Автор Тема: ЗАЯВЛЕНИЕ по реда на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ДОПК от 04.03.2014  (Прочетена 2377 пъти)

Ели

  • Global Moderator
  • потребител
  • *****
  • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Със Заповед № ЗЦУ-273/04.03.2014 г.    на изпълнителния директор на НАП е определен реда и начина на заявяване на вида на публичните задължения, които се погасяват по реда на ДОПК чрез подаване на заявление по образец в съответната компетентна териториална дирекция на НАП.


ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ВИДА  НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО ДА БЪДАТ ПОГАСЯВАНИ
по  реда на § 4, ал. 2 от ПЗР на ЗИД  на  ДОПК (ДВ, бр. 18 от 04.03.2014 г.)