Автор Тема: Новините от НАП 2014  (Прочетена 56787 пъти)

Флора

 • потребител
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #20 -: 30 Януари 2014, 10:41 »
Да, написал си скрито.
Пък не си декларирал (отново?!?!) и платил данък 5% ...


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #21 -: 30 Януари 2014, 17:17 »
Публикувана е обновена версия на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

http://www.nap.bg/news?id=1785

Флора

 • потребител
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #22 -: 31 Януари 2014, 13:31 »
Нещо май съм пропуснала - поредни срокове и декларации
Мразя интернационалността!
ЗДДФЛ

Задължение за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен
Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.
(2) Пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване предоставят на Националната агенция за приходите информация за пенсиите, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(3) Застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(4) В справката по чл. 73, ал. 1 не се включват доходите, изплатени на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, за които се предоставя информация по реда на ал. 1 - 3.
(5) Работодателите предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, по ред, начин и във формат, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(6) При преобразуване или прехвърляне на предприятие информацията по ал. 1 - 5 се изготвя и предоставя от правоприемника. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност информацията по ал. 1 - 5 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(7) Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията по ал. 1 се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава - членка на Европейския съюз.

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #23 -: 31 Януари 2014, 15:02 »
да бе, това е във втората промяна на ДОПК за рисковите стоки
доколкото схващам, обаче, ще се прилага за доходи от 01.01.2014 г., а не намирам и нов формуляр на декларацията по 55 ЗДДФЛ и 201 ЗКПО за четвърто тримесечие

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #24 -: 31 Януари 2014, 20:45 »
От 1 февруари има промени при подаване на ДДС документите и декларациите образец № 1 и образец № 6
31 Януари 2014

От утре (1 февруари 2014 г.) за подаване на справките-декларации и дневниците по ДДС се използва нов формат на файловете, а двете осигурителни декларации – образец № 1 и образец № 6, трябва да се подават едновременно, напомнят от НАП. Това се налага заради промените в данъчно-осигурителното законодателство, които влязоха в сила от началото на 2014 г.

На интернет страницата на Агенцията са качени двата софтуера - за генериране на новите ДДС документи, както и обновената версия на програмен продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 с добавена възможност за генериране на декларации за 2014 година. Разработчиците на счетоводен и ДДС софтуер са информирани за промените още през декември на миналата година.

Форматът и структурата на файловете на отчетните регистри и справките-декларации по ЗДДС се промени заради въвеждането на специалния режим за касова отчетност на ДДС и режима за обратно начисляване на данъка от зърнопроизводителите. Измененият файлов формат е валиден при подаване на ДДС документи за периоди, както от януари 2014 г., така и за предишни периоди, подавани след 1 февруари 2014 г.

Изискването за едновременно подаване на осигурителните декларации образец № 1 и образец № 6 се отнася  за декларациите, които ще се подават за периоди от 01. 01. 2014 г.

Повече информация за промените, както и помощ при попълване на декларациите, може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор. Заради промените Информационният център на НАП ще работи извънредно в събота и неделя (1 и 2 февруари) от 10,00 ч. до 15,00 ч.

http://portal.nap.bg/news?id=1788

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #25 -: 03 Февруари 2014, 13:31 »
Обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6
03 Февруари 2014

Публикувана е обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6, с добавена е възможност за генериране на декларации образец 1 за 2014 година.

Рубрика Програмни продукти

Цитат
Новото във версия 6.03 е:
1. Добавена е възможност да се въвежда един символ при инициалите и за ЕГН.
2. Добавени са видове осигурен в изчислението при справката.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #26 -: 06 Февруари 2014, 12:56 »
Министерство на финансите и НАП ще предложат промени след решението на КС
06 Февруари 2014

Граждани и фирми ще могат да избират кое задължение плащат

Министерство на финансите и НАП ще предложат до дни промени в данъчно-осигурителната сметка в съответствие с решението на Конституционния съд, обявено вчера. Експертите на двете ведомства са подготвили няколко варианта, като при всички тях е предвидена възможността граждани и фирми да могат да избират вида  на публичните си задължения, които плащат.

В началото на следващата седмица различните варианти ще бъдат обсъдени на среща с работодателските организации и синдикатите, след което избраният от тях ще бъде внесен в Народното събрание.

