Автор Тема: НАП - Регистрация по ЗДДС на ЧЮЛ оператор в Свободна зона  (Прочетена 585 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Постъпило е писмено запитване с вх. № 92-00-9/ 18.05.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………...  В него е изложена  следната фактическа обстановка:
„…………“ АД е дружество, извършващо дейности основно под митнически режим „свободна зона“, работещо предимно с чуждестранни юридически лица.
Поставен е следният въпрос:
За фирми, юридически лица, регистрирани по ДДС в страни членки на Европейския съюз, които имат сключени Договор за наем на офис или склад със „Свободна зона-Пловдив“ АД и са регистрирани като оператори на територията на зоната, съгласно Закона за митниците какви са необходимите документи и реда, по който същите да бъдат регистрирани по ЗДДС в ТД на НАП-…….