Автор Тема: Новините от НАП  (Прочетена 16014 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Новините от НАП
« -: 14 Януари 2016, 06:51 »
НАП проверява 300 души на минимална заплата със скъпо имущество
13 Януари 2016
Национална агенция за приходите проверява 300 души, които в последните години се осигуряват на минималния осигурителен доход, но едновременно с това са купили скъпо имущество като недвижими имоти и автомобили. Сред проверяваните има собственици на къщи в престижни райони и притежатели на луксозни лимузини.

От НАП припомнят, че всеки месец се извършва селекция на рискови физически лица, като анализът обхваща получаваните официални доходи и съпоставката им с данните за недвижимите имоти и превозни средства, които автоматично постъпват в НАП от полицията и общинските власти.

В случаите, в които няма логично обяснение за произхода на средствата за скъпите покупки инспекторите на НАП извършват проверки и ревизии, облагайки недекларирания доход за 5 години назад заедно с лихвите, а в случаите, в които сумата на укритите данъци е значителна, данните се изпращат на прокурор за търсене на наказателна отговорност. За укриване на данъци в особено големи размери Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 8 години.

Вече близо година от НАП ежемесечно търсят по телефона или се срещат лично с работници, чиито заплати са били в размер равен или близък до минималния осигурителен праг за съответната длъжност и са напуснали или са били уволнени. Целта на данъчните е да разберат при какви условия са работили служителите, докато са били наети, били ли са принудени да подпишат договор на по-ниско от реалното възнаграждение, за да се избегне плащане на данъци и осигурителни вноски, както и дали са забелязали при бившия работодател отклонения от данъчно облагане. Често напусналите работници разкриват схеми за укриване на данъци и осигуровки, като тези данни са в основата на  проверки и ревизии със значителни разкрития.

„Луксозните покупки без официални доходи са гарантирано грешен ход. Въпросът е не дали, а кога това ще бъде открито от НАП и ще трябва да се плащат данъци с лихвите за години назад. Разполагаме с надеждна система за оценка на имущество и доходи на гражданите и я използваме постоянно“, коментира по повод на проверките заместник-изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова.

http://www.nap.bg/news?id=2822

HashFlare

radonov

 • потребител
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #1 -: 14 Януари 2016, 08:46 »
Четвъртият абзац е уникален. Дали в НАП има отдел доноси?

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #2 -: 14 Януари 2016, 09:44 »
Четвъртият абзац е уникален.

ти това вЕрваш ли го? аз да го видя с очите си няма да повярвам :))

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #3 -: 15 Януари 2016, 14:35 »
ти това вЕрваш ли го? аз да го видя с очите си няма да повярвам :))


бе чух нещо и аз дето не го повярвах - ама факт било. достоверен ЕМ/Ж/К.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #4 -: 23 Януари 2016, 06:45 »
Променено е искането за издаване на документи
22 Януари 2016
От  4 януари 2016 г. е променено искането за издаване на документи по чл. 87, ал.6 от ДОПК (OKd 51), като е дадена  възможност лицата да декларират пред орган по приходите съгласие, удостоверението да бъде получено от трето лице. За целта е необходим втори подпис на искането за издаване на документи пред орган по приходите в съответната териториална структура на НАП. Съгласието може да се даде само лично от задълженото лице (за физически лица) или представител по закон (за юридическите лица). Упълномощени лица (независимо от вида на пълномощното) не могат да заявяват съгласие за получаване на удостоверението от трето лице.

От 1 януари 2016 г. искането за издаване на удостоверение съгласно чл.87, ал.11 от ДОПК  (Okd 271)  се подава от компетентен орган по Комплексно административно обслужване (КАО), или упълномощено от него лице, в компетентната териториална дирекция на НАП на задълженото лице, за което се иска издаване на удостоверение, на място или по пощата. Искането може да бъде подадено и в свободна писмена форма, но следва да съдържа всички необходими реквизити. Начините на получаване са  лично от лицето, отправило искането, от упълномощено лице, като не е необходима нотариална заверка на пълномощното, по пощата или по електронен път, чрез предоставяне от НАП на сканирано копие на удостоверението. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от получаване на искането, когато е подадено в компетентна териториална структура  НАП или в 14-дневен ако е подадено в друг офис на Агенцията. Когато компетентен орган по КАО заяви получаване на удостоверението по електронен път, органът по приходите, издал удостоверението изпраща на компетентния орган като прикачен файл сканирано копие на удостоверението, посредством електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). При получаването му компетентен орган по КАО следва да потвърди полученото електронното съобщение. Потвърждаването се извършва, чрез изпращане обратно на електронно съобщение със следното съдържание: „Потвърждавам получаването на сканиран документ ……./дата/”.

