Автор Тема: Да прегледаме печата  (Прочетена 12353 пъти)

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #20 -: 09 Септември 2016, 12:59 »
Abby :) Най-добре нищо да няма;) И да признават за разход - касови бележки :)

и мен не ме кефи и ако може даже изобщо данъци да няма, обаче явно вече не става да си мислим, че нещо го няма, щом някой си е затворил очите
а щом напастите са скочили да ги търсят тия данъци, по-малкото зло ми се вижда да се приеме режим с възможно най-малко ангажименти и бумащина

HashFlare

Флора

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #21 -: 09 Септември 2016, 13:58 »
Така си е.
Но като че ли по-добрият вариант си остава по-ясна данъчна основа с диференцирани и по-високи данъчни ставки, а не размита и разтеглена до + безкрай с плосък данък 10 % ...

Флора

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #22 -: 03 Октомври 2016, 12:25 »
Ох, като  идеята за "Данъчното облекчение ще е 1% от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв. Условието е поне 80% от доходите им (които също трябва са получени само по банков път) да са използвани за разходи, платени по банков път."

Наследници отговорни за данъци на покойници? - http://banks.dir.bg/2016/10/01/news24071802.html

Откъде им ражда главата такива недомислици. Иначе внасят проект за фалит на живо физ.лице.

Подаване на декларации само онлайн. Плащания в брой до 5 хил.лв. и още и още http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2016/09/18/2829094_kakvi_sa_danuchnite_promeni_za_2017_g/

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #23 -: 03 Октомври 2016, 12:36 »
Обаче са се сетили и за обратния вариант на "данък уикенд", т.е за използване на лични активи в дейността на фирмата
Да видим дали ще мине и кога точно ще се ползва, че ако е като корекцията по чл.79 ал.8, за имотите тия 20 я запомниш, а не, че си издал протокол преди 15 години ...

Флора

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #24 -: 03 Октомври 2016, 16:22 »
Ели, да, да не ни накарат да завеждаме като ЕТ в патримониума на предприятието :)


"Съдилищата, прокуратурата, следователите, ДАНС, МВР, НАП, комисията за отнемане на незаконното имущество, инспекторатът на съдебния съвет и съдебните изпълнители ще имат достъп до регистъра на банковите сметки и сейфове, който ще заработи в Българската народна банка (БНБ) от 1 януари, се разбира от съобщение на пресцентъра на БНБ. Днес управителният й съвет е приел наредбата за функциониране на новия регистър."

Флора

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #25 -: 30 Ноември 2016, 09:20 »
Ох, от Закона за независимия финансов одит

"§ 14. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 38 се създава ал. 11:
„(11) В срок до 31 юли на текущата година Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в срока по ал. 1 и 2. Списъкът трябва да съдържа наименованието на предприятието и код по БУЛСТАТ. В срок до 30 септември на текущата година Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения по ал. 1 – 10.“

Разписаха го в закон, ей.

За АД и др. без дейност - НАП първо би трябвало да хвърли око на ГДД, преди да се юрне да "предприема необходимите мерки".

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #26 -: 30 Ноември 2016, 13:21 »
голям праз!
докато ТР публикуват подадените отчети със закъснение от половин - една година, хич не ми дреме

Флора

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #27 -: 30 Ноември 2016, 13:51 »
Точно.
Затова - Политиката е - пускаш нещо, каквото и да съдържа то ;)

Флора

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #28 -: 06 Декември 2016, 10:46 »
Някой ще напомни ли като наближи ;)

Уважаеми колеги,
АПИС има удоволствието да Ви покани на предстоящия национален семинар на тема:
"Годишен финансов отчет за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството и променените счетоводни стандарти",
който се организира от Съюза на счетоводителите в България, Съюза на юристите в България и фирма АПИС Европа АД.
Форумът ще се проведе на  на 16.12.2016 г. от 12.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.
 
