Автор Тема: ПРОЕКТИ на нормативни актове  (Прочетена 36826 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #81 -: 21 Август 2017, 07:48 »
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс


Цитат
Предложените промени в ЗКПО имат за цел облекчаване на данъчно
задължените лица, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за
счетоводството. Предлага се юридическите лица, които не са осъществявали дейност
през данъчната година и които са освободени от подаване на годишен отчет за
дейността, да бъдат освободени и от задължението за подаване на годишна данъчна
декларация по реда на ЗКПО.

Цитат
Предложените промени в Закона за местните данъци и такси имат за цел
облекчаване на административното обслужване и повишаване на контрола при
извършване на годишни прегледи за техническа изправност на превозното средство,
като се предлага да се даде възможност за проверка за платен данък върху превозното
средство чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация.
Във връзка с комплексното административно обслужване с проекта се предлага
информация за наличие или липса на задължения на лицето към съответната община да
се предоставя по служебен ред от съответната община. По този начин лицата ще бъдат
освободени от задължението да предоставят пред компетентните органи удостоверение
за наличие или липса на задължения от съответната община.


Цитат
Предлага се при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по
вписванията лицата да могат едновременно с това да упражнят и правото си за
доброволна регистрация по ЗДДС. Регистрацията по ЗДДС в този случай се извършва
по облекчена административна процедура.


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)