Автор Тема: Адвокат в адвокатско дружество - Становище 5_20-00-115/31.05.2012г.  (Прочетена 24938 пъти)

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
кофти
само това изплю за след 31,12,2012


Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
що да е кофти? това писмо е точно за другия вид дружество и НАП в прав текст си го признават за неперсонифицирано
вероятно и по КСО ще го признаят и чуденка няма, като ДЗЗД си е

единствената чуденка би била дали по ЗДДС се случва нещо по-различно с личния труд на съдружниците или не, щото ако пак е НИД става веселба (вероятно в ЗАдв има нещо по въпроса, но ме мързи да го чета)

а и още една, отново разходите във връзка с "личния труд" кой ги поема - ако е сдружението ок, ама ако е съдружникът липсата на НПР си е кофти

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
що да е кофти? това писмо е точно за другия вид дружество и НАП в прав текст си го признават за неперсонифицирано
вероятно и по КСО ще го признаят и чуденка няма, като ДЗЗД си е


абе те за непресонифицирано си го признават и в едни дърти писма на Мерто Муригина още, но пък тва не знам какво им помага на адвокатите

а за ДДС-то има други - там го извъртат, че си е НИД, ако не е управленски с цел да ги регистрират по ЗДДС

Флора

 • потребител
Хвърлих око на темата.
Не съм се задълбочавала,
но почти има резон ако не са тип трудови доходи - да се смятат за оборот по ДДС.

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
абе те за непресонифицирано си го признават и в едни дърти писма на Мерто Муригина още, но пък тва не знам какво им помага на адвокатите

ами в един момент излиза, че може да се осигурява през сдружението и съответно няма да надплаща авансов данък и да чака да му го върнат, а ако е имал "неблагоразумието" да влезе в дружество ще надплаща и няма избор

това според красивата нормативна уредба каквато е в момента, без да се задълбочаваме доколко е справедливо да ги бутат в буква "и" (това отделно)

Фло, ДДС-то е само за цвят и пълнота в темата, изчети я от начало

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Цитат
На 09.12.2011 година адвокатското дружество, в което лицето е съдружник му изплаща възнаграждение за положен личен труд в размер на 4 700,00 лева, от което е удържан авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ в размер на 470,00 лева

Абе защо пък това възнаграждение от 4700 лв трябва да се третира от самото адвокатско дружество (или от този, който задава въпроса) като възнаграждение за личен труд?

Не може ли да се третира по различен начин?
Всъщност не "не може ли", а "не трябва ли"?

Щото един от елементите в буква "и" е "личният труд". Пък какво значи това....

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Цитат
29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Може ли да се каже, че тези 470 лв, получени чрез адвокатското дружество, са доходи, получени за своя сметка?

Не съм в час със Закона за адвокатурата, ако той би отговорил на такъв въпрос. Дали отговорът не може да се потърси тук:

Цитат
Чл. 58. (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатското дружество се учредява с договор между двама или повече адвокати или адвокати от Европейския съюз, в писмена форма, който съдържа:
1. наименование на дружеството;
2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) имената и адресите на канторите на адвокатите - съдружници. Когато учредител или съдружник е адвокат от Европейския съюз, който временно упражнява адвокатската професия на територията на Република България при условията на чл. 19г, договорът съдържа освен името на адвоката и неговия адрес в държавата, в която е трайно установен;
3. седалището и адреса на дружеството;
4. предмет на дейност;
5. вида и размера на вноските на всеки съдружник и оценката за непаричните вноски;
6. начина на разпределение на приходите и разходите;
7. начина на управление и представителство на дружеството;
8. условията за приемане на нови съдружници;
9. условията за напускане на съдружници;
10. основанията за изключване на съдружник;
11. основанията за прекратяване на дружеството;
12. начина на ликвидация на дружеството.


Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Още едно цитатче от ЗА

Цитат
Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Клиентът може по всяко време да оттегли пълномощията си от адвоката или адвоката от Европейския съюз.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При неоснователно оттегляне на пълномощията адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение в пълен размер, а при основателно оттегляне се дължи възнаграждение само за положения труд.

Абе как се разбира каква част от възнаграждението е за положен труд и как се дефинира останалата част от пълното възнаграждение.
И има ли това някаква връзка с недефинираното понятие "личен труд" и становището на НАП?

