Автор Тема: Указания за подаване на Д1 и Д6 при граждански договор  (Прочетена 8638 пъти)

Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
Указание 5-23-22-1076/09.09.2009
Д1 и Д6 при изплатено възнаграждение за повече от един месец

Указание 20-25-264
Срокове за подаване на Д1 и Д6.
Възникване на дължимостта на осигурителните вноски.


Abby

  • потребител
  • Don't drink and fly ;)
94-00-197/12.10.2011 г. ОУИ Пловдив
Цитат
Предвид изложеното за лице, работещо без трудово правоотношение, което не осигурявате, тъй като на друго основание за него са внесени осигурителни вноски върху максималния месечен осигурителен доход, декларация образец № 1 следва да подавате с попълнен код 14 в т.12 „Вид осигурен” и с посочени отработени дни в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”.

23-29-28/12.03.2012 ОУИ София
Цитат
По аргумент на противното от нормите на чл.4 от НЕВДПОВ във връзка с чл.4, ал.3, т.5 от КСО осигурителите (възложителите) не подават декларация образец № 1 за изпълнителите по граждански договори, в случаите когато последните са получили възнаграждения по-малки от месечния размер на минималната работна заплата (след намаляването им с разходите за дейността) и не са осигурени на друго основание през съответния месец.

Относно изпълнителите по граждански договори, които са осигурени върху максималния  месечен размер на осигурителния доход на друго основание, следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на  чл.3, ал.7 от Наредба № Н-8/29.12.2005г., за лицата, които са осигурени на повече от едно основание по  чл.4 от  КСО се подава декларация обр. № 1, включително и в случаите, в които осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход на едно от основанията.