Автор Тема: Плащания чрез Пейпал и фискален бон  (Прочетена 8793 пъти)

jasta13

 • потребител
Нищим с една ваша колежка, този вид плащания. Очевидно Пейпал Европа (да го наречем условно, поради многото С, А и точки на опашката в наименованието) е лицензирана кредитна институция в Люксенбург. Включена е в Списъка на БНБ, на кредитни институции, лицензирани като такива в страни от ЕС, с уведомление за извършване на дейност на територията на България. Неясно е дали в обхвата на лиценза им попадат извършването на платежни услуги. По пътя на логиката- попадат. В такъв случай дали попадат в изключенията на чл. 3, ал. 1 на Наредба Н18-
Цитат
освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод
Това е дилемата.
Благодаря за вниманието :)


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #1 -: 28 Януари 2013, 19:24 »
аз мисля, че регистрите за кредитни институции и другите, които ни трябват са различни
проверихте ли в другите ?

пп. много трудно стигам до каквото и да е в БНБ ...

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #2 -: 28 Януари 2013, 19:34 »
Чл. 17. (1) Българската народна банка води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции, както и на техните клонове и представители.
(2) В регистъра се посочват следните данни за платежната институция:
1. номерът на издадения от БНБ лиценз;
2. единният идентификационен код;
3. наименованието, седалището и адресът на управление;
4. лицата, управляващи и представляващи платежната институция;
5. услугите, за които е издаден лицензът;
6. клоновете на платежната институция в страната и в други държави членки с техните адреси и посочване на лицата, които ги управляват и представляват;
7. представителите на платежната институция в страната и в други държави членки с посочване на единния идентификационен код, седалището, адреса на управление и лицата, които ги управляват и представляват - за юридическите лица, а за физическите лица - трите имена;
8. отнемането на издадения лиценз или прекратяването дейността на платежната институция.
(3) Регистърът по ал. 1 е достъпен по електронен път и се актуализира редовно.


аз мисля, че е това

jasta13

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #3 -: 28 Януари 2013, 20:33 »
Ох, сайта на БНБ е не казвай на никого, ама карай.
От това, което четох и разбрах, когато банка е лицензирана, като кредитна институция от държава- членка и иска да извършва дейност, на територията на друга държава, тя само уведомява съотв. централна банка, бе да се изисква и "местен" лиценз. Нашето БНБ, води такъв регистър и в този списък Пейпал, присъства. В онзи списък за лицензраните от БНБ, за платежни услуги, Пейпал няма място, тъй- като няма лиценз от БНБ, а и не са се юрнали да регистрират клон тук.
Според някава директива, която четох, в обхвата на дейностите, които извършват кредитните институции, попадат и платежните услуги. Вече дали ще има отделни лицензионни режими за видовете дейности или ще е общ вече зависи от местното законодателство, с такова впечатление поне останах. Как са го решили люксенбурци, хал хабер си нямам и затова питам някой ако има представа, аджеба пейпал лицензирани ли са да извършват платежни услуги. Колежката ви звъняла и на БНБ, отговор, като сайта им. На сайта на НАП, в системата въпроси отговори, на идентично питане, отговарят вижте на сайта на БНБ.

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #4 -: 28 Януари 2013, 20:52 »
Цитат
Чл. 3. (1) Доставчици на платежни услуги по смисъла на този закон са:
1. банки по смисъла на Закона за кредитните институции;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.) дружества за електронни пари по смисъла на този закон;
3. платежни институции по смисъла на този закон;
4. Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки, когато не действат в качеството си на органи на парична политика или на органи, осъществяващи публичноправни функции;
5. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.04.2011 г.)

т.1 е по ЗКИ
2 и 3 по ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ
4 - не им трябва наш закон

ако попада в т.1, значи отговаря и на наредбата Н18

а това е текста от ЗКИ
Цитат
(2) Чуждестранна финансова институция, която ще осъществява дейност на територията на Република България чрез клон или директно, се вписва в регистъра въз основа на уведомлението и приложеното удостоверение по чл. 24, ал. 2.

