Автор Тема: ЗБДОО 2015 - Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.  (Прочетена 3817 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Цитат
Чл. 8.(1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.:
1.минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласноприложение № 1;
2.минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица:
а)до 5400 лв. – 420 лв.;
б)от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в)от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г)над 7500 лв. – 550 лв.;
3.минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 300 лв.;
4.максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв.
(2)Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв.
(3)За лицата извън посочените вчл. 4, ал. 3, т. 1,2и4отКодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът поал. 1, т. 2, буква „а“.
Чл. 9.Определя се следният минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст почл. 68, ал. 1отКодекса за социално осигуряванеза 2015 г.:
1.от 1 януари до 30 юни – 154,50 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 157,44 лв.
Чл. 10.Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2015 г. – 7,20 лв.
Чл. 11.Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете почл. 53, ал. 1и2отКодекса за социално осигуряванеза 2015 г. – 340 лв.
Чл. 12.Определя се размер на еднократната помощ почл. 13готКодекса за социално осигуряванепри смърт на осигурено лице за 2015 г. – 540 лв.