Автор Тема: Облагане на субсидия  (Прочетена 6285 пъти)

Кристина

 • Гост
Облагане на субсидия
« -: 24 Април 2013, 20:15 »
ЗП-ФЛ, няма рег.по ЗДДС, не е избирал да се облага като ЕТ.

През 2012г. е получил плащане по мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери.

Според становище на НАП финансовата помощ, изплатена през 2010г. по същата мярка е облагаема.
За ЗП-ФЛ на които им е изплатена през 2009г. по същата мярка, не е била облагаема.

После явно са си променили становището. Обърках се напълно.

Въпросът ми е: При попълване на ГДД за 2012г. трябва ли да посоча получената през 2012г. финансова помощ по договор от 2009г. в реда на
В т. ч. доходи за 2009 г. или за предходни години, изплатени през 2012 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, които са освободени от облагане.


Кристина

 • Гост
Re: Облагане на субсидия
« Отговор #1 -: 24 Април 2013, 23:34 »
Да си отговоря на въпроса...

Първото становище от 2010г. е, че финансовите помощи, получени през 2010г., отнасящи се за 2009г. са облагаеми. После е променено - не са облагаеми.

Последното становище (от 2012г.), което прочетох, е, че помощите, получени през 2010г., отнасящи се за 2009г. са необлагаеми, но второто плащане е облагаем доход за физическите лица.

И не трябва да се посочва в реда на
В т. ч. доходи за 2009 г. или за предходни години, изплатени през 2012 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, които са освободени от облагане.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Облагане на субсидия
« Отговор #2 -: 25 Април 2013, 08:22 »
Становищата на НАП явно се основават на тези параграфи, които влизат всеки път в променения закон за следващата година.

§ 15. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2010 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 29 и чл. 26 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., като в Приложение 3 и 3а, Част 1, Таблица 1 се посочват с код 10.

§ 18. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година.

§ 58. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2012 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2012 г.


важното в случая е не от кога е договора, а за коя година се отнасят. Не знам какви са условията по тази мярка. Май ни трябват повече подробности

didah

 • потребител
Re: Облагане на субсидия
« Отговор #3 -: 25 Април 2013, 10:32 »
Хайде още едно становище

http://activeconsult.wordpress.com/2013/03/11/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-20-08-28-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5/


И копната част от "Въпроси и отговори"

Цитат
Във връзка с гореизложеното следва да се имат предвид измененията и допълненията в ЗДДФЛ, обнародвани в ДВ бр. 94 от 2012 год., в сила от 01.01.2013 г. Съгласно промените получените субсидии през 2012г., предназначени за 2009г. или предходна година са необлагаеми само за регистрираните земеделски производители.
На основание § 58 от преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на ЗДДФЛ /ДВ бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г./ доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2012 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2012 г.
Ако не сте регистриран земеделски производител, независимо, че получената субсидия през 2012 г. касае 2009 г. или предходна година, тя подлежи на облагане по реда на чл. 29, ал. 1, т. 2, б. „а” от ЗДДФЛ с приспадане на 40% нормативно признат разход.

Излиза, че се отнася за субсидии и финансирания, за които има подписани договори през 2009 год.
Поне аз така го схванах

didah

 • потребител
Re: Облагане на субсидия
« Отговор #4 -: 25 Април 2013, 11:00 »
Знаех си, че има още нещо.Ели е права-както винаги- важно е да се види датата на договора

http://accountantbg.com/letter/stanovishche-94-00-146-otnosno-danchno-tretirane-na-poluchena-finansova-pomoshch

Кристина

 • Гост
Re: Облагане на субсидия
« Отговор #5 -: 25 Април 2013, 12:14 »
Договорът е подписан през 2009г.
"Фондът предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 10лв за период от 5години. Изплаща се на два етапа:
-първо плащане в размер на 5лв
-второ плащане в размер на 5лв при нарастване на иконом.размер на стопанството"

Цитат
        НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
               ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
            1000  София, бул. “Княз Дондуков” № 52  Телефон: (02) 98591  Факс: (02) 9870827

Изх. №  24-32-47
Дата:  20.04.2012 год.
            ПЗР на ЗДДФЛ, § 15;
            ПЗР на ЗДДФЛ, § 18.              
                                                   
ОТНОСНО: Прилагането на § 15 и § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
   
   
По повод писма на Дирекции ОУИ – гр. … и гр. …, относно данъчно третиране на получена през 2010 г. безвъзмездна финансова помощ от земеделски производители, отпусната по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, Ви уведомявам за следното:

Съгласно § 15 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ (Обн., ДВ, бр. 31/2011г.), доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2010 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., като в Приложение 3 и 3а, Част 1, Таблица 1 се посочват с код 10.
Аналогичен е и текстът на § 18 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ (Обн., ДВ, бр. 99/2011 г.), според който доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година.