Направена е промяна и в искането за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 10 от ДОПК, което се подава от възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Промяната касае възможността удостоверението да бъде получено лично от лицето, отправило искането, от упълномощено да получи удостоверението лице (не е необходима нотариална заверка), по пощата или по електронен път, чрез предоставяне на сканирано копие на удостоверението. Когато възложител по ЗОП  заяви получаване на удостоверението по електронен път, органът по приходите, издал удостоверението изпраща на заявителя като прикачен файл сканирано копие на удостоверението, посредством електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). При получаването му заявител по ЗОП следва да потвърди полученото електронното съобщение. Потвърждаването се извършва, чрез изпращане обратно на електронно съобщение със следното съдържание: „Потвърждавам получаването на сканиран документ ……./дата/”. Искането може да бъде подадено и в свободна писмена форма съдържащо необходимите реквизити.
http://nap.bg/news?id=2833

Флора

 • потребител
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #5 -: 26 Януари 2016, 15:25 »
По НАП - ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди Указание.
Това не е ли безумен пример
Например данъчно задължено лице е закупило сграда, етаж от която е включен в активите му, а другият етаж – не. В случай, че невключеният в активите на данъчно задълженото лице етаж се ползва за лични нужди, това ползване е извън приложното поле на системата на данъка върху добавената стойност, не се третира като доставка и данък върху добавената стойност не следва да се начислява.
Това обичайно са твърде редки случаи, доколкото това е възможно единствено относно активи, които имат обособими и разграничими части, каквито по правило са недвижимите имоти.

Как ли ще изглежда това невключване и в общината ...

Тръгваме да продаваме имота. Дето бил ползван и за (нощувки с лИбовн.) - да начислим частичен ддс при продажбата тогава ...

Какви ЕС  практики мотаят, там и касови бележки признават.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #6 -: 02 Февруари 2016, 07:15 »
Публикувана е обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2016 г. и ръководство на потребителя за ползване на продукта.
http://nap.bg/news?id=2840
Публикувана е обновена версия на програмния продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и ръководство за инсталация.

Рубрика Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6
http://nap.bg/news?id=2841

Флора

 • потребител
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #7 -: 10 Февруари 2016, 15:32 »
Как да се води ДДС :)
http://www.nap.bg/news?id=2848
Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди
10 Февруари 2016

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #8 -: 10 Февруари 2016, 22:38 »
озадачена съм ...

Преди години НАП се хващаха за запетайките по всяка предвидена процедура - кога се издавало КИ, пък кога се анулирало .... и други такива, та и ДК режеха за това. Сега вече няма значение кой как ще коригира - в дневник покупки с минус или в дневник продажби с плюс ...
Ма много ларж са станали ? 

Цитат
Когато данъчно задължено лице до началото на 2016 г. е упражнило данъчен кредит както за стока, която до този момент е ползвало за стопанска дейност и за лични нужди, така и за извършените преки разходи, свързани с използването й, и не е начислявало данък върху добавената стойност за доставката за лични нужди, може, съобразно посочените по-горе възможности, и след 01 януари 2016 г.:

- да направи корекция на упражненото право на данъчен кредит за стока и разходите, свързани с използването й, като приложи съответната пропорция на ползването за стопанската дейност и за личните нужди. Протоколът се включва в дневника за покупките като се посочва в колона 10 “Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 - 5 ЗДДС, вносът, както и данъчна основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит” стойността на данъчната основа и в колона 11 “ДДС с право на пълен данъчен кредит” размера на данъка върху добавената стойност за частта съответстваща на ползването за лични нужди с отрицателен знак, съответно в клетка 31 и в клетка 41 от справка-декларацията за ДДС, или

Флора

 • потребител
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #9 -: 23 Февруари 2016, 17:31 »
Цъкнах в онлайна на Искане за издаване на документ.

Но - няма новият текст от хартията:

"Изразявам своето изрично писмено съгласие …………………….…………………………., с ЕГН……….……….…..., да получи заявения от мен в настоящото искане документ."

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #10 -: 23 Февруари 2016, 18:25 »
Цитат
Упълномощени лица (независимо от вида на пълномощното) не могат да заявяват съгласие за получаване на удостоверението от трето лице

това го пише в новините по тази услуга
да не би от тук да е проблема ?

Флора

 • потребител
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #11 -: 23 Февруари 2016, 18:37 »
Ели, тъкмо реших, че е заради това. Бях влязла като упълномощен.
Но не, дори с подписи на Титуляр е същата бланка...

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #12 -: 23 Февруари 2016, 19:52 »
Ами това е НАП ....
Гледам, че ръчкат пак по справките .. Мине не мине време и хоп нещо се променило ...
По някое време ще го оправят, но нерви да имаш

Флора

 • потребител
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #13 -: 23 Февруари 2016, 20:04 »
Да, това си помислих - ще я коригират. Само отпреди месец е промяната.
Засега не ми трябва;) Случайно се пъхнах вътре. Де и на нас да ни отпускаха повечко време...
Мерси, Ели!

