Автор Тема: Новините от НОИ - 2014  (Прочетена 8317 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Новините от НОИ - 2014
« -: 17 Януари 2014, 07:55 »
http://www.nssi.bg/newsbg/2635-nadzorensyvet

Цитат
В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са утвърдени следните по-важни изменения:
Създава се възможност за подаване по електронен път на заявления за отпускане на пенсии и добавки към тях, както и на заявления за преизчисляване на пенсия за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит след пенсионирането;
Въвежда се разпоредба, която изрично регламентира, че лицата, завършили висше образование и провеждащи следдипломен стаж не се считат за учащи, респ. нямат право на наследствена пенсия.
Еднозначно се регламентират сроковете, в които се изплащат наследствените пенсии на учащите в зависимост от информацията, съдържаща се в съответните документи, издавани от учебните заведения.
Нормативно се урежда правото на наследниците, посочени в чл. 80, ал. 2 КСО, да заплатят периода на висше или полувисше образование на наследодателя си;
Променят се текстовете, уреждащи взаимоотношенията с банките във връзка с въведените нови правила за превеждане на сумите за пенсии.

С промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се регламентира редът за изплащане на парични обезщетения на осиновителите за осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето. Изменението е във връзка с въведения от 1 януари 2014 г. нов вид отпуск. Също така се регламентира и редът за изплащане на неполучените парични обезщетения при смърт на осигуреното лице от наследниците или законните му представители.

С цел намаляване на административната тежест за гражданите и администрацията в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица са предложени следните промени:
От 1 април 2014 г. отпада задължението при подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица лицата да представят документ за регистрация като безработен в Агенцията по заетостта. Необходимата информация ще се получава чрез ежедневен електронен обмен на информация между НОИ и Агенцията по заетостта за статуса на безработните лица;
Регламентира се възможността декларацията за промяна на обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица да се подава по електронен път чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя;
Отпада задължението при подаване на декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица да се представят и съответните доказателства за декларираните факти и обстоятелства.

Предстои проектите за изменение и допълнение на наредбите да бъдат внесени за приемане от Министерския съвет.


небесна

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #1 -: 26 Юни 2014, 12:04 »
http://www.dnevnik.bg/biznes/2014/06/26/2331435_ot_dogodina_bolnichnite_shte_se_predstaviat_v_noi_samo/

дали това значи, че ще подаваме и Приложение 15 по електронен път (дано!) въз основа на "извинителната бележка"?

gera_r

 • потребител
 • Животът не е фабрика за мечти.
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #2 -: 26 Юни 2014, 13:59 »
Докато не го видя - не вярвам!

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #3 -: 30 Юни 2014, 10:25 »
една малко закъсняла новина, но е важна за болничните ...

Съобщение на НОИ  
Вторник, 24 Юни 2014 15:05 |  | Посещения: 3436

Във връзка с решение на Управителния съвет на Българска народна банка за поставяне под специален надзор на „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД съгласно Закона за кредитните институции, Националният осигурителен институт (НОИ) информира лицата, които получават пенсиите си в тези банки, че могат да заявят желанието си същите да се изплащат чрез друга банка или чрез пощенска станция.

Пенсионерите, които желаят по-рано от 21 юли да имат достъп до средствата си от пенсията за м. юли, в срок до 2 юли могат да подадат заявление до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията им, за промяна на банката заедно с копие от документ на банката с номера на новата банкова сметка на титуляра.
Лицата, които искат да получават пенсията си чрез пощенска станция следва да подадат в съответното териториално поделение на НОИ заявление за изплащане на пенсията, като представят лична карта или удостоверение за регистрация по настоящ адрес.
По отношение на лицата, получаващи краткосрочни обезщетения за майчинство, болест и безработица в двете банки, НОИ ще прилага облекчена процедура. Те могат директно в съответното териториално поделение на НОИ да подадат декларация за промяна на банкова сметка, придружена с копие на документ, издаден от съответната банка.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #4 -: 14 Октомври 2014, 14:43 »
Цитат
НОИ стартира първия етап от преминаването към електронен обмен на данни за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност

От 1 януари 2015 г. стартира първият етап от електронизирането на процеса по изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност и за бременност и раждане.

От началото на следващата година органите на медицинската експертиза – лекари и ЛКК ще представят данните от болничните листове и решенията по обжалването им по електронен път в Електронен регистър на болничните листове, поддържан от НОИ.

За обезпечаване дейността по създаването на Електронния регистър беше разработена и приета нова наредба на Министерски съвет и са направени изменения в действащи нормативни актове, с които се регламентира задължението на органите на медицинската експертиза от 1 януари 2015 г. да представят по електронен път данните от издадените от тях болнични листове в НОИ. Това ще се извършва чрез разработен и предоставен от НОИ безплатен софтуер или чрез специализирания софтуер, ползван от лекарите, съобразен с утвърдените и публикувани изисквания на НОИ.