Предстоящите плащания на данъка върху доходите на физическите лица с 5% отстъпка до 10 февруари, както и вноските за данъка върху добавената стойност с краен срок до 14 февруари ще се извършват по досегашния ред на внасяне на задълженията, тъй като решението на Конституционния съд все още не е влязло в сила.

От  НАП ще запознаят гражданите и фирмите с промените, произлизащи  от решението на съда и с измененията при плащане за задълженията за данъци и осигурителни вноски.  Допълнителна информация може да се получи на телефонна на информационния център на НАП 0700 18 700 или на електронна поща infocenter@nra.bg

http://www.nap.bg/news?id=1792


за осигуровките ред няма .... уф, що ми трябваше да бързам

небесна

 • потребител
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #27 -: 06 Февруари 2014, 14:36 »
аз бих наблегнала по-скоро на това
Цитат
като при всички тях е предвидена възможността граждани и фирми да могат да избират вида  на публичните си задължения, които плащат

и от тук много културно биха могли да организират нещата - упражнил си тая възможност чрез посочване на код, период, номер на декларацията - погасяваме това, което си избрал; не си я упражнил - няма период, няма номер декларация - айде по общата сметка и по ред на възникване на задълженията

може да съм оптимист-глупак, но би било крайно абсурдно да не предвидят всички възможни казуси - нали и те виждат, че има остатъци по ДОС-а, че хората са платили преди крайния срок, и да не приемат някоя преходна разпоредба, касаеща такива случаи

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #28 -: 06 Февруари 2014, 15:16 »
би могло, но не и без нови параграфи
иначе не виждам как софтуерно ще станат нещата

gera_r

 • потребител
 • Животът не е фабрика за мечти.
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #29 -: 07 Февруари 2014, 11:30 »
дел

Май още спя...

небесна

 • потребител
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #30 -: 07 Февруари 2014, 14:02 »
дали ще бъде твърде нахално да запитаме, ако върнат четирите отделни сметки/подсметки, ще бъдат ли така добри да сложат като начално салдо на тази, отделена за данъците, сумата на авансовия корпоративен данък, внесен до края на 2012, която не влезе в единната сметка и изгърмя неизвестно къде

стискозъбка

 • потребител
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #31 -: 07 Февруари 2014, 16:17 »
дали ще бъде твърде нахално да запитаме, ако върнат четирите отделни сметки/подсметки, ще бъдат ли така добри да сложат като начално салдо на тази, отделена за данъците, сумата на авансовия корпоративен данък, внесен до края на 2012, която не влезе в единната сметка и изгърмя неизвестно къде


Ще бъде, ти може да искаш да приспадаш, но те не искат да се разделят с нея.

pol_ki

 • Гост
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #32 -: 10 Февруари 2014, 16:10 »
Това е цитат от хелпа на програмата на НАП за ДДС
8а. “Доставка по чл. 163а от ЗДДС”. Полето е списъчно с възможност за въвеждане на следните стойности: 01- Доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС; 02 - Доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС. По подразбиране полето е празно, т.е. без попълнена стойност. Полето не е задължително за попълване.

Порових се и в приложенията на ППЗДДС но не откривам задължително ли е попълването на тази точка 8а?

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #33 -: 10 Февруари 2014, 17:42 »
Порових се и в приложенията на ППЗДДС но не откривам задължително ли е попълването на тази точка 8а?

само ако си доставчик/получател на доставка по 163а от закона, виж чл. 97а от правилника

jasta13

 • потребител
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #34 -: 10 Февруари 2014, 21:16 »
Новината е от минфин
http://www.minfin.bg/bg/pubs/1/8293
Два проекта, едно общо- нещо пак за заявление, аджеба от сега преведените, кои са погасени. Ще видим.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #35 -: 13 Февруари 2014, 16:51 »
http://www.nap.bg/news?id=1794

НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #36 -: 17 Февруари 2014, 16:53 »
една интересна услуга от 2015г

Специална схема за облагане с ДДС - съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

От 1 януари 2015 г. ще влезе в сила специална схема за облагане с ДДС – „съкратено обслужване на едно гише“  или т. нар. „mini-One-Stop-Shop“ (MOSS). Той ще позволи на данъчно задължените лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на крайни клиенти в други държави членки, да декларират ДДС, дължим върху предоставянето на такива услуги, в държавата членка, в която са идентифицирани. Този режим не е задължителен, а представлява мярка за опростяване вследствие на промяната на правилата, уреждащи мястото на доставка за целите на ДДС, в смисъл, че доставката се осъществява в държавата членка на клиента, а не в държавата членка на доставчика. Този режим дава възможност на въпросните данъчно задължени лица да избегнат необходимостта от регистриране във всяка държава членка по потребление. Съкратеното обслужване на едно гише отразява режима, в сила до 2015 г., за доставки на услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица от доставчици, които не са установени в Европейския съюз.