То не че в едно търговско дружество също не е проблем да се докаже, че някакво възнаграждение е възнаграждение за личен труд, но се предполага, че е такова, щом така е кръстено в решението на общото събрание.

Не ме кефи становището на НАП - не ми е достатъчно обосновано. Или какъвто въпросът, такъв и отговорът. За личен труд се пита, за личен труд се отговаря. И тогава няма как да не се стигне до буква "и". Пък и самото лице е попълнило приложение № 1 за въпросините 4700 лв.

И не ме кефи да се пита крокодила какво обядва?
И ми е чудно, че точно адвокати влизат в ролята на любопитното слонче.

Сори за това, че използвам слончето и крокодила и тук. Ама ..... знаем си се.

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
но почти има резон ако не са тип трудови доходи - да се смятат за оборот по ДДС.

е тва е най-готиното:)
за целите на ЗДДФЛ са си "тип трудови", за целите на ЗДДС са си независима икономическа дейност
абе да си умреш от кеф и без хипУтенузи и менажерии

OpaSna TikVa

 • потребител
 • Мои са!
Та така де -
Цитат
ами точно този вариант мисля, че им е изгоден - декларират на дружеството, че са самоосигуряващи и съответно нито осигуровки, нито данък с днешна дата
Съобразно направения по-горе извод за приравнено на трудовото следва да се счита само правоотношение, при което и трите кумулативно посочени елемента - условия на труд, възнаграждение и отговорност са уредени по начина, който е типичен за трудовите правоотношения.
Законът за адвокатурата обаче не регулира нито условия на труд, нито отговорността на адвокатското дружество, което, ако се приеме, че правоотношението е трудово, би било работодател. Съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за адвокатурата всеки съдружник отговаря лично за вредите, причинени на клиента, а адвокатското дружество отговаря солидарно със съдружника само до размера на направените вноски. Чл. 71, ал. 2 от същия закон предвижда, че доверителят има право да избира и да упълномощава адвокат за процесуално представителство независимо от това, че договорът е сключен с адвокатско дружество. Съгласно Закона за адвокатурата адвокатът - съдружник в адвокатското дружество запазва характерната за адвокатската професия независимост и преки доверителни отношения с клиента. Съгласно чл. 40, ал. 5 от същия закон адвокатът е длъжен да бъде безкористен и независим при изпълнение на професионалните си задължения, като не позволява да бъде повлиян от интереси на трети лица, в т.ч. от интересите на дружеството, за което работи. Адвокатите съдружници запазват своите самостоятелни "кантори". В допълнение, по отношение на договора по чл. 77, ал. 1 от закона, а именно такъв между адвоката и адвокатското дружество, който се сключва "за постоянна работа срещу определено възнаграждение", което, ако друго не е уговорено, се дължи месечно, намират приложение разпоредбите на договора за поръчка, а не на трудовия договор.

IQuest

 • потребител
Колеги извинявам се за дългото затишие, но бях на дълга и изморителна командировка. Благодаря на всички за хубавата дискусия. Кашата е наистина пълна с адвокатите и си мисля, че НАП - ъните на законотворците да усложнят нещата дават своя хаотичен резултат.

Относно осигуряването -"Съдружниците в адвокатско дружество се осигуряват като лица, упражняващи свободна професия, по реда на чл.4, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), а не като собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, съгласно разпоредбата на чл.4, ал.3, т.2 от кодекса."
Четейки КСО и Наредбата с дългото име стигам до следните текстове:

чл. 4, ал. 3 - Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;

Съгласно Наредбатат с дългото име:
чл.1, ал. 1 Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица-членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
чл.2, ал. 3 Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.

Съгласно ЗАдв., адвокатските дружества не са неперсонифицирани дружества и не са относими към Закона за задълженията и договорите, за разлика от адвокатските сдружения. Т.е. тук адвокатите сами са се изпързаляли след като в ЗАдв. са квалифицирали адвокатските дружества като юридически лица - ни риба, ни рак. Така че осигуяването по чл.4, ал.3, т.1 и данъкът при получен доход в адвокатското дружество е без приспадане на платените осигуровки като СОЛ.

Оказва се, че разликата между Адвокатско дружество и Адвокатско сдружение е огромна от гледна точка на КСО.

Относно приравняването към трудов доход, при оказани услуги от съдружниците в дружеството и облагаемия оборот съгласно ЗДДС, наистина нещата леко намирисват, но ...