Автор Тема: Декларация по чл.50 зддфл физ.л.-зп, рег. по ддс  (Прочетена 1824 пъти)

кокона

  • потребител
Привет, Колеги,
земеделски производител, физ.лице, рег. по ддс -кое приложение попълва/за ет?/ и колко данък трябва да плати/в проценти?/.
Защото при попълване на ет, дава ставка 15%, но този не е ет?
би трябвало да плати  10% на печалбата.
И още- при подаване на ел. път на гдд до 30 04 13 също ползва 5% отстъпка за внесеното в срок?


небесна

  • потребител
Re: Декларация по чл.50 зддфл физ.л.-зп, рег. по ддс
« Отговор #1 -: 30 Януари 2013, 08:41 »
по второто - за отстъпката - всички физически лица я ползват, ако са изпълнили условията на чл.53, ал.3

за земеделския производител никаква идея нямам иначе

EmilyY

  • потребител
Re: Декларация по чл.50 зддфл физ.л.-зп, рег. по ддс
« Отговор #2 -: 30 Януари 2013, 09:16 »
Попълва приложението за ЕТ, приспада осигуровките, 15% данък

За справка:

ЗДДФЛ

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година физическото лице се регистрира или дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, доходът от стопанската дейност се облага по реда на ал. 1 за цялата данъчна година. Авансово удържаният и/или внесен данък за доходи, придобити до датата на регистрацията, се приспада при определяне на тримесечни авансови вноски по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и от данъка по чл. 48, ал. 2.

Чл. 26. (1) Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като облагаемият доход по чл. 26 за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.

кокона

  • потребител
Re: Декларация по чл.50 зддфл физ.л.-зп, рег. по ддс
« Отговор #3 -: 30 Януари 2013, 10:05 »
Да, така е. Благодаря Ви.