След окончателното внедряване на Електронния регистър на болничните листове лечебните заведения няма да получават и отчитат в НОИ бланки на болнични листове. Електронното им издаване ще се извършва с предварително получени от НОИ (вкл. по електронен път) уникални номера на болнични листове. От 1 декември 2014 г. те ще се получават от лечебните заведения, за което не се изисква пререгистрация, ако вече са регистрирани в НОИ. Самото подаване на данните в регистъра ще се осъществява чрез електронни услуги на НОИ. За да имат право на достъп до тях, лекарите и лечебните заведения ще могат да регистрират сертификатите си за квалифицирани електронни подписи (КЕП) от 1 декември 2014 г.

До 30 юни 2015 г. се предвижда преходен период за лекарите и лечебните заведения, които нямат техническа свързаност и готовност за електронното издаване и представяне на данните в регистъра. Те ще могат да представят в НОИ втория екземпляр на издадени само на хартия болнични листове или на електронен носител на издадени, но неизпратени по електронен път болнични листове.

До края на 2015 г. трябва да завърши и вторият етап от електронизирането на процеса - разработване и внедряване на информационна система, чрез която работодателите да могат да подават данните и документите по електронен път.

С внедряването на информационните системи (при лекари, работодатели и НОИ) процесът по изплащане на обезщетенията ще бъде опростен, а срокът за изплащането им – значително съкратен.
http://www.nssi.bg/newsbg/3286-elbolnichenpurvietap


до края на 2015г !!!  отново някаква химера

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #5 -: 14 Октомври 2014, 15:04 »
Грешка ;)

небесна

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #6 -: 15 Октомври 2014, 11:05 »
май аз нещо не съм схванала новината от беглия прочит по темата из медиите преди... бях останала с впечатлението, че от 2015 работодателите нищо не носят в НОИ, свързано с болничните? е, освен подаването на нужната информация с Д1
служителят си носи хартиения болничен при работодателя, само за да оправдае отсъствието си, и съответно да се начислят дните от работодател - какво излиза сега? че веднъж НОИ ще получава електронна информация от лекарите, и втори път ще събира от нас пак болничните листове ли?

от друга страна, информацията за банковата сметка все някак трябва да придружава болничния, така че май си остава наистина същата бумащина?


Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #7 -: 15 Октомври 2014, 15:48 »
приложение 15 ще си остане, доколкото схващам - борбата е и то да се подава електронно
и банковата сметка, ест.

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #8 -: 03 Декември 2014, 11:40 »
 Програмни продукти за обхващане на данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО
Публикувана е допълнена Спецификация на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в сила от 01.01.2015 г.

Отразени са изисквания за изготвяне на файловете във връзка с измененията и допълненията на НИИПОПДОО, приети с ПМС № 338 на МС от 24.10.2014 г. (Обн., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.).
http://www.noi.bg/eservicesbg/software/49-benefitsуф - сорри
мислех версия са пуснали

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #9 -: 08 Декември 2014, 12:01 »
Публикувани са нови образци на документи
08 Декември 2014

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ (образец на документ)
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ
Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения.

http://nap.bg/news?id=1913

jasta13

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #10 -: 08 Декември 2014, 12:22 »
Абе тези не са ли се разбързали малко, с разните му образци?
Залагам, че ще има поне 2 промени, в идущите месеци :)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #11 -: 08 Декември 2014, 12:26 »
дори нямам време да видя какви са промените
само в Д 55 видях, че има някакво приложение според новите неща

небесна

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #12 -: 08 Декември 2014, 12:36 »
обзалагам се, че ще връщат хората с личните си декларации, ако прилагат бележки от "старите" образци, които сме издавали до 7 декември - гледам, че са въвели разни кодове за видовете доходи, които сигурно са вкарани и в справката по чл.73, а доколкото помня предложените образци на лични годишни декларации също бяха "кодирани" по тоя начин... яко работа ще се отвори, ако трябва да преиздаваме :/

jasta13

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #13 -: 08 Декември 2014, 12:55 »
Кодирани, пък брутни суми без НПР, в СИС-а пише че не се удържа данък за 4- то тримесечие, а пък доколкото чух, са приели промяна, поне на първо четене, да не се удържа този данък, през 4- то трим., ако получателя на дохода го пожелае.
Убедена съм, че ще ги донатамъняват :)))

Флора

 • потребител
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #14 -: 08 Декември 2014, 15:33 »
Статистиката вече ряпа да яде пред тези подробни служебни бележки ...
направо да вмъкнем и ЕГН-та, и сървърът на НАП да генерира годишните декларации на лицата ....
За какво са сложили % прослужено време, нали решиха да не връщат пари на хората с до 340 лв. доход.
След дъжд качулка, цяла година, да прекласифицираш всеки доход по техните си кодове нови.
И много лица вече имат от старите беЛяжки с по тримесечия...
Обичам да Мразя, направо ми стана професия :(

.:ТТД вади ряпа

 • Гост
Re: Новините от НОИ - 2014
« Отговор #15 -: 08 Декември 2014, 15:41 »
A-a-a недей така, ако ги нямаше такива благи институции като НАП, НОИ и статистика, всички нас вкупом щяха да уволнят и да изпомрем от глад. А така се назначават нови хора, съзават се работни места. Искаме още, измисляйте моля ви, още измисляйте и ние идеи ще дадем. Ще почерпим нещо, ако трябва, само не спирайте в никакъв случай да бълвате свинщини, за да има, от какво да живеем. Ако всичко беше просто и нас нямаше да ни има, щяхме да метем улиците.