Автор Тема: СОЛ и граждански договор  (Прочетена 6341 пъти)

гост

 • Гост
СОЛ и граждански договор
« -: 15 Август 2012, 12:07 »
Издава ли се служебна бележка за изплатени суми по граждански договор на самоосигуряващо се лице?


Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: СОЛ и граждански договор
« Отговор #1 -: 15 Август 2012, 12:20 »
не, защото не му се удържа данък

гост

 • Гост
Re: СОЛ и граждански договор
« Отговор #2 -: 15 Август 2012, 13:00 »
Благодаря!

гост

 • Гост
Re: СОЛ и граждански договор
« Отговор #3 -: 22 Януари 2013, 09:01 »
Съжалявам че  вдигам толкова стара тема - каква служебна бележка издавате за изплатените суми по граждански договори  на сол - тази от сис с брутната сума, или някаква друга?

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: СОЛ и граждански договор
« Отговор #4 -: 22 Януари 2013, 09:05 »
Еее, стига де!
Каква служебна бележка на СОЛ?
Не ние на него, а той на нас дава документ за получения доход

гост

 • Гост
Re: СОЛ и граждански договор
« Отговор #5 -: 22 Януари 2013, 09:12 »
имате предвид че е трябвало да представи фактура при получаване на дохода?
бихте ли ми обяснили ако обичате

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: СОЛ и граждански договор
« Отговор #6 -: 22 Януари 2013, 09:14 »
Ако става въпрос за последните 2-3 години, да, трябвало е да ви представи документ с нужните реквизите (може да се нарече и фактура) + декларация, че е СОЛ


гост

 • Гост
Re: СОЛ и граждански договор
« Отговор #7 -: 22 Януари 2013, 09:28 »
за последната година става въпрос
извинявайте за нахалството но бихте ли ми обяснили конкретно къде да чета за да не ви досаждам повече

гост

 • Гост
Re: СОЛ и граждански договор
« Отговор #8 -: 22 Януари 2013, 09:30 »
представила е бележка свободен текст с която декларира че е самоосигуряващо се лице - свободна професия но сега си търси сл бележка за изплатения доход от нас

Барми

 • потребител
 • Животът е прекалено важен, за да говорим сериозно
Re: СОЛ и граждански договор
« Отговор #9 -: 22 Януари 2013, 09:38 »
...но бихте ли ми обяснили конкретно къде да чета за да не ви досаждам повече

Най-общо казано ЗДДФЛ
Цитат
Чл. 9. (1) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
(2) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за доходи, за които при придобиването им платецът на дохода издава предвидения в този закон формуляр "Сметка за изплатени суми" или доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста, както и за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24

Чл. 43
Цитат
(4) Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.
(5) Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
(6) Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода.

Чл. 45
Цитат
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
т.е ако не удържа данък, не изготвя СИС.

Най-накрая виж бланката на СИС, където в карето горе изрично е казано, че не се издава, когато получателят на дохода е СОЛ


гост

 • Гост
Re: СОЛ и граждански договор
« Отговор #10 -: 22 Януари 2013, 09:46 »
много ти благодаря!