски по чл. 6, ал. 8 за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.


чл. 6 (8) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.


чл. 4 (3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст с РКС № 5 от 2000 г. - ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #33 -: 15 Декември 2017, 12:50 »
тя системата на НАП не може да отчете разликата
Когато внасяш по ЕГН - отива по ЕГН без значение от чия сметка - на фирмата, чужда или по грешка

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #34 -: 15 Декември 2017, 14:40 »
Сега в семинара на НАП говорят за промените в КСО.
Ще видя какво ще каже.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НОИ
« Отговор #35 -: 08 Януари 2019, 10:29 »
ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ВЛИЗАЩИ В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.
I. Промени, произтичащи от показателите в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г.

1. Размери на месечния осигурителен доход за 2019 г:

минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 560 лв.;
минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 400 лв.;
максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

2. Размери на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в процент от осигурителния доход на лицата, работещи при условията на III категория труд - без промяна спрямо 2018 г., както следва:

за лицата, родени до 31.12.1959 г., включително - 19,8 на сто;
за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто.
3. Размер на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж за завършено висше или полувисше образование, както и за недостигащ стаж при пенсионирането (чл. 9а, ал. 1, 2 и 6 от Кодекса за социално осигуряване) - 110,88 лв. (19,8 на сто х 560 лв. - минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица ), когато вноската се прави след 31.12.2018 г.

4. Минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж (чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване):

от 1 януари до 30 юни 2019 г. - 207,60 лв.;
от 1 юли до 31 декември 2019 г. - 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто).
5. Максимален размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях:

от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г. - запазва се на 910 лв.,
от 1 юли 2019 г. - 1200 лв., определени като 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за 2019 година.
6. Увеличение на размера на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г., считано от 01.07.2019 г. – с 5,7 на сто.

Едновременно с това пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г., се преизчисляват от 1 юли 2019 г. с процент 1,2 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Когато преизчисленият размер на пенсията с по-високата тежест за осигурителния стаж и увеличеният с 5,7 на сто размер на пенсията не са равни, пенсията се определя в по-високия размер. По този начин се гарантира по-благоприятното за лицата увеличение на пенсията, като същото не може да бъде по-малко от 5,7 на сто.

 

II. Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с правото и размера на пенсията

1. Нараства тежестта за една година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1,169 на 1,2 на сто. Размерът на пенсиите за осигурителен стаж и възраст и другите пенсии от трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., ще се определя с новата тежест от 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и със съответна пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж.

Не се предвижда по-нататъшно нарастване на тежестта на осигурителния стаж след 2019 г.

Тъй като пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 01.01.2019 г., ще бъдат преизчислени от 1 юли 2019 г. с новата тежест на една година осигурителен стаж от 1,2 на сто и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, всички пенсии за осигурителен стаж и възраст, както и за инвалидност поради общо заболяване, определени по реда на чл. 75 от КСО, ще бъдат определени с еднаква тежест на осигурителния стаж.

2. При изчисляването на индивидуален коефициент на пенсии за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. ще участва осигурителния доход на лицата за периодите след 31.12.1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за не по-малък период от 36 пълни месеца. Това означава, че няма да се взема предвид осигурителния доход до 01.01.2000 г., с изключение на случаите, когато конкретно лице има по-малко от 36 месеца осигурителен доход след тази дата. В случаите, когато осигурителният доход на лицето след 31.12.1999 г. е за период по-малък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид последния осигурителен доход на лицето преди 01.01.2000 г. Ако доходът общо за целия осигурителен стаж е за период по-малък от 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния осигурителен доход.

Индивидуалният коефициент на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., ще се изчислява на базата на месечни съотношения между личния осигурителен доход на осигуреното лице и средния осигурителен доход за страната за същия месец, въз основа на отработените от лицето дни в конкретния месец. С оглед на това, когато данните в информационната система/регистрите на НОИ са непълни или са подавани некоректно, при служебната проверка ще се изисква от осигурителите да издават удостоверения/документи за осигурителен доход по месеци, както за периодите след 31.12.1999 г., така и за периодите преди тази дата – предвид допълването на периоди с осигурителен доход до 36 месеца.

За пенсиите, отпускани с начална дата преди 01.01.2019 г., индивидуалният коефициент на осигурените лица се определя по утвърдената методика за изчисляване на индивидуален коефициент, съобразно действалата до тази дата нормативна уредба. Тези коефициенти не подлежат на преизчисляване по методиката за изчисляване на индивидуален коефициент, която влиза в сила от 01.01.2019 г. и отразява посочените промени. В случаите на изменение, преизчисляване, възобновяване или възстановяване на пенсиите, индивидуалният коефициент се изчислява съгласно нормативните разпоредби, по които е определен.