ако е това де ....
стрелям в тъмното в момента

jasta13

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #5 -: 28 Януари 2013, 21:10 »
Точно това е. Много ти благодаря :) Те даже са кредитна институция, съгласно ЗКИ, в който чл. 2 пише, че са и доставчици на платежни услуги, ако имат лиценз по ЗПУПС, това явно ме хлъзна, та се увъртях, като пате в кълчища.
Абе друго си е и трети свеж поглед, още веднъж благодаря :)

Флора

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #6 -: 07 Септември 2017, 17:06 »
Привет!
За paypal се разбрахме - без касови бележки, а дали важи същото и за 2checkout???

Флора

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #7 -: 07 Септември 2017, 18:11 »
Да, ама не, днес чета това - http://burgas-reporter.com/articles/28821
PayPal - електронни пари - респ. касови бележки...

клио

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #8 -: 08 Септември 2017, 10:56 »
ей тук си ги търсиш :)
http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm

из писмо на НАП

Българската народна банка /БНБ/ издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС. Съгласно чл. 17 от ЗПУПС БНБ води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции, като същият е достъпен по електронен път и се актуализира редовно.
 Когато плащането се извършва чрез „ Изипей ” АД, Epay.bg, Paypal, Ebg.bg. следва да се извърши проверка в публичния регистър по чл. 17 от ЗПУПС, за да се установи дали посочените дружества фигурират в този регистър като лицензирани платежни институции. При положение, че същите са посочени в регистъра се налага извода, че ще се осъществява плащане на чрез дружества, лицензирани да извършват дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС. В тези случаи вече по силата на чл. 3, л. 1 от Наредба № Н-18/2006г. не е задължително издаването на фискална касова бележка от фискално устройство

Флора

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #9 -: 08 Септември 2017, 13:51 »
Не ги намирам :(
И преди месец ги търсих ...

А преди списъците пише:
" БНБ поддържа списъци на платежните институции и на дружествата за електронни пари от други държави членки, както и на техни клонове и представители, които извършват дейност на територията на Република България."

Флора

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #10 -: 08 Септември 2017, 18:29 »
Да докладвам :)
Намерих тук PayPal (Europe)
http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegisters/BS_CI_REG_CRBORDACTIV_BG
Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП,
с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт

12 юли, 2017г.
50. PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie S.C.A.
Luxembourg

Това стига ли да не се издава касова бележка ...

Намерих и 2checkout
Списък на платежните институции от други държави членки, които предоставят платежни услуги на територията на Република България от 07.09.2017 г.
http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/ps_po_register_4_bg.xls
Но, излиза, че непрекъснато трябва да се следи дали ги има в тези списъци, и ако отпаднат....

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #11 -: 09 Септември 2017, 10:56 »
те са в списъка, но статията, която си пуснала от Бургаски репортер  насочва към друго

Наредба Н18 изисква плащането да се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи ....

е, според статията електронните пари не отговарят точно на това условие, независимо, че операциите с тях се извършват от лицензиран доставчик на платежна услуга ...

Цитат
Операциите с електронни пари не следва да бъдат приравнявани към платежни операции, свързани с изпълнение на кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, които представляват отделни платежни услуги по смисъла на ЗПУПС. Кредитният превод, директният дебит и наличният паричен превод са платежни услуги, които могат да се използват за операциите по прехвърляна на средства от платеца към издателя на електронни пари и от издателя на електронни пари към получателя във връзка с издаването и обратното изкупуване на електронните пари.

Щеше да е добре да цитират номер на писмо, за да го открием...

