Автор Тема: ПРОЕКТИ на нормативни актове  (Прочетена 32995 пъти)


HashFlare

Флора

 • потребител
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #21 -: 10 Октомври 2013, 16:11 »
Връщат ГВРС ...


Декл. 6 се подава заедно с подаване на декл.1 ???

И това дето скоро го бистрихме:


3. Създава се нова ал. 10: „(10) Алинея 9 не се прилага за лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец.”

((((((9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.)))))

Нататък ме заболя главата ;)))

небесна

 • потребител
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #22 -: 10 Октомври 2013, 18:31 »
8500 ли сме само лицата, които подават 2,3 млн декларации 1?

и нещо не виждам да е споменат варианта за Д1 при самоосигуряващи се без личен труд и съответно данък, такива не подават Д6 текущо, за да им ги обвързват?

също и това равенство.... то при 5-6 души персонал се случва да има разлика в стотинките, като сравнявам екселската справка от напърската програма, с начисленията по ведомост, та какво остава за фирми с десетки и стотици персонал - айде личната част от вноските ще съвпада с тия по ведомост, ама вноската за сметка на работодателя обикновено се изчислява върху общия размер на осигурителния доход за цялата фирма, а не лице по лице... явно ще трябва първо да си правя Д1 и Д6 и после да начислявам разходи за осигуровки пффф... а пък Д6 не можеш да я генерираш без да знаеш дата на плащане, а за да е платено ще трябва да си направил начисления - съответно това ще блокира и Д1.... абе!!!!

bonou2

 • потребител
 • I Still Haven't Found What I'm Looking For
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #23 -: 11 Октомври 2013, 10:13 »
идеята е да е по-лесно на нап
с по малко разход и какъвто и да е ресурс да имало контрол
атоматичен
и за да се осъществи това - се гърчат "подавателите" на информацията -най- лесно и най-евтино за нап
а че е с лафове "в помощ" на збизнеса- надали вече се хваща някой на въдицата - 'ако синдикатите да попляскват - все още


Флора

 • потребител
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #25 -: 06 Ноември 2013, 15:30 »
Четох, че е минал ЗДДФЛ ...

Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2014 г.
http://www.noi.bg/newsbg/2496-infozbdoo2014

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #26 -: 06 Ноември 2013, 15:50 »
ЗДДФЛ е минал вчера на второ четене

иначе и трите бюджета са внесени в НС още на 30.10.2013 - ЗДБ, ЗБДОО, ЗБНЗОК

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #27 -: 12 Ноември 2013, 09:36 »
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80194

На зърнопроизводителите - честито! Сакралната дата се оказа 01.12.2013 г.

небесна

 • потребител
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #28 -: 12 Ноември 2013, 10:02 »
значи от 1 декември почва и погасяването първо изцяло на главниците и замразяване на лихвите, дали ще пренастроят бързо супата? влиза в сила и удължаването за отписване по давност на всичко до 2008 - точно тези дни говоря непрекъснато с НАП Център за една молба от март месец, и жената непрекъснато ми обяснява как нямало оправия с тия хиляди заявления и тази събота щели да работят извънредно в чест на давността.... сега им дават още година да ги обработят

небесна

 • потребител
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #29 -: 22 Ноември 2013, 10:22 »
то вече не е проект, щото Елчето е качила ДВ с измененията в ЗДДС, и от бРъз преглед установих, че покрай касовата отчетност ще се уредим с нов вид протокол за начисление на ДДС - по чл.151в

също това за лизинга и приравняването му на стока ще важи за договори, сключени след 2013 - добре че не вдигнах аларма предварително сред клиентите със заварени лизинги


небесна

 • потребител
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #31 -: 04 Декември 2013, 15:17 »
яко..... доколкото схващам ще има две отделни Д6 - за осигуровки и с отделен код - за данъка, или поне две колони в 1 Д6, като датите на изплащане ще са различни за двете колони/декларации  - за осигуровките ще е тази на реалното плащане, а за данъка - последното число на месеца, за който се подава декларацията??

Цитат
код 8 - за удържания по чл. 42 от ЗДДФЛ, както и за авансовия данък дължим от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ;

„18. Дата на изплащане/начисляване - попълва се датата (дд,мм,гггг), на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията (не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване). За целите на данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ, включително в случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ, се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9.

и като се запише тази дата за целите на данъка, няма ли така му се измести падежът 1 месец назад спрямо сегашното положение?

небесна

 • потребител
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #32 -: 04 Декември 2013, 15:30 »


Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #34 -: 21 Декември 2013, 11:32 »

небесна

 • потребител
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #35 -: 08 Януари 2014, 17:13 »
не е май много за тук, но все пак да проверя, да не би само аз да съм сляпа - в лекса не са отразени никакви промени, които са направени с бр.110 на ДВ - нито Наредбата за Д1-6, нито ППЗДДС са актуализирани, отделно точно този брой не го получих и от абонаментния имейл от тях

що така?

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #36 -: 09 Януари 2014, 08:48 »
Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

Цитат
Предложеният проект има за цел създаване на ясни правила и процедури за осъществяване на ефективен фискален контрол от органите на Националната агенция за приходите (НАП). Проектът на Наредба се издава на основание чл.127з от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск ще се осъществява в страната ни от органи по приходите, оправомощени от изпълнителния директор на НАП. Фискалният контрол няма да се прилага по отношение на стоките под митнически режим. Проектът на Наредба предвижда случаите и видовете обезпечения, които могат да бъдат налагани при извършването на фискален контрол, процедурата по извършване на фискален контрол и конкретните специфични действия на органите по приходите.

 Извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е национална мярка, въведена в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, която има за цел предприемане на ефективна защита на фискалната позиция и предотвратяване неплащането на ДДС, на корпоративни данъци и на данъци върху доходите на физическите лица.

jasta13

 • потребител
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #37 -: 13 Февруари 2014, 10:40 »
   Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на сайта на НС, дата на постъпване- 11.02.2014
ПП Всъщност вносителя е Йордан Цонев, така че може и да не е важно.
Ели, ако искаш  изтрий този пост, не погледнах кой е вносителя.

небесна

 • потребител
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #38 -: 13 Февруари 2014, 11:29 »
мисля, че същият проект е на сайта и на МФ, така че почти 100% това ще бъде окончателният вариант на промените, а Данчо нали го готвят за шеф на Сметната палата, така че как няма да му приемат проекта

jasta13

 • потребител
Re: ПРОЕКТИ на нормативни актове
« Отговор #39 -: 14 Февруари 2014, 16:49 »
Може пък и да приемат предложението на Данчо- ментата, вчера на заседание на комисията по бюджет и финанси, както пише в доклада, предложението е прието със 17 гласа за, с/у 0 гласа против и е внесено за разглеждане в пленарна зала в понеделник, на извънредно заседание. За мен странното е че пише, че вчера (13.02.2014), заседание няма да има- http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2066/sittings/ID/6767 :)