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #14 -: 08 Март 2016, 07:21 »
Здравноосигурителният статус се формира по нови правила
07 Март 2016
За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се лица и без платени здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, в края на 2015 г. бяха приети допълнения в Закона за здравното осигуряване. Тези допълнения изрично регламентират начина за формиране на здравноосигурителния статус на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса. Съгласно новата разпоредба на чл. 39, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване:„Здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права на лицата по чл. 33, се формира въз основа на данните за здравно осигуряване от заявления и декларации по този закон, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства, предоставени от лицата, и внесените или дължимите здравноосигурителни вноски“.

Това означава, че всякакви други декларации, документи и уведомления, подадени на основание на друг нормативен акт (например Кодекс на труда), вече няма да оказват влияние при определяне на здравноосигурителния статус на лицата. Така например, информацията от регистъра на уведомленията за сключени и прекратени трудови договори вече няма да служи като основание за определяне на даден месец като месец с или без данни за здравно осигуряване.

Промяна има и в начина, по който се определя здравноосигурителният статус за работещите без трудови правоотношения. Тоест, това са лицата, за които има подадена осигурителна декларация образец 1 с вид осигурен 14 - за работещи без трудови правоотношения. Според новите правила, когато дадено лице за конкретен месец получава единствено възнаграждение по без трудово правоотношение, месецът ще се отчита като месец със здравно осигуряване само, ако е изпълнено условието сумата от осигурителния доход (от всички осигурителни декларации образец 1 за съответния период, подадени с вид осигурен 14) да е по-голяма или равна на минималната работна заплата или 420 лв. на месец за 2016 г.

От НАП предупреждават, че при прилагането на новите правила за формиране на здравноосигурителния статус има опасност от април  някои граждани, които до този момент са ползвали права на здравноосигурени, без да са подадени съответните осигурителни декларации и да са платени вноски за тях, да се окажат с прекъснати здравноосигурителни права. От приходната агенция съветват своите клиенти да проверяват своя здравноосигурителен статус редовно и да внасят дължимите здравни вноски, за да могат да се възползват от безплатна медицинска помощ.

Повече информация, както и при възникнали въпроси относно промените в здравноосигурителното законодателство, клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор за стационарни телефони и според тарифните планове за абонати на мобилни телефони, на интернет страницата на агенцията или в офисите на приходната администрация.
http://nap.bg/news?id=2869

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #15 -: 08 Март 2016, 07:53 »
Нищо конкретно не разбрах от това писание на НАП. В прегледа на печата (май докато четоха "Стандарт") в един от сутрешните блокове споменаха, че правилата влизат в сила от началото на април. Беше ми важно това уточнение, щото аз още вчера се залетях да видя какво става със СОЛовете, на които е подадена Д1, но "данък здраве" (ужас! - как го измислиха това словосъчетание) не е плащан от години - все още си стоят като лица с непрекъснато ЗОС

небесна

 • потребител
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #16 -: 08 Март 2016, 12:27 »
ами време беше, да му се не види! аз лично познавам няколко човека с перфектен здравен статус, заради неотразени уведомления за прекратяване на трудовия договор, както и СОЛ-ове с изрядно подадени (от мен) Д1 и нула стотинка внесено, и тотално не ми е кеф, че имат същите права както останалите, които се набутваме всеки месец

Флора

 • потребител
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #17 -: 09 Март 2016, 15:57 »
небесна, +1
От бързото ми четене - достатъчно ще е да е подадена декл.1  - за ТД, нали? Ако има известно забавяне в плащането няма да ощетяват лицата?

Флора

 • потребител
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #18 -: 12 Април 2016, 20:17 »
Аз, че спА, спА.
Покрай декл. чл. 55 видях, че имало чисто нов член 44а ЗДДФЛ за Вече авансово облагане на Други доходи.
И покрай една нюню лихвичка от ИП в ГДД.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Паричните доходи по чл. 35 се облагат авансово с данък, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице. Размерът на данъка се изчислява, като облагаемият доход по чл. 35 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(2) Данъкът по ал. 1 се определя и удържа от платеца на дохода при изплащането му.
(3) Когато получател на дохода по чл. 35 е лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, данък по ал. 1 се дължи, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. В тези случаи лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.
(4) Данъкът по ал. 1 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 и 66.

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: Новините от НАП - 2016
« Отговор #19 -: 13 Април 2016, 06:52 »
Ако това означава и доходи от участие в тв игри, мога да потвърдя, че вече се спазва от една игра. Мои познати играха тези дни и спечелиха 6 хил.лв. Казали им, че през юли ще преведат по сметката на единият член от отбора нетната сума от 5400 лв. И явно трябва да си туря бележка на монитора или кой знае къде, че чакам да изпълнят и задълженията по алинея 7 на чл. 45:

Цитат
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на доходи от други източници по чл. 35, издава за изплатените доходи и удържания данък (това е новото в тази редакция) служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода.

Гледам, че я има като образец в сайта на НАП (от 22.12.2015). Дано като са научили за авансовото облагане, са научили и за новия образец.