Автор Тема: Млад фермер и ддс  (Прочетена 4125 пъти)

кокона

 • потребител
Млад фермер и ддс
« -: 21 Януари 2013, 10:10 »
Получено финансиране от ДФЗ  -24446 . зп е рег. по ддс.
дължи ли ддс, включено в тази сума?


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Млад фермер и ддс
« Отговор #1 -: 21 Януари 2013, 10:17 »
моля, цитирайте мярката за какво е

кокона

 • потребител
Re: Млад фермер и ддс
« Отговор #2 -: 21 Януари 2013, 10:34 »
мярка 112.

didah

 • потребител
Re: Млад фермер и ддс
« Отговор #3 -: 21 Януари 2013, 10:47 »
Защо решихте, че в сумата има включено ДДС?

кокона

 • потребител
Re: Млад фермер и ддс
« Отговор #4 -: 21 Януари 2013, 10:50 »
не зная. Водя зп, получил на 14.12.12 второ плащане, и тъй като предадох ддс-то за 12 , а пък и беше много натоварено в началото на януари /имам помощник, който е вкарал банковите документи, нищо не ми е казал, както и самият зп/
и сега много се притеснявам..../дали не подлежа на санкция/..
ЗП не е получил нито уведомление, нищо...

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: Млад фермер и ддс
« Отговор #5 -: 21 Януари 2013, 11:02 »
имах предвид да обясните за какво е субсидията, а не само номер

от търсачката ми излиза, че субсидията покрива разходи за едно от всичките

1. Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 3 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана.;
 2. Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство.
 3. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни лозя, включително винени.
 4. Подобряване на сградния фонд чрез извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството.
 5. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство.
 6. Увеличаване броя на животните в стопанството.
 7. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието.
 8. Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните.
 9. Завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми.
 10. Преминаване към биологично производство.

тази субсидия не се дава за да компенсира продажна цена, т.е не е пряко свързана с доставката
и от това следва, че не е необходимо да издавате протокол


didah

 • потребител
Re: Млад фермер и ддс
« Отговор #6 -: 21 Януари 2013, 11:03 »
Не мисля, че субсидията по мярка Млад фермер има връзка с ддс.

Цитат
Съгласно чл.26, ал.2 от ЗДДС, данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.
По смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01. 01. 2007 г., данъчната основа формирана по реда на ал. 2 от същата разпоредба, се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката. Според дефиницията дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС /редакцията на разпоредбата в сила до 31. 12. 2007 г./, "субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка" са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с количеството, качеството или цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
- покриване на загуби;
- финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
Следва да се има предвид, че считано от 01.01.2008 год. има изменение в текста на т.15, което следва да се съобрази. Само когато предоставянето на сумите е обвързано с цената, същите ще участват в данъчната основа.

кокона

 • потребител
Re: Млад фермер и ддс
« Отговор #7 -: 21 Януари 2013, 11:48 »
инвестицията включва:
изграждане на разсадник за трайни насаждения,закупуване на капково напояване, закупуване на подложки и закупуване на пъпки.

EmilyY

 • потребител
Re: Млад фермер и ддс
« Отговор #8 -: 21 Януари 2013, 12:50 »
Никакво ддс няма

Прихода се облага.
Това е

кокона

 • потребител
Re: Млад фермер и ддс
« Отговор #9 -: 21 Януари 2013, 12:56 »
Много Ви благодаря,