3. При изчисляването на размера на пенсиите за трудова злополука или професионална болест, на основание чл. 79 от КСО, коефициентите, които се вземат предвид са увеличени с 5,7 на сто, спрямо размерите им през 2018 г.

4. За лицата, на които се преценява правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО в случаите, свързани с прилагането на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, е предвидена нова възможност (нова ал. 4 в чл. 68 от КСО). Когато само със зачетения по българското законодателство осигурителен стаж лицето не придобива право на пенсия, но има не по малко от 15 години действителен осигурителен стаж, и в случай че до удостоверяване на чуждия осигурителен стаж, лицето навърши възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, му се отпуска пенсия в размер на социалната пенсия за старост, при условие че лицето не получава друг вид пенсия. Пенсията се отпуска от датата на навършване на посочената възраст, но не по-рано от датата на подаване на заявлението за пенсиониране. Тя се прекратява при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на друго основание по КСО, а получените от лицата суми за пенсии на това основание се прихващат от новоотпуснатата пенсия.

5. Определянето на началната дата, от която се отпускат пенсиите за инвалидност и/или добавките за чужда помощ, на лицата, които не са подали заявление за отпускане на пенсия в двумесечния срок от датата на инвалидизирането (чл. 94, ал. 1 от КСО), се извършва от датата на подаване от лицето на заявление-декларация до териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), но не по-рано от датата на инвалидизиране, съответно – от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на НОИ в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) по отношение на правоимащото лице. Когато е пропуснат и този едномесечен срок, пенсиите за инвалидност и/или добавките за чужда помощ се отпускат от датата на заявлението в териториалното поделение на НОИ.

6. Създава се възможност за служебно преизчисляване веднъж годишно на пенсиите за трудова дейност с допълнително придобития след пенсионирането осигурителен стаж и/или осигурителен доход (нова ал. 3 в чл. 102 КСО).

На служебно преизчисляване подлежат само пенсиите на лицата, подали изрично писмено заявление за това, по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт. Преизчисляването се извършва от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като всяка година за конкретния пенсионер това преизчисляване се прави от първо число на един и същ месец.

Служебно преизчисляване може да се заяви както за пенсии, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., така и когато са отпуснати преди тази дата.

Преизчисляването се извършва въз основа на наличните данни за пенсионерите в информационната система/регистрите на НОИ, а за самоосигуряващите се лица - въз основа на внесените осигурителни вноски за периодите след пенсионирането, съответно - след последното преизчисляване на пенсията.

Служебното преизчисляване се извършва за придобит осигурителен стаж след пенсионирането или за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, като преценката кой вариант е по-благоприятен за лицата се прави служебно.

 

III. Изменения и допълнения при пенсиите несвързани с трудова дейност

1. За социалните пенсии за старост, регламентирани в чл. 89а от КСО и социалните пенсии за инвалидност, следващи се на основание чл. 90а от КСО, изрично е предвидено, че не се отпускат на лица, на които е отпусната друг вид пенсия, включително и от друга държава. До сега тези пенсии се отпускаха на правоимащите лица, но поради забраната за едновременното им получаване с друг вид пенсия, в тези случаи те се спираха едновременно с отпускането им.

2. Във връзка с новия Закон за хората с увреждания (обн. ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.) социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31.12.2014 г., изплащани към друг вид пенсия от НОИ в размер на 25 на сто от следващия им се размер, се прекратяват служебно, считано от 01.01.2019 г. На същите лица започва да се изплаща сума под формата на месечна финансова подкрепа от Агенцията за социално подпомагане при условията, предвидени в Закона за хората с увреждания.

3. Съгласно изменения и допълнения в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) (обн., ДВ, бр. 88 от 23.10.2018 г.) и свързаните с тях промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.), считано от 01.01.2019 г. децата без право на наследствена пенсия от починал родител нямат право на персонални пенсии по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, а Министерският съвет на Република България съответно няма правомощие да отпуска персонални пенсии на тази категория лица.

За децата без право на наследствена пенсия от починал родител е предвидено Агенцията за социално подпомагане да отпуска и изплаща нов вид месечна помощ, регламентирана в чл. 8е от ЗСПД, като същата не може да се получава заедно с персонална пенсия на дете по чл. 92 от КСО.

Отпуснатите до 31.12.2018 г. персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт в размерите им, определени към тази дата, по досегашния ред и до изтичане на законоустановените срокове или до отпускане на помощ по чл. 8е от ЗСПД.

Министерският съвет на Република България ще продължи да отпуска персонални пенсии по досега установения ред на следните категории правоимащи лица:

жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и повече лица до навършване на 18- годишната им възраст;
лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди – членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ (за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и техните възходящи и низходящи по права линия).
http://www.nssi.bg/pensions/grantpensions/5357-promenipensii2019