Във връзка с прилагането на цитираните разпоредби се поставя въпросът кога следва да се приеме, че съответното плащане е за 2009 г., с цел евентуалното му освобождаване от данъчно облагане. Въпросът възниква, тъй като предоставянето на средствата не може да бъде обвързано с конкретна календарна година. От друга страна, при облагането на доходите на физическите лица меродавен е принципът на придобиването на дохода, т.е. облагаеми са доходите, придобити през течение на годината, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон (чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ).
Основен мотив при създаването на § 15, а впоследствие и на § 18 от ПЗР на ЗДДФЛ, е постигането на равнопоставеност при данъчното третиране на доходите, придобити от физическите лица, регистрирани тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, с оглед отмяната на чл. 13, ал. 3 от ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2010 г.). Става въпрос за случаите, в които лицата е трябвало да получат въпросните субсидии или друг вид подпомагане през 2009 г., но по независещи от тях причини сумите са получени през 2010 г., респективно през 2011 г. В този смисъл е и становището на Дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, изразено в писмо изх. № 16-12-29/30.03.2012 г., копие от което Ви изпращам.
От приложените към писмата Ви договори е видно, че същите са сключени на 12.10.2009 г. и на 20.10.2009 г. Съгласно чл. 23 от Наредба № 9 от 3 април 2008 г. на Министерството на земеделието и храните, първото плащане (в размер на левовата равностойност на 12 500 евро) е следвало да бъде направено до два месеца от датата на сключването на съответния договор, т.е. - до 12.12.2009 г., в първия случай и до 20.12.2009 г. във втория. Тъй като помощта и в двата случая е получена през 2010 г., приложима ще бъде разпоредбата на § 15 от ПЗР на ЗДДФЛ и на това основание първото плащане от помощта следва да се третира като освободен от облагане доход. Сумите, които лицата евентуално ще получат като втори транш по безвъзмездната финансова помощ и в двата случая ще се третират като облагаем доход за съответните физически лица. 

   

  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР НА
              НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
              ПРИХОДИТЕ:
    /КРАСИМИР СТЕФАНОВ/


Кристина

 • Гост
Re: Облагане на субсидия
« Отговор #6 -: 25 Април 2013, 20:26 »
Тъкмо се самоубедих, че са облагаем доход и пак се разколебах.

didah, и аз първоначално залитнах към датата на договора - 2009г., но не знам плащането(второто) през 2012г. за коя година е.

А според горното в цитата:
Сумите, които лицата евентуално ще получат като втори транш по безвъзмездната финансова помощ и в двата случая ще се третират като облагаем доход за съответните физически лица. 

Кристина

 • Гост
Re: Облагане на субсидия
« Отговор #7 -: 25 Април 2013, 21:04 »
Прегледах и НАРЕДБА № 9 от 3.04.2008 г


Цитат
Чл. 6. Изплащането на помощта се извършва на два етапа, както следва:
1. първо плащане ........- след одобрение на заявлението за подпомагане;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) второ плащане - след края на третата или четвъртата година или в края на петата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2.

Изплащане на финансовата помощ
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 27.12.2008 г.) В срок до два месеца от сключване на договора по чл. 21, ал. 2 РА изплаща финансовата помощ по чл. 6, т. 1.
Чл. 24. (1) При кандидатстване за второто плащане по чл. 6, т. 2 ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответната регионална разплащателна агенция (РРА) и прилага документи съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г. (*)) Заявката за второ плащане след третата или четвъртата година се подава не по-късно от един месец след изтичане на срока, определен съгласно чл. 7 ал. 1.
(3) В случаите, когато заявката за второто плащане се подава в края на петата година, тя трябва да бъде подадена в рамките на един месец преди изтичане на срока, определен в чл. 7 ал. 1.


Първоначално когато ми обясниха, че има и субсидия, изплатена през 2012г., си помислих, че е облагаем доход за ЗП. Но при попълване на гдд ме разколеба реда

В т. ч. доходи за 2009 г. или за предходни години, изплатени през 2012 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, които са освободени от облагане., защото се сетих, че договора е от 2009г.


didah

 • потребител
Re: Облагане на субсидия
« Отговор #8 -: 26 Април 2013, 09:39 »
Имах предвид датата на сключване на договора заради това от последния линк, който копнах по-горе.

Цитат
Следователно в изпълнение на цитираните по-горе нормативни разпоредби и според изложените от Вас факти и обстоятелства получаната сума на 29.01.2010г. е следвало да Ви бъде изплатена до 19.12.2009г., т.е. приложим е §15 от ПЗР на ЗДДФЛ и същата не се включва в облагаемия доход, независимо че е получена на 29.01.2010г.

Доколкото разбирам в договорите пишат датите на изплащане.Ако е упоменато, че първо плащане е 2009 година-това е основното.Ако е казано, че следващите плащания са в следващи години-тук без умуване са си суми, които са си за облагане независимо, че се отнасят по договор от 2009 год.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Облагане на субсидия
« Отговор #9 -: 26 Април 2013, 10:26 »
и аз мисля като  didah

Цитат
Ако е казано, че следващите плащания са в следващи години-тук без умуване са си суми, които са си за облагане независимо, че се отнасят по договор от 2009 год.

Кристина

 • Гост
Re: Облагане на субсидия
« Отговор #10 -: 26 Април 2013, 11:29 »
Благодаря ви за подкрепата.

Усмихнат и слънчев ден :)