Автор Тема: КСО - Архиви - 2011 - 2016  (Прочетена 110598 пъти)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
КСО - Архиви - 2011 - 2016
« -: 14 Декември 2010, 14:19 »
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2011


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: КСО - Архиви - 2011 - 2016
« Отговор #1 -: 14 Юни 2011, 13:02 »
Промени в КСО от 14.06.2011 във връзка с Конституционно дело № 21 от 2010


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: КСО - Архиви - 2011 - 2016
« Отговор #3 -: 04 Декември 2012, 10:15 »
КСО 2013


Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: КСО - Архиви - 2011 - 2016
« Отговор #4 -: 03 Януари 2013, 21:58 »
прикаченият файл е подменен днес
в предния не бяха отразени всички промени, което е малко необяснимо за мен

Моля всички, които са го свалили от тук да го актуализират 

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: КСО - Архиви - 2011 - 2016
« Отговор #5 -: 21 Декември 2013, 12:09 »
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ   

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: КСО - Архиви - 2011 - 2016
« Отговор #7 -: 03 Януари 2014, 20:22 »

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: КСО - Архиви - 2011 - 2016
« Отговор #8 -: 05 Март 2014, 16:20 »
Изменение
чрез Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
ДВ брой: 18, от дата 4.3.2014 г

Цитат
§ 5. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 5 изречение второ се изменя така: „В този случай чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилагат.“
2. В чл. 159 ал. 4 се изменя така:
„(4) При наличие на няколко задължения, до започване на принудителното им събиране, длъжникът може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасяването се извършва по реда на чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)

Ели

 • Global Moderator
 • потребител
 • *****
 • *Mислите... стават...неща * (´• ̮•)
Re: КСО - Архиви - 2011 - 2016
« Отговор #10 -: 16 Декември 2015, 07:59 »
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