Автор Тема: ГДД - 2015 - ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ  (Прочетена 2544 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г (образец 2001). за доходите на физическите лица     
zip

Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения
Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ
Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност
Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго
Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество
Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници
Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък
Приложение 8 (образец 2081) - Притежавани акции, дялови участия ...
Приложение 9 (образец 2091) - Прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане
Приложение 10 (образец 2010) - Ползване на данъчни облекчения
Приложение 11 (2020) - Предоставени/получени парични заеми
Приложение 12 (образец 2030) - Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лицаЕли

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)