На практика съгласно режима данъчно задължено лице, което е регистрирано за съкратено обслужване на едно гише в дадена държава членка (държавата членка по идентификация), всяко тримесечие представя по електронен път справки-декларации за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише, в които се описват доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица в други държави членки (държава(и) членка(и) по потребление), заедно с дължимия ДДС. След това тези справки-декларации, заедно с платения ДДС, се предават от държавата членка по идентификация на съответните държави членки по потребление по безопасна съобщителна мрежа.

Справки-декларациите за ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише са в допълнение към справки-декларациите за ДДС, които данъчно задълженото лице представя на своята държава членка съгласно националните си задължения за ДДС.

Съкратеното обслужване на едно гише може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС (режим в Съюза), както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС (режим извън Съюза). Без съкратеното обслужване на едно гише доставчикът би трябвало да се регистрира във всяка държава членка, в която доставя услуги на клиентите си. Режимът за съкратено обслужване на едно гише не е задължителен за данъчно задължените лица.http://portal.nap.bg/page?id=340

небесна

 • потребител
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #37 -: 21 Февруари 2014, 10:53 »

Плащанията към бюджета до края на февруари се правят по единната сметка
21 Февруари 2014

Във връзка с множество въпроси, постъпващи в НАП от приходната агенция съобщават на клиентите си, че плащанията за данъци и осигурителни вноски, които  предстоят до края на февруари ще се извършват по съществуващата и в момента единна сметка.

Очаква се през следващата седмица Народното събрание да приеме окончателно вече приетите на първо гласуване промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, според които на физическите и юридическите лица ще бъде дадена възможност да избират вида на публичното задължение, което плащат.

От  НАП ще запознаят гражданите и фирмите с промените, произлизащи  от решението на съда и с измененията при плащане за задълженията за данъци и осигурителни вноски.  Допълнителна информация може да се получи на телефонна на информационния център на НАП 0700 18 700 или на електронна поща infocenter@nra.bg
Създаден на: 21.02.2014
Затвори

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #38 -: 26 Февруари 2014, 15:29 »
Закриват единната сметка в петък
26 Февруари 2014

Единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски ще функционира до петък, 28 февруари, съобщават от НАП. Днес Народното събрание одобри на второ четене измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промяната в начина на плащане на данъци и осигурителни вноски е продиктувана от решението на Конституционния съд, с което текстове на ДОПК, регламентиращи т. нар. единна сметка, бяха обявени за противоречащи на Конституцията.

Плащанията по т. нар. единна сметка ще бъдат обработвани най-късно на 28 февруари, петък, уточняват от НАП. Препоръчително е последните преводи по старата сметка да се извършат не по-късно от 11,00 ч. на тази дата. В края на работния ден на 28.02.2014 г. досегашните банкови сметки на НАП ще бъдат закрити. От 4.03.2014 г. плащанията ще се извършват по 4 нови сметки – за данъци, за социално-осигурителните вноски, за здравните вноски и за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Информация за новите банкови сметки по териториални структури ще бъде достъпна след 1 март 2014 г. в рубриката „Плащане“, в банковите офиси и на гишета за обслужване на клиенти на НАП.

НАП ще изпрати близо 300 000 персонални електронни писма до всички данъкоплатци, чиито електронни адреси са достъпни в регистрите на Агенцията до края на седмицата.

http://www.nap.bg/news?id=1799

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Новините от НАП 2014
« Отговор #39 -: 27 Февруари 2014, 11:12 »
Обновени версии на програмни продукти
27 Февруари 2014

Публикувана е обновена версия на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта и програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ”


http://www.nap.bg/news?id=1800