Но е голяма тъпня това
И къде да проверя дали плащанията през Epay  са с електронни пари  или с нормални :D
Чак се моля да са с електронни и всички плащания към НАП, ТР и др. да се регистрират с касови бележки!!!! и да ми ги изпратят някак 

Флора

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #12 -: 11 Септември 2017, 17:31 »
За нашите знам следното:

При плащане на клиент чрез ИЗИПЕЙ – в Микросметката постъпва бруто сумата. След изтичане на месеца Изипей издава фактура за дължимите такси за осъществените при тях плащания.  1,2 % от сумата, но не по-малко от 0.20 лв. Сумите са крайни, няма ДДС, Изипей са регистрирани като платежна институция.

В ePay  ХХХ ООД има Микросметка, която ще е вързана към IBAN/банковата сметка в банката.
Плащанията от клиентите на ХХХ ООД ще постъпват директно в Микросметката.
В системата ХХХ ООД задава на какъв период от време иска да се прехвърля сумата от Микросметката по банковата сметка – този превод се заплаща от ЕТ – 0,80 лв/ 0,96 лв. с ддс. Странно, че тази такса явно не е финансова, щом има ддс...
ePay ми казаха, че не трябва да издавам касова бележка ...
ePay са Оператор в договора. Както и това: "2.   Заверяването на Микросметката/платежната сметка на Търговеца се извършва в деня, в който сумата бъде изплатена от кореспондиращата банка или други платежни оператори".


За PayPal - явно на НАП им е по-лесно така - всичко що не е банков превод - на апарата :(
То възниква въпросът и за таксите на PayPal (за които няма инвойс) дали следва да се издава протокол по 117 за ддс.

И аз искам да намеря този отговор на БНБ ... Не е публичен ли, какво ли.

клио

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #13 -: 13 Септември 2017, 10:40 »

клио

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #14 -: 13 Септември 2017, 10:57 »
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/12205?page=0

този от 2014 не че върши някаква работа, много е общ ....

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #15 -: 13 Септември 2017, 11:06 »
Така де - отговорите са логични, но ако има становище на БНБ, че електронните пари не отговарят на условието  кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, тогава и старите становища на НАП не вършат работа

Флора

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #16 -: 13 Септември 2017, 11:22 »
Към момента PayPal не са с Лиценз, а с Уведомление ...
Някакво безумие е това всеки ден да проверяваш има ли го някой в това множество от списъци и да преценяваш да пускам ли бележка, да не пускам ли а ла Хамлет...
Разбирам идеята на НАП - някои фирми явно отчитат продажби чак след като парите бъдат прехвърлени от PayPal в разплащателната им сметка. А това може да се случи и след години.
Но има фирми, които си отчитат всеки месец продажбите на база справките на PayPal.
Остава открит въпроса - ако не е "банков превод", то излиза, че и за таксите на PayPal следва да се издава протокол по 117 ...

Флора

 • потребител
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #17 -: 16 Октомври 2017, 09:07 »
Някой да има практика с Apple store, Google play?
Относно документирането.

Abby

 • потребител
 • Don't drink and fly ;)
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #18 -: 23 Април 2018, 14:53 »
За нашите знам следното:

При плащане на клиент чрез ИЗИПЕЙ – в Микросметката постъпва бруто сумата. След изтичане на месеца Изипей издава фактура за дължимите такси за осъществените при тях плащания.  1,2 % от сумата, но не по-малко от 0.20 лв. Сумите са крайни, няма ДДС, Изипей са регистрирани като платежна институция.

ePay ми казаха, че не трябва да издавам касова бележка ...

всъщност Изипей и Ипей едно и също ли са? според мен май не са, а ипей не ги намирам в списъка...

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Плащания чрез Пейпал и фискален бон
« Отговор #19 -: 24 Април 2018, 09:09 »
всъщност Изипей и Ипей едно и също ли са? според мен май не са, а ипей не ги намирам в списъка...

различни са

извадка от страницата им

„Ипей“ АД е сертифициран доставчик на платежни услуги (Level 1 Service Provider) в съответствие с правилата на международните картови организации. От 2007г. ePay.bg притежава най-високия сертификат за сигурност от VISA и MasterCard.