Автор Тема: НАП - Презгранично преобразуване - ЗКПО, ЗДДС  (Прочетена 753 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Изх. № 26-А-276
Дата:  01.09.2014 год.
               ЗКПО, чл. 135, т. 1;
               ЗКПО, чл. 136, т. 3;
               ЗКПО, чл. 149, ал. 4 – 7;
               ЗДДС, чл. 100, ал. 1;
               ЗДДС, чл. 107, т. 4, буква „а“;
               ЗДДС, чл. 111, ал. 2, т. 3;
               ЗДДС, чл. 132.
                       
        Относно:  данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вливане на местно юридическо лице в място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в страната, както и въпроси, свързани с прилагане на СИДДО между България и Ирландия