Автор Тема: Новините от НОИ  (Прочетена 7788 пъти)

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #20 -: 08 Юни 2016, 14:43 »
От 31.05.2016 г. е публикувана нова версия 1.5. на самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ за подаване на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО.


OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #21 -: 09 Юни 2016, 07:09 »
Цитат
и техните министри на финансите имат маниакална нужда да сложат ръка върху пенсионните фондовепродължавам да се чудя къде се краде по-трудно - в частния или в държавния сектор - и везните на Темида все още си стоят в пълно равновесие и баланс по темата - еднакво лесно им е да приберат едни милиони, независимо къде са се натрупали

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #22 -: 09 Юни 2016, 08:44 »
продължавам да се чудя къде се краде по-трудно - в частния или в държавния сектор - и везните на Темида все още си стоят в пълно равновесие и баланс по темата - еднакво лесно им е да приберат едни милиони, независимо къде са се натрупали

Права си! Но истината е, че едните без другите не могат....
И ако трябва да се изправят нещата, е ясно от къде трябва да се почне
Кой? .... няма кой 

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #23 -: 09 Юни 2016, 18:19 »
Отказите от втора пенсия са по-малко от 1%, но се ускоряват

http://www.portaltrznormativi.bg/otkazite-ot-vtora-pensiya-sa-po-malko-ot-1procente-no-se-uskoryavat-3931.htm

От таблицата става видно, че близо 37 хил. души са прехвърлили своите пари в солидарния стълб.
Няма таблица;)

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #24 -: 20 Февруари 2017, 17:08 »
http://noi.bg/newsbg/4383-nsprominanaredbi
Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове
На свое заседание, проведено на 15 февруари 2017 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на осем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

С промените се цели привеждане в съответствие на текстове от подзаконовите актове с влезлите в сила от 1 януари 2017 г. изменения и допълнения на кодекса, както и намаляване на административната тежест.
В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж във връзка с отпускането на пенсиите и добавките към тях се конкретизират формите на подаване на заявления и документи по електронен път, като се уточнява, че това може да става с квалифициран електронен подпис или чрез въвеждането на предварително издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК). Във връзка с нарастването на процента, който в пенсионната формула определя тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на размера на пенсиите, свързани с трудова дейност (определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.), в наредбата се дефинират пропорционалните части от процента, приложими за месеците осигурителен стаж. Създадена е и нова разпоредба, в която се посочват стойностите на коефициентите, използвани при определяне размера на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, за които КСО предвижда нарастване от първо число на всяка календарна година.
В областта на изплащането на пенсиите се облекчава процедурата за удостоверяване статута на учащ за лицата, получаващи наследствена пенсия. За учащите в България се предвижда възможност да не представят в НОИ документ от съответното училище, тъй като след сключено споразумение с Министерството на образованието и науката, осигурителният институт може директно да извършва справки в регистрите, водени от министерството. За учащите във учебни заведения в рамките на Европейския съюз и още няколко европейски държави отпада изискването за легализация на документите, удостоверяващи факта и срока на обучението.
С промяна в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица за лицата с прекратено осигуряване след края на 2016 г. срокът за изплащане на обезщетението за безработици се определя единствено от осигурителния им принос след 2001 г. По този начин отпада необходимостта лицата да представят документи, удостоверяващи осигурителен стаж, а за преценка на правото и определяне размера на обезщетението се използват данните от информационната система на НОИ.
С наредбата се дава възможност от 1 юли 2017 г. заявленията за отпускане на обезщетение за безработица да се подават по електронен път, за което е необходимо лицата да имат електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК). Също така в заявлението лицата могат да посочат и начина, по който желаят НОИ да комуникира с тях във връзка с уведомяване за нередности и връчване на разпореждания – на гише в офисите на НОИ, по пощата или по електронен път.
С Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО се въвежда нов образец Приложение № 2а за изплащане на обезщетение за бременност и раждане в размер 50 на сто за майките, които са се върнали на работа в периода между 135-я и 410 ден и не ползват отпуск за бременност и раждане.
Във връзка с измененията и допълненията в Кодекса на труда по отношение на отпуските за майчинството и съответните обезщетения в КСО, са променени всички останали образци за изплащане на парични обезщетения. Новите образци влизат в сила от 1 юни 2017 г.
Предстои проектите за изменение и допълнение на наредбите да бъдат обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество и внесени за приемане от Министерския съвет.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2017
« Отговор #25 -: 08 Март 2017, 15:45 »
http://www.noi.bg/images/bg/legislation/ukazania/Ukazanie_naredba-H-8.pdf


ако го мернеш това, небесна :)

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #26 -: 08 Март 2017, 16:55 »
bonou2, за нетното ли?
Ако е за него - аз засилих една д1 за 01. без нетно.
Щото после реших да си обновя програмата. Чакам ако/ да ми я върнат ...
Отделно, че бяха заложили нетно - ограничено до МАКС 2600. Сега и това са коригирали - колкото е. НОИ сами си ограничавали.
Всяка година се чудят какво да променят :(

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #27 -: 09 Март 2017, 15:31 »
за нетното, и за данъка ако имаш обезщетение чл.224 , да не го намаляш от нетното.
иначе гледам, че моята програма си ограничава до 2600 и си минават ест.д1.
твоята д1 - би трябвало да е минала- или?

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #28 -: 09 Март 2017, 15:58 »
Да, данъка при чл. 224 - мерси!

Да, моята д1 за 01.2017 мина с нетно 0 в т. 34.

Четох по диагонал  - но останах с впечатлението да се ограничава до 2600 ?!

Не разбрах в писмото на НОИ защо препращат към чл. 6, ал. 15 КСО ...
"(15) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Справката по ал. 9 в годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица се утвърждава от министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт."

Да не би да не е коригиран номера?
"(16) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., предишна ал. 15 - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време."


bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #29 -: 09 Март 2017, 16:13 »
Защото за сумираното може да е над макс.од -2600 в някакъв месец - стига за периода - да не е.

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #30 -: 09 Март 2017, 16:27 »
Да, за сумираното. Отговаря ал. 16 в момента. Както и да е.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #31 -: 09 Март 2017, 16:45 »
ноЙ е малко в машина на времето, щото това трябваше още миналата година да го цъкнат.
Затова и изрещението започва:
"От 1 януари 2016...."

луда работа, луда...днес цял ден се хиля на тъпотиите, поне не ме ядосват ;)))

Флора

 • потребител
Re: КСО 2018
« Отговор #32 -: 15 Декември 2017, 10:53 »
По промените в КСО.
Какво се случва с отпадането на текстовете ...
"Държавата участва в осигуряването чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 4."
Изпуснала съм идеята.

За СОЛ промяна - лично внасят осигуровките си??? Няма да може през фирмите?

чл. 7 (4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г. изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Осигурителните вноски по чл. 6, ал. 8 за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.


чл. 6 (8) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.


чл. 4 (3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст с РКС № 5 от 2000 г. - ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #33 -: 15 Декември 2017, 12:50 »
тя системата на НАП не може да отчете разликата
Когато внасяш по ЕГН - отива по ЕГН без значение от чия сметка - на фирмата, чужда или по грешка

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2016
« Отговор #34 -: 15 Декември 2017, 14:40 »
Сега в семинара на НАП говорят за промените в КСО.
Ще видя какво ще каже.