Автор Тема: НАП - Продажба на ЕТ по чл.15 от ТЗ  (Прочетена 683 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
НАП - Продажба на ЕТ по чл.15 от ТЗ
« -: 19 Ноември 2015, 09:02 »
.......
Предприятие на едноличен търговец предстои да бъде продадено на еднолично дружество с ограничена отговорност. Двете предприятия имат един и същ собственик. Предвижда се с продажбата по чл. 15 от Търговския закон да се извърши с прекратяване на регистрацията като едноличен търговец. Предприятието на ЕТ притежава недвижим имот – земеделска земя, чиято балансова стойност е значително по-ниска от пазарната цена /по преценка на физическото лице/ на недвижимия имот.
Във връзка с така изложената фактическа обстановка при евентуална продажба на предприятието на ЕТ на дружеството са поставени следните въпроси:
1. Ако продажбата се осъществи при цена равна на собствения капитал на предприятието какви ще бъдат данъчните последици за физическото лице по ЗДДФЛ?
2. При същите условия какви ще бъдат данъчните последици за дружеството приобретател, т.е. ще дължи ли дружеството данъци при така осъществената продажба, какви данъци и върху каква данъчна основа?
3. Продажбата попада ли в обхвата на чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО като сделка между свързани лица или като отклонение от данъчно облагане?
4. Как трябва да се определят данъчните задължения при евентуална продажба на предприятието при цена, равна на собствения капитал на предприятието на едноличния търговец, за да се избегне приложението на чл. 15 или чл. 16 от ЗКПО при подавача и при купувача?
............