Автор Тема: Отписване на задължения  (Прочетена 1479 пъти)

небесна

  • потребител
Отписване на задължения
« -: 21 Август 2013, 10:53 »
в една фирма имам голям заем от собственика (така са решили преди години), с ежегодно начисляване на лихви, по които е платена съвсем малка част
малко моментът на изискуемост е според, четейки първоначалния договор, но да приемем, че тази година изтичат 5 години от тогава, и вероятно ще се наложи преобразуване по чл.46 ЗКПО
от тази гледна точка и предвид, че е слабо вероятно изплащането на заема, собственикът е склонен да си го самоопрости и тук отиваме към ЗМДТ, за София данък дарение е 5%

за остатъка по главницата на заема, при отписването ще отчета приход, така че данъчно преобразуване няма да правя, и този приход ще си се обложи с още 10% корпоративен

за неизплатената лихва през годините е правено данъчно преобразуване по чл.42 и не е призната за данъчен разход; сега при отписването й ще отчета приход и мога да приложа чл.42, ал.4
Цитат
(4) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се намалява със счетоводните приходи, съответно със сумата, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по ал. 1.

тоест ще имам ефективно облагане 15% за главницата, и 5% за лихвата, нали не бъркам нещо, че сумите не са хич малки?