Лектор:
- Доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор

Семинара можете да проследите и по Интернет в реално време на сайта  http://tv.apis.bg

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #29 -: 06 Декември 2016, 12:19 »
Обикновено напомням в деня на семинара ;-)
Другият начин е в календара на Google  да се заложи час и дата - така се получава напомнящ мейл в gmail


Флора

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #30 -: 06 Декември 2016, 13:11 »
:) Ей сега си лепвам една Жълта бележка;)

небесна

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #31 -: 07 Декември 2016, 10:27 »

За АД и др. без дейност - НАП първо би трябвало да хвърли око на ГДД, преди да се юрне да "предприема необходимите мерки".

какво имаш предвид с това? :) липсата на дейност не освобождава от задължението да се публикува, а АД-тата без дейност по милост ги освободиха само от одит, докато тези, които са микро-предприятия - не...

а какво е определението в Зсч за "неизвършване на дейност", някой може ли да ми посочи текста, че не го откривам...

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #32 -: 07 Декември 2016, 10:36 »
а какво е определението в Зсч за "неизвършване на дейност", някой може ли да ми посочи текста, че не го откривам...

изчакай малко, от догодина ще го откриеш :)

п.п. то било излязло вчера - ЗИДЗАДС, §58

Флора

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #33 -: 07 Декември 2016, 10:49 »
небесна :))))
От радост съм "се объркала", че няма и да публикуват, а дано, ама надали ще се лишат от бонусите си за несвършена работа (не са осъществявали дейност) ....... :(

Abby, 10х за параграфа! Излиза, че може да си имал разходи - от типа плащане на Агенцията. И си предприятие без дейност ...

Цитат
„30. За целите на чл. 17, ал. 2 и чл. 37, ал. 2 „Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“ са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.“

Флора

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #34 -: 07 Декември 2016, 12:48 »
Ма те куп "интересни" (разбирай безумни) параграфи са нашльокали .....

11. В чл. 49, ал. 4 се създава т. 8:
„8. писмена декларация, че към момента на подаването й пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.“

За едни 20 лв.
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=109620

И за безкасовото облекчение, и за декларация на починал ... що си мислех, че няма да мине...


небесна

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #35 -: 08 Декември 2016, 11:38 »
Ма те куп "интересни" (разбирай безумни) параграфи са нашльокали .....

11. В чл. 49, ал. 4 се създава т. 8:
„8. писмена декларация, че към момента на подаването й пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.


хъх, каква е идеята човек да декларира  пред работодателя, чрез който ще си ползва данъчните облекчения, че ще подава лична ГДД?? и това теоритично може да го направи още на 30 ноември, а после в края на декември да се окаже, че пък има за какво да подава и лична ГДД

небесна

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #36 -: 08 Декември 2016, 12:50 »
погледнах и аз набързо приетите промени сега, имайте предвид, че ДЗЗД-та, в които има участник регистрирано по ЗДДС лице, също подлежат на регистрация по ЗДДС в 14-дневен срок от договора за създаването им, като за заварени такива ДЗЗД-та има едномесечен срок (януари 2017) да извършат тая регистрация

аз понеже имам такива, ще се наложи регистрация и веднага след това дерегистрация по избор, щото са недействащи... ама се тревожа, че първо трябва да променят ППЗДДС и съответните образци на заявления, а както знаем, това изобщо не става бързо :/

Флора

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #37 -: 08 Декември 2016, 18:53 »
Ще може ли дерегистрация? След като искат да са регнати в случай, че има лице, регнато?

небесна

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #38 -: 09 Декември 2016, 11:29 »

новата регистрация е по чл.132, ал.5, същевременно са сложили и нова ал.3 в чл.108
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лице, регистрирано на основание чл. 132 и 132а, може да подаде заявление за дерегистрация, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна регистрация.

а задължителна е тази по чл.96 (облагаем оборот), така че смятам да може да се дерегистрира при липса на оборот над 50 хил

Флора

 • потребител
Re: Да прегледаме печата през 2016г
« Отговор #39 -: 13 Декември 2016, 15:15 »
Кой беше против УП2 и 3 ;)

КСО чл. 5 СТАРО  (7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Осигурителят е длъжен по искане на осигуреното лице, на негов представител и/или на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, в 14-дневен срок от искането.

КСО чл. 5 НОВО  (7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:
1. осигуреното лице или негов представител - за периоди преди 1 януари 2000 г.;
2. (В сила от 01.01.2018 г.) длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.

Ако някой много много ни се моли - може да не даваме.