Автор Тема: НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ на НАП от 01.03.2014г  (Прочетена 3111 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
От 1 март 2014 г. влизат в сила следните изменения в банковите сметки и кодовете за вид плащане:

Закриват се всички съществуващи банкови сметки за администрирани от НАП приходи за ЦБ, НОИ и НЗОК и приложимият за тях код за вид плащане. 

Всички плащания за данъци и други плащания към централния бюджет се превеждат от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 11 00 00 .

Всички плащания за социално–осигурителните фондове към НОИ се превеждат от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 55 11 11.

Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се извършват от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11.

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните банкови сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 58 11 11.

При превод към банковите сметки за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО на ТД на НАП не е необходимо в платежното нареждане да се попълват следните реквизити:
 "Номер на документа, по който се плаща";
 "Дата (ддммгггг) на документа";
 "Период, за който се плаща".

...

Самоосигуряващите се лица, в това число едноличните търговци, земеделските производители, тютюнопроизводителите, лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентните дирекции и офиси на НАП на самоосигуряващото се лице - поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето. /съгласно чл.2 от  Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани на работа в чужбина и морските лица, (изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010 г. в сила от 01.01.2010 г.)/

Заповед № ЗМФ-195/05.03.2014 г. на основание чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Образци на преводни нареждани (от 1 март 2014 г.)
« Отговор #1 -: 28 Февруари 2014, 19:42 »
Образци на преводни нареждани (от 1 март 2014 г.)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Образци на пощенски записи от 01.03.2014
« Отговор #2 -: 28 Февруари 2014, 19:45 »
Образци на пощенски записи от 01.03.2014